nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Info  Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen 
Engelse naam: Ministry of Environment and Infrastructure

Personen (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 • den Besten, Pieter
 • Spitter, René

Geassocieerd aan een deelinstituut (122)
 • Adan, Eric
 • Adriaanse, Leo
 • Alkemade, Ingrid
 • Allewijn, Roeland
 • Andernach, Martijn
 • Arends, Aline
 • Backx, Joost
 • Bellert, Bert
 • Bennink, Tom
 • Bergonje, Theo
 • Berrevoets, Cor
 • Bijleveld, Mariska
 • Blommaert, Theo
 • Boer, Kees
 • Borst, Kees
 • Brasser, Simon
 • Breukelaar, André
 • Burgers, Gerrit
 • Ciarelli, Silvana
 • Coops, Hugo
 • Daemen, Eugène
 • de Bruijne, Rini
 • de Haas, Wim
 • De Jong, Aat
 • De Jong, Loes
 • de Ruijter, Aad
 • De Swaaf, Almer
 • de Vrees, Leo
 • de Vries, Wout
 • De Winder, Ben
 • Dekeling, René
 • Dekker, Leen
 • Dieleman, Jopie
 • Dierikx, Mark
 • Dijkhuis, Trijnie
 • Dirkson, Marijke
 • Doef, Roel
 • Doekes, Koos
 • Duijts, Rik
 • Dunsbergen, Daan
 • Eertman, Richard
 • Epema, Onno
 • Erkman, Aylin
 • Evers, Erik
 • Eversdijk, André
 • Faber, Willem
 • Geleijnse
 • Geurts van Kessel, Joris
 • Graveland, Jaap
 • Haaring, Pieter
 • Haas, Herman
 • Heslenfeld, Peter
 • Hollaers, Jeroen
 • Houben, Andrea
 • Iedema, Wouter
 • Ijnsen, Jan-Theo
 • Janssen, Gerard M.
 • Jentink, Robert
 • Jongkind, Rob
 • Jonker, Pieter
 • Keijts
 • Kerkum, Frans
 • Kers, Bas
 • Keuning, Jurjen
 • Kinneging, Niels
 • Koedijk, Otto
 • Latuhihin, Max
 • Liek, Gert-Jan
 • Liek, Gert-Jan
 • Linsen, Max
 • Lodder, Quirijn
 • Lofvers, Ernst
 • Luca, Eric
 • Marsman, Eric
 • Meursing, Lucas
 • Mol, Frans
 • Mulder, Albert
 • Naber, Arie
 • Nijhof, Annemieke
 • Ohm, Marieke
 • Olthoff, Gert-Jan
 • Oorthuijsen, Willy
 • Oosse, Martin
 • Ovaa, Erna
 • Paree, Edwin
 • Parée, Edwin
 • Paulus, Paul
 • Pluim, Bernisse
 • Poot, Gerard
 • Ramaekers, Gemma
 • Rense, Ronald
 • Roode, Niels
 • Schefferlie, Kees
 • Schep, Imre
 • Schrijver, Marco
 • Sinke, Olivier
 • Spronk, Gerard
 • Stam, Jean-Marie
 • Tammenons Bakker M.A., Jacqueline
 • Turkstra, Eelke
 • Van Berchum, Anton
 • Van den Berg, M.S.
 • van den Bosch, Inger
 • van der Horst, Jaap
 • van der mei, Wytske
 • Van der Togt, Hans
 • van der Tol, Marcel
 • van der Weijden, Marcel
 • Van der Zwan, Hans
 • van Kleef, Onno
 • van Kooten, Jacques
 • van loon, Laura
 • Van Loon, Willem
 • Van Splunder, Ingeborg
 • van Westen, Cees-Jan
 • van Westenbrugge, Kees
 • van Woudenberg, Gerius
 • van Zetten, Rien
 • van Zundert, Peter
 • Verbeek, Harm
 • Wetsteijn, Bert
 • Zwarter, Hella

Voormalig geassocieerde persoon
 • Peijs, Karla

Deelinstituten (4)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (DGW)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS)

Publicaties (131)  Top | Personen | Instituten | Projecten | Evenementen 
  opsplitsen filter
 • Haverkamp, G. (Ed.) (2016). De staat van ons water. Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2015. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 103 pp., meer
 • (2014). Zandmotor Delflandse Kust: een blik op 2,5 jaar bouwen met de natuur [BROCHURE]. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 8 pp., meer
 • (2014). Waterinnovaties in Nederland: een beknopt overzicht [BROCHURE]. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 42 pp., meer
 • (2014). Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 68 pp., meer
 • (2014). Ontwerp beleidsnota Noordzee 2016-2021. Bijlage 2 bij het Nationaal Waterplan 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 97 + annex pp., meer
 • (2014). Deltaprogramma 2015. Werken aan de Delta: de beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Nederland. 152 + bijlagen pp., meer
 • (2014). Overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied van de Schelde. Doelen en maatregelen voor het beheersen van overstromingsrisico’s. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 72 + bijlagen pp., meer
 • (2014). Ontwerp-stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 66 + bijlagen pp., meer
 • (2014). Maatregelprogramma Schelde 2016-2021: samenvatting. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 34 pp., meer
 • (2014). Summary of management & development plan for National Waters 2016-2021. Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat: [s.l.]. 4 pp., meer
 • (2014). Summary of Strategic Environmental Assessment for the management & development plan for National Waters 2016-2021. Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., meer
 • Abspoel, L.; Vis, J. (Ed.) (2014). Noordzee 2050 Gebiedsagenda: "Verslag van een gezamenlijk onderzoek naar de potentie van de zee en kustgebieden op lange termijn, vertaald in een visie, ambities, kansen en opgaven, en in kaarten". Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 80 pp., meer
 • Maas, H.; Oorthuijsen, W. (2012). Brondocument waterlichaam Westerschelde. Doelen en maatregelen Rijkswateren 2009. Herziene versie 2012. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM): [s.l.]. 102 pp., meer
 • (2011). Waterhuishouding en Waterverdeling in Nederland. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 80 pp., meer
 • (2010). Veiligheid. Samenvatting - plan van aanpak. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 12 pp., meer
 • Buiks, J. (2010). Toelichting vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2007: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 61 + bijlagen pp., meer
 • (2009). 2009-2015 Stroomgebiedbeheerplannen: Samenvatting Eems, Maas, Rijndelta en Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 48 pp., meer
 • (2009). Nationaal waterplan 2009-2015. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 140 pp., meer
 • (2009). Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 216 pp., meer
 • Arnold, G.; Kielen, N.; Bos, H.; van Luijn, F.; Doef, R.; Goud, R. (Ed.) (2009). Water management in the Netherlands. Directorate-General Water/Ministry of Transport, Public Works and Water Management/Rijkswaterstaat. Centre for Water Management: [s.l.]. 80 pp., meer
 • RWS Waterdienst (2009). Brondocument waterlichaam Westerschelde: Doelen en maatregelen Rijkswateren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat: [s.l.]. 102 pp., meer
 • (2008). Schoon, mooi en veilig water: ook uw belang [inspraakwijzer]. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 48 pp., meer
 • (2008). Stroomgebied beheerplan Schelde hoofdrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 204 pp., meer
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: Hoofdrapport (ontwerp). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Amsterdam. 204+ kaarten+bijlagen pp., meer
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: kaartenatlas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 100 pp., meer
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: bijlagen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 100 pp., meer
 • (2008). European coastal action plan for strengthening the knowledge base of sustainable coastal and marine management. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: Den Haag. 104 pp., meer
 • (2008). Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Ontwerp. Werken aan een robuust watersysteem. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 151 pp., meer
 • (2007). Hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen voor de derde toetsronde 2006-2011 (HR 2006). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 978-90-369-5761-8. 295 pp., meer
 • (2007). 15 Years of cooperation on environmental protection - 1991-2006 exchanging experiences - between Russia and the Netherlands. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Hague. 99 pp., meer
 • (2007). Evaluatie Beleidsplan Zand in de Hand Zandwinning Westerschelde 2001-2011: beleidsplan 2006-2011. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Netherlands. 19 pp., meer
 • (2007). Voorschrift toetsen op veiligheid primaire waterkeringen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 978-90-369-5762-5. 472 pp., meer
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Dek, L.; Dekker, A.; van Hoessel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2007). Het macrobenthos van de Slikken van Waarde in het voorjaar van 2002. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-07. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 18 pp., meer
 • Van Alphen, J.; Passchier, R. (2007). Atlas of flood maps : examples from 19 European countries, USA and Japan. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Netherlands. 197 pp., meer
 • van Alphen, J.; Passchier, R. (Ed.) (2007). Atlas of flood maps: examples from 19 countries, USA and Japan. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Netherlands. 197 pp., meer
 • (2006). Syntheserapport onderzoeksprogramma: rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 90-369-5625-0. 59 + CD-ROM pp., meer
 • (2006). Syntheserapport onderzoeksprogramma : rampenbeheersingsstrategie overstromingen rijn en maas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 90-36-9562-50. 59 pp., meer
 • (2006). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen rij en maas achtergrondrapportage kosten-batenanalyse. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 90-36-9569-86. 126 pp., meer
 • (2006). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen rijn en maas achtergrondrapportage ruimtelijke aspecten. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 90-36-3569-94. 111 pp., meer
 • (2006). Flood risks and safety in the Netherlands (Floris). Floris study - Full report. DWW-Rapport, 2006-14. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 94 + appendices pp., meer
 • Bolwidt, L.J.; Jesse, P.; ten Brinke, W.B.M. (2006). Verdeel en beheers : morfologische processen rond de Ijsselkop. RIZA-Rapport, 2006(18). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 903691353. 56 pp., meer
 • Jonkman, B.; Cappendijk, P (2006). Veiligheid Nederland in kaart: inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming. Dijkringen 7, 14 en 36. DWW-Werkdocumenten, DWW-2006-012. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: De Haag. 61 pp., meer
 • Liefveld, W.M.; Jesse, P. (2006). Minimale afvoer van de grensmaas : inschatting van ecologische effecten met rhasim. RIZA, 15. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 69 pp., meer
 • Schmidt, C.A.; Cuypers, C.; Van Den Heuvel, H.; De Lange, W.J.; Van Noort, P.C.M. (2006). Grondwaterverontreiniging sliedrechtse biesbosch. RIZA. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Utrecht. ISBN 90-369-13-527. 74 pp., meer
 • van Westenbrugge, K. (2006). Baggeren en storten in de Westerschelde: een overzicht tot aan de derde verruiming [PRESENTATIE]. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 20 slides pp., meer
 • (2005). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen rijn en maas achtergrondrapportage kaartenatlas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Oosterbeek. ISBN 90-36-9570-01. 94 pp., meer
 • (2005). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen rijn en maas achtergrondrapportage organisatorisch en fysieke (nood)maatregelen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 143 pp., meer
 • (2005). Professionalisering van de milieuwethandhaving bij v&w. RIZA-Rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. ISBN 90 36 95 7214. 39 pp., meer
 • (2005). Veiligheid Nederland in kaart: Hoofdrapport onderzoek overstromingsrisico's. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90369-5604-8. 141 pp., meer
 • (2005). Integrated flood management: experiences with the implementation and day to day management. Report prepared for the high-level meeting 26 May 2005, Nijmegen, The Netherlands. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: [s.l.]. 1 file pp., meer
 • (2005). Derde memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 11 pp., meer
 • Baltus, C.A.M.; Volkers-Verboom, L.W. (2005). Onderzoek naar emissies van n en p vanuit de glastuinbouw: rapportage resultaten. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. ISBN 9036956943. 54 pp., meer
 • De Lange, H.J.; de Jonge, J.; Peeters, E.T. H. M. (2005). Draagkracht in het rivierengebied voor vogels en vissen: productie van macrofauna in relatie tot sedimentverontreiniging en voedsel. RIZA-Rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. 120 pp., meer
 • Hartmann, J.; Berger, H.E. J.; Westphal, R. (2005). Onderbouwing hydraulische randvoorwaarden 2001 voor ijsseldelta. RIZA-Rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 38 pp., meer
 • Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde; Havinga, F.; Kok, M. (2005). Veiligheid Nederland in kaart: hoofdrapport onderzoek overstromingsrisico's. DWW-Werkdocumenten, DWW-2005-081. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90-369-5604-8. 95 + 46 appendices, CD-ROM pp., meer
 • Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde; Postma, R.; Tekstbureau Met Andere Woorden (2005). Veiligheid Nederland in kaart: tussenstand onderzoek overstromingsrisico's. DWW-Werkdocumenten, DWW-2005-074. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90-369-5602-1. 40 pp., meer
 • Silva, W.; Slomp, R.M.; Stijnen, J.W.; Velzen, E.V. (2005). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen rijn en maas achtergrondrapportage veiligheid en rivierkunde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 90-36-95-69-78. 112 pp., meer
 • Slomp, R.M.; Geerse, C.P. M.; De Deugd, H. (2005). Onderbouwing hydraulische randvoorwaarden 2001 voor het benedenrivierengebied. RIZA-Rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 9036954371. 123 pp., meer
 • Werkman, W.; Jacobs, P. (2005). Water waar het wezen moet: effecten van beleidsstrategieën voor droogte in midden-west nederland: eindrapport modelspoor fase 2. RIZA-Rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. ISBN 90 3695 733 8. 123 pp., meer
 • (2004). Inspraakreacties op Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 13 + bijlagen pp., meer
 • (2004). Samenvatting. Karakterisering stroomgebied Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Middelburg. 11 pp., meer
 • (2004). ProSes hoofdrapport kostenopstelling t.b.v. M.K.B.A. en S-MER. ProSes Rapport, 2004(200 TII). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bergen op Zoom. 35 pp., meer
 • (2004). Waterwijzer 2004-2005: feiten en cijfers waterbeheer in Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 72 pp., meer
 • (2004). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas: wat doen we als... een overstroming van de rivier onvermijdelijk is? [BROCHURE]. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. , meer
 • Arens, B. (2004). Dynamisch zeereepbeheer op Texel: experiment paal 13-15; 1998-2003: eindrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands. 27 pp., meer
 • Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde; Royal Haskoning (2004). De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland: voorschrift toetsen op veiligheid voor de tweede toetsronde 2001-2006 (VTV). DWW-Werkdocumenten, DWW-2004_009. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90-369-5558-0. 462 pp., meer
 • van Velzen, E.; Kind, J.; Slomp, R.; Silva, W.; Houcine Chbab, C.; Stefess, H.; Tonneijck, M.; Brinkhuis-Jak, M.; Wehrung, M. (2004). Beperking van overstromingsrisico's in het Bovenrivierengebied : oplegnotitie bij "Een verkennende beleidsanalyse van rampenbeheersing en structurele maatregelen langs de Rijntakken en de bedijkte Maas". RIZA-Rapport, 2003(034). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. 25 pp., meer
 • (2003). Technical documentation TRIWAQ: TRIWAQ solves threedimensional shallow water flow equations. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: [s.l.]. different pagination pp., meer
 • (2003). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas: reactie op het advies van de Commissie Noodoverloopgebieden. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: De Haag. 32 pp., meer
 • Flameling, I. (2003). Hoogwater: 50 jaar na de watersnoodramp. Kosmos-Z en K Uitgevers/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Veen Magazines: Amsterdam. ISBN 90-21539-65-9. 183 , 1 map pp., meer
 • Maurits Groen Milieu & Communicatie (2003). Handreiking watertoets 2: waarborg aan water in ruimtelijke plannen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 6, 52, 78, 6, 6, pp., meer
 • (2002). Tweede memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie: Vlissingen. 6 pp., meer
 • (2001). Memorandum van overeenstemming tussen Nederland en Vlaanderen met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie: Kallo. 7 pp., meer
 • Maurits Groen Milieu & Communicatie (2001). Bestuurlijke notitie watertoets: waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 42 pp., meer
 • Maurits Groen Milieu & Communicatie (2001). Handreiking watertoets: waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 98 pp., meer
 • Provincie Zeeland (2001). Evaluatierapport Natuurcompensatieprogramma Westerschelde 1998 - 2001. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 32 pp., meer
 • Van Cooten, A.; van Slobbe, E.; Kierkels, T. (2001). Voorbeeldenboek: parels van vernieuwend waterbeheer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 63 pp., meer
 • Zanting, H.A.; ten Thij, F. (2001). Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. 50 pp., meer
 • (2000). Anders omgaan met water: waterbeleid in de 21e eeuw. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 70 pp., meer
 • (2000). 3e kustnota traditie, trends en toekomst. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 119 pp., meer
 • (2000). Ruimte voor de rivier. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 23 pp., meer
 • (2000). Anders omgaan met water : waterbeleid in de 21e eeuw. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 70 pp., meer
 • Bijnsdorp, R. (2000). Antarctica: waar extremen elkaar raken. Brochures over integraal waterbeheer, 11. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 20 pp., meer
 • Laane, R.W.P.M.; Hisgen, R.; van Berge Henegouwen, A.; Leewis, R.J.; Colijn, F. (2000). De zee, de zee de Noordzee. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90-1206-737-5. 225 pp., meer
 • Reinders & Partners (2000). Europese kaderrichtlijn water, een tussenstand. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 26 pp., meer
 • van Cooten, A.; van Slobbe, E.; Kierkels, T. (2000). Voorbeeldenboek: parels van vernieuwend waterbeheer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 63 pp., meer
 • Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (1999). Een eiland in de Noordzee: luchthaven of vogelparadijs. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands. 19 pp., meer
 • Greeuw, G. (1999). Experimenteel vries-onderzoek Westerscheldetunnel F100 : bevriezen van grond: kruip- en sterkteproeven. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 10 pp., meer
 • Klep, L. (Ed.) (1999). Kust op koers: voorstudie. Landbouw, natuurbeheer en visserij/Ministerie van Evonomische Zaken/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Den Haag. 24 pp., meer
 • Lauwaars, S.G.; Platteeuw, M. (1999). Een groene riem onder het natte hart: evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het ijsselmeergebied=evaluation of nature development projects in the dutch lake ijselmeer area. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. ISBN 90-369-5254-9. 122 pp., meer
 • Meijers, P. (1999). Experimenteel vries-onderzoek Westerscheldetunnel F100 : bevriezen van grond inventarisatie van beschikbare kennis, geotechnische aspecten. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 91 pp., meer
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1999). Programma buitenlandse waterinzet - partners voor water. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 47 pp., meer
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1999). Programma buitenlandse waterinzet: partners voor water. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 47 pp., meer
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1999). Aanpak wateroverlast. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 43 pp., meer
 • van der Horst, E.J. (1999). Literatuurstudie dwarsverbindingen II : dwarsverbindingen tussen buizen van geboorde tunnels : een literatuurstudie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Utrecht. 48 pp., meer
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1998). Vierde nota waterhuishouding regeringsbeslissing. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 162 pp., meer
 • Ministry of Transport (1998). Fourth national policy document on water management: government decision: abridged version. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Hague. 64 pp., meer
 • (1997). Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel voor een vergunningwet Westerschelde (25187). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 21 pp., meer
 • van der Beesen, A. (1997). Waterkader: Vierde Nota waterhuishouding regeringsvoornemen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Sdu Uitgevers: Den Haag. ISBN 90-399-1356-0. 128 pp., meer
 • (1996). Baggerspeciestort Westerschelde: startnotitie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 40 pp., meer
 • Bijnsdorp, R.; Nijhuis, A. (1996). Gevoel voor zout: werken aan de grens tussen zoete en zoute watersystemen [BROCHURE]. Integraal waterbeheer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 24 pp., meer
 • De Boo, M. (1996). Integraal waterbeheer: peil in beweging, voor natuurlijke wateren in nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 16 pp., meer
 • Holtmann, S.E.; Groenewold, A.; Schrader, K.H.M.; Asjes, J.; Craeymeersch, J.A.; Duineveld, G.C.A.; van Bostelen, A.J.; van der Meer, J. (1996). Atlas of the zoobenthos of the Dutch continental shelf. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: Rijswijk. ISBN 90-369-4301-9. 243 pp., meer
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1996). Voortgangsrapportage integraal waterbeheer en noordzee-aangelegenheden 1995. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: 's-Gravenhage. 80 pp., meer
 • Rijksinstituut voor Zoetwaterhuishouding en Afvalwaterbehandeling; WL | Delft Hydraulics (1996). Landscape planning of the river Rhine in the Netherlands "Towards a balance in river management": summary of the main report. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: [s.l.]. 22 pp., meer
 • Silva, W. (1996). Integrale verkenning inrichting Rijntakken: "een weegschaal voor rivierbeheer". Samenvatting van het hoofdrapport. Riza nota. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 22 pp., meer
 • Douben, N. (1995). Integrale verkenning inrichting Rijntakken: rivierkundige aspecten: achtergrondanalyses. IVR-rapport nr. 10. Riza nota, 95.056. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 9036945755. 146 pp., meer
 • Informatiecentrum Stormvloedkering Nieuwe Waterweg (1995). Stormvloedkering Nieuwe Waterweg: opvallendste beveiligingswerk voor Zuid-Holland. Bouwkombinatie Maeslant Kering/Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Hoek van Holland. 7 pp., meer
 • van der Scheer, A. (1995). Intern rapport : bodemgesteldheid van het proefvlak in de uiterwaarden van de nieuwe merwede. Lio, 11. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. 11 pp., meer
 • (1994). Preparing to meet the coastal challenges of the 21st Century, conference report, World coast conference 1993, Noordwijk, The Netherlands, 1-5 November 1993. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Hague. ISBN 90-3690-144-8. 93 pp., meer
 • (1993). Onderzoek Tijpoorten Westerschelde: Deelnotities Eindrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 53 pp., meer
 • Hosper, H. (Ed.) (1993). Natuurontwikkeling in de grote wateren van nederland. Integraal waterbeheer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 16 pp., meer
 • De Jonge, V.N. (1992). Physical processes and dynamics of microphytobenthos in the Ems estuary (The Netherlands). Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Hague. ISBN 90-369-0112-X. 176 pp., meer
 • Duijn, P.P.; Huys, P.J.J.W. (1992). Richtlijnen voor de monitoring ter evaluatie van milieuvriendelijke oevers. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Delft. 51 pp., meer
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1992). Voortgangsrapportage integraal waterbeheer en noordzee-aangelegenheden 1992. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: 's-Gravenhage. 130 pp., meer
 • De Lange, W.J. (1991). A groundwater model of the netherlands. Water voor nu en later. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. 142 pp., meer
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1991). Derde nota waterhuishouding: voortgangsrapportage 1991. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 74 pp., meer
 • (1989). Richtlijnen voor de milieueffectrapportage: Projectstudie Rijksweg 61 gedeelte Terneuzen-Ter Hole. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 28 pp., meer
 • Braat, L.C.; Garritsen, A.C. (1989). Verdroging van natuur en landschap in nederland: het technisch rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. 200 pp., meer
 • (1988). Nederland Deltaland: animatiefilm over het ontstaan van Nederland, en Delta finale: verslag over de bouw van de Oosterscheldekering. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 1 video (41 min.) pp., meer
 • (1982). Werken in de Oosterschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. , meer
 • Voskuil, B.V. (1982). Werken in de Oosterschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag . [No pag.] pp., meer
 • (1981). 13 X Delta: dertien interviews over techniek, politiek, natuur en milieu. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 72 + map pp., meer
 • (1970). Het Delta projekt. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat, Deltadienst: Lelystad. 31 pp., meer
 • RWS nota. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands, meer
 • De Water: Waterbeleid en -Beheer in Uitvoering. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISSN 0926-3462, meer
 • Nw4 in zicht. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, meer
 • (S.d.). Monitoring faunapassages rws: oriënterend onderzoek naar gebruik faunapassages in noord-holland 1998. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Wageningen. 30 pp., meer
 • de Ronde, J.G.; Heinen, P.; Oerlemans, J.; Schuurmans, C.; de Wolde, J. [s.d.]. De keerzijde van ons klimaat [BROCHURE]. IMAU (Institute for Marine and Atmospheric research)/Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 34 pp., meer
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat [s.d.]. Vierde nota waterhuishouding: nota van antwoord. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 120 pp., meer
 • Van Heuvel, T.; Hillen, R. [s.d.]. Coastline management. From coastal monitoring to sand nourishment. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Hague. 16 pp., meer

Projecten (2)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Evenementen 
 • Delta 2003
 • Oppervlakte-aktieve verbindingen en hun toxische metabolieten in afvallozingen: een geïntegreerde studie

Evenementen (2)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Coastal Conference : European coasts at risk, how to manage?
 • Port Infrastructure Seminar 2010

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .