nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Engelse naam: Ministry of Environment and Infrastructure


Personen (3)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 • den Besten, Pieter
 • Spitter, René
 • van der Veeren, Rob

Geassocieerd aan een deelinstituut (128)
 • Adan, Eric
 • Adriaanse, Leo
 • Alkemade, Ingrid
 • Allewijn, Roeland
 • Andernach, Martijn
 • Arends, Aline
 • Backx, Joost
 • Bellert, Bert
 • Bennink, Tom
 • Bergonje, Theo
 • Bijleveld, Mariska
 • Blommaert, Theo
 • Boer, Kees
 • Borst, Kees
 • Brand, Evelien
 • Brasser, Simon
 • Breukelaar, André
 • Burgers, Gerrit
 • Ciarelli, Silvana
 • Coops, Hugo
 • Daemen, Eugène
 • de Bruijne, Rini
 • de Haas, Wim
 • De Jong, Aat
 • De Jong, Loes
 • De Jong, Mig
 • de Ruijter, Aad
 • De Swaaf, Almer
 • de Vrees, Leo
 • de Vries, Wout
 • De Winder, Ben
 • Dekeling, René
 • Dekker, Leen
 • Dieleman, Jopie
 • Dierikx, Mark
 • Dijkhuis, Trijnie
 • Dirkson, Marijke
 • Doef, Roel
 • Doekes, Koos
 • Duijts, Rik
 • Dunsbergen, Daan
 • Eertman, Richard
 • Epema, Onno
 • Erkman, Aylin
 • Evers, Erik
 • Eversdijk, André
 • Faber, Willem
 • Geleijnse, J.
 • Geurts van Kessel, Joris
 • Graveland, Jaap
 • Haaring, Pieter
 • Haas, Herman
 • Heslenfeld, Peter
 • Holierhoek, Marga
 • Hollaers, Jeroen
 • Houben, Andrea
 • Iedema, Wouter
 • Ijnsen, Jan-Theo
 • Janssen, Gerard
 • Jentink, Robert
 • Jongkind, Rob
 • Jonker, Pieter
 • Keijts, L.H.
 • Kerkum, Frans
 • Kers, Bas
 • Keuning, Jurjen
 • Kinneging, Niels
 • Koedijk, Otto
 • Latuhihin, Max
 • Liek, Gert-Jan
 • Liek, Gert-Jan
 • Linsen, Max
 • Lodder, Quirijn
 • Lofvers, Ernst
 • Luca, Eric
 • Maas, Hannie
 • Maaskant, John
 • Marsman, Eric
 • Meursing, Lucas
 • Mol, Frans
 • Mulder, Albert
 • Naber, Arie
 • Nijhof, Annemieke
 • Ohm, Marieke
 • Olthoff, Gert-Jan
 • Oorthuijsen, Willy
 • Oosse, Martin
 • Ovaa, Erna
 • Paree, Edwin
 • Parée, Edwin
 • Paulus, Paul
 • Pluim, Bernisse
 • Poot, Gerard
 • Ramaekers, Gemma
 • Rense, Ronald
 • Roode, Niels
 • Saathof, Koos
 • Schefferlie, Kees
 • Schep, Imre
 • Schrijver, Marco
 • Sinke, Olivier
 • Spronk, Gerard
 • Stam, Jean-Marie
 • Tammenons Bakker M.A., Jacqueline
 • Turkstra, Eelke
 • Van Berchum, Anton
 • Van den Berg, M.S.
 • van den Bosch, Inger
 • van der Horst, Jaap
 • van der mei, Wytske
 • Van der Togt, Hans
 • van der Tol, Marcel
 • van der Weijden, Marcel
 • Van der Zwan, Hans
 • van Kleef, Onno
 • van Kooten, Jacques
 • van loon, Laura
 • Van Loon, Willem
 • Van Splunder, Ingeborg
 • van Westen, Cees-Jan
 • van Westenbrugge, Kees
 • van Woudenberg, Gerius
 • van Zetten, Rien
 • van Zundert, Peter
 • Verbeek, Harm
 • Wetsteijn, Bert
 • Wortelboer-van Donselaar, Pauline
 • Zwarter, Hella

Voormalig geassocieerde persoon
 • Peijs, Karla

Deelinstituten (4)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (DGW)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS)

Publicaties (93)  Top | Personen | Instituten | Projecten | Evenementen 
  opsplitsen filter
 • (2018). Deltaprogramma 2019. Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 117 pp., meer
 • Haverkamp, G. (Ed.) (2018). De staat van ons water. Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 114 pp., meer
 • (2017). Deltaprogramma 2018. Doorwerken aan een duurzame en veilige delta. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 145 pp., meer
 • Haverkamp, G. (Ed.) (2016). De staat van ons water. Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2015. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 103 pp., meer
 • Kok, M.; Jongejan, R.; Nieuwjaar, M.; Tánczos, I. (2016). Grondslagen voor hoogwaterbescherming. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Expertise Netwerk Waterveiligheid: [s.l.]. ISBN 978-90-8902-151-9. 143 pp., meer
 • (2014). Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 68 pp., meer
 • (2014). Ontwerp beleidsnota Noordzee 2016-2021. Bijlage 2 bij het Nationaal Waterplan 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 97 + annex pp., meer
 • (2014). Deltaprogramma 2015. Werken aan de Delta: de beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Nederland. 152 + bijlagen pp., meer
 • (2014). Overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied van de Schelde. Doelen en maatregelen voor het beheersen van overstromingsrisico’s. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 72 + bijlagen pp., meer
 • (2014). Ontwerp-stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 66 + bijlagen pp., meer
 • (2014). Maatregelprogramma Schelde 2016-2021: samenvatting. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 34 pp., meer
 • (2014). Summary of management & development plan for National Waters 2016-2021. Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat: [s.l.]. 4 pp., meer
 • (2014). Summary of Strategic Environmental Assessment for the management & development plan for National Waters 2016-2021. Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., meer
 • (2014). Zandmotor Delflandse Kust: een blik op 2,5 jaar bouwen met de natuur [BROCHURE]. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 8 pp., meer
 • (2014). Waterinnovaties in Nederland: een beknopt overzicht [BROCHURE]. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 42 pp., meer
 • Abspoel, L.; Vis, J. (Ed.) (2014). Noordzee 2050 Gebiedsagenda: "Verslag van een gezamenlijk onderzoek naar de potentie van de zee en kustgebieden op lange termijn, vertaald in een visie, ambities, kansen en opgaven, en in kaarten". Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 80 pp., meer
 • Maas, H.; Oorthuijsen, W. (2012). Brondocument waterlichaam Westerschelde. Doelen en maatregelen Rijkswateren 2009. Herziene versie 2012. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM): [s.l.]. 102 pp., meer
 • (2011). Waterhuishouding en Waterverdeling in Nederland. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 80 pp., meer
 • (2010). Veiligheid. Samenvatting - plan van aanpak. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 12 pp., meer
 • Buiks, J. (2010). Toelichting vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2007: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 61 + bijlagen pp., meer
 • (2009). Nationaal waterplan 2009-2015. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 140 pp., meer
 • (2009). Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 216 pp., meer
 • (2009). 2009-2015 Stroomgebiedbeheerplannen: Samenvatting Eems, Maas, Rijndelta en Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 48 pp., meer
 • Arnold, G.; Kielen, N.; Bos, H.; van Luijn, F.; Doef, R.; Goud, R. (Ed.) (2009). Water management in the Netherlands. Directorate-General Water/Ministry of Transport, Public Works and Water Management/Rijkswaterstaat. Centre for Water Management: [s.l.]. 80 pp., meer
 • RWS Waterdienst (2009). Brondocument waterlichaam Westerschelde: Doelen en maatregelen Rijkswateren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat: [s.l.]. 102 pp., meer
 • (2008). Schoon, mooi en veilig water: ook uw belang [inspraakwijzer]. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 48 pp., meer
 • (2008). Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Ontwerp. Werken aan een robuust watersysteem. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 151 pp., meer
 • (2008). Stroomgebied beheerplan Schelde hoofdrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 204 pp., meer
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: Hoofdrapport (ontwerp). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Amsterdam. 204+ kaarten+bijlagen pp., meer
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: kaartenatlas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 100 pp., meer
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: bijlagen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 100 pp., meer
 • (2008). European coastal action plan for strengthening the knowledge base of sustainable coastal and marine management. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: Den Haag. 104 pp., meer
 • (2007). Evaluatie Beleidsplan Zand in de Hand Zandwinning Westerschelde 2001-2011: beleidsplan 2006-2011. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Netherlands. 19 pp., meer
 • (2007). Voorschrift toetsen op veiligheid primaire waterkeringen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 978-90-369-5762-5. 472 pp., meer
 • (2007). Hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen voor de derde toetsronde 2006-2011 (HR 2006). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 978-90-369-5761-8. 295 pp., meer
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Dek, L.; Dekker, A.; van Hoessel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2007). Het macrobenthos van de Slikken van Waarde in het voorjaar van 2002. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-07. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 18 pp., meer
 • van Alphen, J.; Passchier, R. (Ed.) (2007). Atlas of flood maps: examples from 19 countries, USA and Japan. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Netherlands. 197 pp., meer
 • (2006). Syntheserapport onderzoeksprogramma: rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 90-369-5625-0. 59 + CD-ROM pp., meer
 • (2006). Syntheserapport onderzoeksprogramma : rampenbeheersingsstrategie overstromingen rijn en maas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 90-36-9562-50. 59 pp., meer
 • (2006). Flood risks and safety in the Netherlands (Floris). Floris study - Full report. DWW-Rapport, 2006-14. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 94 + appendices pp., meer
 • Jonkman, B.; Cappendijk, P (2006). Veiligheid Nederland in kaart: inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming. Dijkringen 7, 14 en 36. DWW-Werkdocumenten, DWW-2006-012. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: De Haag. 61 pp., meer
 • van Westenbrugge, K. (2006). Baggeren en storten in de Westerschelde: een overzicht tot aan de derde verruiming [PRESENTATIE]. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 20 slides pp., meer
 • (2005). Veiligheid Nederland in kaart: Hoofdrapport onderzoek overstromingsrisico's. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90369-5604-8. 141 pp., meer
 • (2005). Integrated flood management: experiences with the implementation and day to day management. Report prepared for the high-level meeting 26 May 2005, Nijmegen, The Netherlands. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: [s.l.]. 1 file pp., meer
 • (2005). Derde memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 11 pp., meer
 • Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde; Havinga, F.; Kok, M. (2005). Veiligheid Nederland in kaart: hoofdrapport onderzoek overstromingsrisico's. DWW-Werkdocumenten, DWW-2005-081. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90-369-5604-8. 95 + 46 appendices, CD-ROM pp., meer
 • Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde; Postma, R.; Tekstbureau Met Andere Woorden (2005). Veiligheid Nederland in kaart: tussenstand onderzoek overstromingsrisico's. DWW-Werkdocumenten, DWW-2005-074. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90-369-5602-1. 40 pp., meer
 • (2004). Inspraakreacties op Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 13 + bijlagen pp., meer
 • (2004). Samenvatting. Karakterisering stroomgebied Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Middelburg. 11 pp., meer
 • (2004). ProSes hoofdrapport kostenopstelling t.b.v. M.K.B.A. en S-MER. ProSes Rapport, 2004(200 TII). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bergen op Zoom. 35 pp., meer
 • (2004). Waterwijzer 2004-2005: feiten en cijfers waterbeheer in Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 72 pp., meer
 • (2004). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas: wat doen we als... een overstroming van de rivier onvermijdelijk is? [BROCHURE]. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. , meer
 • Arens, B. (2004). Dynamisch zeereepbeheer op Texel: experiment paal 13-15; 1998-2003: eindrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands. 27 pp., meer
 • Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde; Royal Haskoning (2004). De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland: voorschrift toetsen op veiligheid voor de tweede toetsronde 2001-2006 (VTV). DWW-Werkdocumenten, DWW-2004_009. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90-369-5558-0. 462 pp., meer
 • (2003). Technical documentation TRIWAQ: TRIWAQ solves threedimensional shallow water flow equations. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: [s.l.]. different pagination pp., meer
 • (2003). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas: reactie op het advies van de Commissie Noodoverloopgebieden. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: De Haag. 32 pp., meer
 • Flameling, I. (2003). Hoogwater: 50 jaar na de watersnoodramp. Kosmos-Z en K Uitgevers/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Veen Magazines: Amsterdam. ISBN 90-21539-65-9. 183 , 1 map pp., meer
 • (2002). Tweede memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie: Vlissingen. 6 pp., meer
 • (2001). Memorandum van overeenstemming tussen Nederland en Vlaanderen met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie: Kallo. 7 pp., meer
 • Provincie Zeeland (2001). Evaluatierapport Natuurcompensatieprogramma Westerschelde 1998 - 2001. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 32 pp., meer
 • Zanting, H.A.; ten Thij, F. (2001). Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. 50 pp., meer
 • (2000). Anders omgaan met water: waterbeleid in de 21e eeuw. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 70 pp., meer
 • (2000). 3e kustnota traditie, trends en toekomst. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 119 pp., meer
 • (2000). Ruimte voor de rivier. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 23 pp., meer
 • Laane, R.W.P.M.; Hisgen, R.; van Berge Henegouwen, A.; Leewis, R.J.; Colijn, F. (2000). De zee, de zee de Noordzee. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90-1206-737-5. 225 pp., meer
 • van Cooten, A.; van Slobbe, E.; Kierkels, T. (2000). Voorbeeldenboek: parels van vernieuwend waterbeheer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 63 pp., meer
 • Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (1999). Een eiland in de Noordzee: luchthaven of vogelparadijs. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands. 19 pp., meer
 • Klep, L. (Ed.) (1999). Kust op koers: voorstudie. Landbouw, natuurbeheer en visserij/Ministerie van Evonomische Zaken/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Den Haag. 24 pp., meer
 • van der Horst, E.J. (1999). Literatuurstudie dwarsverbindingen II : dwarsverbindingen tussen buizen van geboorde tunnels : een literatuurstudie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Utrecht. 48 pp., meer
 • (1997). Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel voor een vergunningwet Westerschelde (25187). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 17 pp., meer
 • van der Beesen, A. (1997). Waterkader: Vierde nota waterhuishouding regeringsvoornemen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Sdu Uitgevers: Den Haag. ISBN 90-399-1356-0. 128 pp., meer
 • (1996). Baggerspeciestort Westerschelde: startnotitie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 40 pp., meer
 • Bijnsdorp, R.; Nijhuis, A. (1996). Gevoel voor zout: werken aan de grens tussen zoete en zoute watersystemen [BROCHURE]. Integraal waterbeheer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 24 pp., meer
 • Holtmann, S.E.; Groenewold, A.; Schrader, K.H.M.; Asjes, J.; Craeymeersch, J.A.; Duineveld, G.C.A.; van Bostelen, A.J.; van der Meer, J. (1996). Atlas of the zoobenthos of the Dutch continental shelf. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: Rijswijk. ISBN 90-369-4301-9. 243 pp., meer
 • Rijksinstituut voor Zoetwaterhuishouding en Afvalwaterbehandeling; WL | Delft Hydraulics (1996). Landscape planning of the river Rhine in the Netherlands "Towards a balance in river management": summary of the main report. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: [s.l.]. 22 pp., meer
 • Silva, W. (1996). Integrale verkenning inrichting Rijntakken: "een weegschaal voor rivierbeheer". Samenvatting van het hoofdrapport. Riza nota. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 22 pp., meer
 • Douben, N. (1995). Integrale verkenning inrichting Rijntakken: rivierkundige aspecten: achtergrondanalyses. IVR-rapport nr. 10. Riza nota, 95.056. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 9036945755. 146 pp., meer
 • Informatiecentrum Stormvloedkering Nieuwe Waterweg (1995). Stormvloedkering Nieuwe Waterweg: opvallendste beveiligingswerk voor Zuid-Holland. Bouwkombinatie Maeslant Kering/Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Hoek van Holland. 7 pp., meer
 • Bijlsma, L.; Crawford, M.; Ehler, C.; Hoozemans, F.; Jones, V.; Klein, R.; Mieremet, B.; Mimura, N.; Misdorp, R.; Nicholls, R.J.; Ries, K.; Spradley, J.; Stive, M.J.F.; De Vrees, L.; Westmacott, S. (Ed.) (1994). Preparing to meet the coastal challenges of the 21st Century. Conference report: World Coast Conference 1993, Noordwijk, The Netherlands, 1-5 November 1993. Ministry of Transport, Public Works and Water Management/National Institute for Coastal and Marine Management/RIKZ: The Hague. ISBN 90-3690-144-8. 93 pp., meer
 • (1993). Onderzoek Tijpoorten Westerschelde: Deelnotities Eindrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 53 pp., meer
 • De Jonge, V.N. (1992). Physical processes and dynamics of microphytobenthos in the Ems estuary (The Netherlands). Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Hague. ISBN 90-369-0112-X. 176 pp., meer
 • (1991). Oliebestrijding op de Noordzee. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: Rijswijk. 3 pp., meer
 • (1989). Richtlijnen voor de milieueffectrapportage: Projectstudie Rijksweg 61 gedeelte Terneuzen-Ter Hole. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 28 pp., meer
 • (1988). Nederland Deltaland: animatiefilm over het ontstaan van Nederland, en Delta finale: verslag over de bouw van de Oosterscheldekering. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 1 video (41 min.) pp., meer
 • (1987). Meerjarenprogramma scheepvaartwegen 1988-1992: projectbeschrijvingen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 54 pp., meer
 • (1982). Werken in de Oosterschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. , meer
 • Voskuil, B.V. (1982). Werken in de Oosterschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag . [No pag.] pp., meer
 • (1981). 13 X Delta: dertien interviews over techniek, politiek, natuur en milieu. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 72 + map pp., meer
 • (1970). Het Delta projekt. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat, Deltadienst: Lelystad. 31 pp., meer
 • (1944). Ontwikkeling regiem Westerschelde sedert 1800. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM): [s.l.]. 13 pp., meer
 • RWS nota. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands, meer
 • De Water: Waterbeleid en -Beheer in Uitvoering. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISSN 0926-3462, meer
 • de Ronde, J.G.; Heinen, P.; Oerlemans, J.; Schuurmans, C.; de Wolde, J. [s.d.]. De keerzijde van ons klimaat [BROCHURE]. IMAU (Institute for Marine and Atmospheric research)/Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 34 pp., meer

Projecten (2)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Evenementen 
 • Delta 2003
 • Oppervlakte-aktieve verbindingen en hun toxische metabolieten in afvallozingen: een geïntegreerde studie

Evenementen (2)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Coastal Conference : European coasts at risk, how to manage?
 • Port Infrastructure Seminar 2010

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .