nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Info  Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen 
Engelse naam: Ministry of Environment and Infrastructure

Personen (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 • den Besten, Pieter
 • Spitter, René

Geassocieerd aan een deelinstituut (122)
 • Adan, Eric
 • Adriaanse, Leo
 • Alkemade, Ingrid
 • Allewijn, Roeland
 • Andernach, Martijn
 • Arends, Aline
 • Backx, Joost
 • Bellert, Bert
 • Bennink, Tom
 • Bergonje, Theo
 • Berrevoets, Cor
 • Bijleveld, Mariska
 • Blommaert, Theo
 • Boer, Kees
 • Borst, Kees
 • Brasser, Simon
 • Breukelaar, André
 • Burgers, Gerrit
 • Ciarelli, Silvana
 • Coops, Hugo
 • Daemen, Eugène
 • de Bruijne, Rini
 • de Haas, Wim
 • De Jong, Aat
 • De Jong, Loes
 • de Ruijter, Aad
 • De Swaaf, Almer
 • de Vrees, Leo
 • de Vries, Wout
 • De Winder, Ben
 • Dekeling, René
 • Dekker, Leen
 • Dieleman, Jopie
 • Dierikx, Mark
 • Dijkhuis, Trijnie
 • Dirkson, Marijke
 • Doef, Roel
 • Doekes, Koos
 • Duijts, Rik
 • Dunsbergen, Daan
 • Eertman, Richard
 • Epema, Onno
 • Erkman, Aylin
 • Evers, Erik
 • Eversdijk, André
 • Faber, Willem
 • Geleijnse
 • Geurts van Kessel, Joris
 • Graveland, Jaap
 • Haaring, Pieter
 • Haas, Herman
 • Heslenfeld, Peter
 • Hollaers, Jeroen
 • Houben, Andrea
 • Iedema, Wouter
 • Ijnsen, Jan-Theo
 • Janssen, Gerard M.
 • Jentink, Robert
 • Jongkind, Rob
 • Jonker, Pieter
 • Keijts
 • Kerkum, Frans
 • Kers, Bas
 • Keuning, Jurjen
 • Kinneging, Niels
 • Koedijk, Otto
 • Latuhihin, Max
 • Liek, Gert-Jan
 • Liek, Gert-Jan
 • Linsen, Max
 • Lodder, Quirijn
 • Lofvers, Ernst
 • Luca, Eric
 • Marsman, Eric
 • Meursing, Lucas
 • Mol, Frans
 • Mulder, Albert
 • Naber, Arie
 • Nijhof, Annemieke
 • Ohm, Marieke
 • Olthoff, Gert-Jan
 • Oorthuijsen, Willy
 • Oosse, Martin
 • Ovaa, Erna
 • Paree, Edwin
 • Parée, Edwin
 • Paulus, Paul
 • Pluim, Bernisse
 • Poot, Gerard
 • Ramaekers, Gemma
 • Rense, Ronald
 • Roode, Niels
 • Schefferlie, Kees
 • Schep, Imre
 • Schrijver, Marco
 • Sinke, Olivier
 • Spronk, Gerard
 • Stam, Jean-Marie
 • Tammenons Bakker M.A., Jacqueline
 • Turkstra, Eelke
 • Van Berchum, Anton
 • Van den Berg, M.S.
 • van den Bosch, Inger
 • van der Horst, Jaap
 • van der mei, Wytske
 • Van der Togt, Hans
 • van der Tol, Marcel
 • van der Weijden, Marcel
 • Van der Zwan, Hans
 • van Kleef, Onno
 • van Kooten, Jacques
 • van loon, Laura
 • Van Loon, Willem
 • Van Splunder, Ingeborg
 • van Westen, Cees-Jan
 • van Westenbrugge, Kees
 • van Woudenberg, Gerius
 • van Zetten, Rien
 • van Zundert, Peter
 • Verbeek, Harm
 • Wetsteijn, Bert
 • Zwarter, Hella

Voormalig geassocieerde persoon
 • Peijs, Karla

Deelinstituten (3)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (DGW)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS)

Publicaties (119)  Top | Personen | Instituten | Projecten | Evenementen 
  opsplitsen filter
 • (2014). Summary of management & development plan for National Waters 2016-2021. Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat: [s.l.]. 4 pp., meer
 • (2014). Summary of Strategic Environmental Assessment for the management & development plan for National Waters 2016-2021. Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., meer
 • (2010). Veiligheid. Samenvatting - plan van aanpak. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 12 pp., meer
 • Buiks, J. (2010). Toelichting vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2007: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 61 + bijlagen pp., meer
 • (2009). 2009-2015 Stroomgebiedbeheerplannen: Samenvatting Eems, Maas, Rijndelta en Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 48 pp., meer
 • (2009). Nationaal waterplan 2009-2015. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 140 pp., meer
 • (2009). Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 216 pp., meer
 • Arnold, G.; Kielen, N.; Bos, H.; van Luijn, F.; Doef, R.; Goud, R. (Ed.) (2009). Water management in the Netherlands. Directorate-General Water/Ministry of Transport, Public Works and Water Management/Rijkswaterstaat. Centre for Water Management: [s.l.]. 80 pp., meer
 • RWS Waterdienst (2009). Brondocument waterlichaam Westerschelde: Doelen en maatregelen Rijkswateren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat: [s.l.]. 102 pp., meer
 • (2008). Schoon, mooi en veilig water: ook uw belang [inspraakwijzer]. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 48 pp., meer
 • (2008). Stroomgebied beheerplan Schelde hoofdrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 204 pp., meer
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: Hoofdrapport (ontwerp). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Amsterdam. 204+ kaarten+bijlagen pp., meer
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: kaartenatlas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 100 pp., meer
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: bijlagen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 100 pp., meer
 • (2008). European coastal action plan for strengthening the knowledge base of sustainable coastal and marine management. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: Den Haag. 104 pp., meer
 • (2008). Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Ontwerp. Werken aan een robuust watersysteem. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 151 pp., meer
 • (2007). Hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen voor de derde toetsronde 2006-2011 (HR 2006). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 978-90-369-5761-8. 295 pp., meer
 • (2007). 15 Years of cooperation on environmental protection - 1991-2006 exchanging experiences - between Russia and the Netherlands. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Hague. 99 pp., meer
 • (2007). Evaluatie Beleidsplan Zand in de Hand Zandwinning Westerschelde 2001-2011: beleidsplan 2006-2011. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Netherlands. 19 pp., meer
 • (2007). Voorschrift toetsen op veiligheid primaire waterkeringen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 978-90-369-5762-5. 472 pp., meer
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Dek, L.; Dekker, A.; van Hoessel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2007). Het macrobenthos van de Slikken van Waarde in het voorjaar van 2002. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-07. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 18 pp., meer
 • Van Alphen, J.; Passchier, R. (2007). Atlas of flood maps : examples from 19 European countries, USA and Japan. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Netherlands. 197 pp., meer
 • van Alphen, J.; Passchier, R. (Ed.) (2007). Atlas of flood maps: examples from 19 countries, USA and Japan. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Netherlands. 197 pp., meer
 • (2006). Syntheserapport onderzoeksprogramma: rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 90-369-5625-0. 59 + CD-ROM pp., meer
 • (2006). Syntheserapport onderzoeksprogramma : rampenbeheersingsstrategie overstromingen rijn en maas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 90-36-9562-50. 59 pp., meer
 • (2006). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen rij en maas achtergrondrapportage kosten-batenanalyse. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 90-36-9569-86. 126 pp., meer
 • (2006). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen rijn en maas achtergrondrapportage ruimtelijke aspecten. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 90-36-3569-94. 111 pp., meer
 • (2006). Flood risks and safety in the Netherlands (Floris). Floris study - Full report. DWW-Rapport, 2006-14. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 94 + appendices pp., meer
 • Bolwidt, L.J.; Jesse, P.; ten Brinke, W.B.M. (2006). Verdeel en beheers : morfologische processen rond de Ijsselkop. RIZA-Rapport, 2006(18). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 903691353. 56 pp., meer
 • Jonkman, B.; Cappendijk, P (2006). Veiligheid Nederland in kaart: inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming. Dijkringen 7, 14 en 36. DWW-Werkdocumenten, DWW-2006-012. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: De Haag. 61 pp., meer
 • Liefveld, W.M.; Jesse, P. (2006). Minimale afvoer van de grensmaas : inschatting van ecologische effecten met rhasim. RIZA, 15. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 69 pp., meer
 • Schmidt, C.A.; Cuypers, C.; Van Den Heuvel, H.; De Lange, W.J.; Van Noort, P.C.M. (2006). Grondwaterverontreiniging sliedrechtse biesbosch. RIZA. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Utrecht. ISBN 90-369-13-527. 74 pp., meer
 • van Westenbrugge, K. (2006). Baggeren en storten in de Westerschelde: een overzicht tot aan de derde verruiming [PRESENTATIE]. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 20 slides pp., meer
 • (2005). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen rijn en maas achtergrondrapportage kaartenatlas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Oosterbeek. ISBN 90-36-9570-01. 94 pp., meer
 • (2005). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen rijn en maas achtergrondrapportage organisatorisch en fysieke (nood)maatregelen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 143 pp., meer
 • (2005). Professionalisering van de milieuwethandhaving bij v&w. RIZA-Rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. ISBN 90 36 95 7214. 39 pp., meer
 • (2005). Veiligheid Nederland in kaart: Hoofdrapport onderzoek overstromingsrisico's. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90369-5604-8. 141 pp., meer
 • (2005). Integrated flood management: experiences with the implementation and day to day management. Report prepared for the high-level meeting 26 May 2005, Nijmegen, The Netherlands. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: [s.l.]. 1 file pp., meer
 • (2005). Derde memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 11 pp., meer
 • Baltus, C.A.M.; Volkers-Verboom, L.W. (2005). Onderzoek naar emissies van n en p vanuit de glastuinbouw: rapportage resultaten. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. ISBN 9036956943. 54 pp., meer
 • De Lange, H.J.; de Jonge, J.; Peeters, E.T. H. M. (2005). Draagkracht in het rivierengebied voor vogels en vissen: productie van macrofauna in relatie tot sedimentverontreiniging en voedsel. RIZA-Rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. 120 pp., meer
 • Hartmann, J.; Berger, H.E. J.; Westphal, R. (2005). Onderbouwing hydraulische randvoorwaarden 2001 voor ijsseldelta. RIZA-Rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 38 pp., meer
 • Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde; Havinga, F.; Kok, M. (2005). Veiligheid Nederland in kaart: hoofdrapport onderzoek overstromingsrisico's. DWW-Werkdocumenten, DWW-2005-081. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90-369-5604-8. 95 + 46 appendices, CD-ROM pp., meer
 • Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde; Postma, R.; Tekstbureau Met Andere Woorden (2005). Veiligheid Nederland in kaart: tussenstand onderzoek overstromingsrisico's. DWW-Werkdocumenten, DWW-2005-074. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90-369-5602-1. 40 pp., meer
 • Silva, W.; Slomp, R.M.; Stijnen, J.W.; Velzen, E.V. (2005). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen rijn en maas achtergrondrapportage veiligheid en rivierkunde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 90-36-95-69-78. 112 pp., meer
 • Slomp, R.M.; Geerse, C.P. M.; De Deugd, H. (2005). Onderbouwing hydraulische randvoorwaarden 2001 voor het benedenrivierengebied. RIZA-Rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 9036954371. 123 pp., meer
 • Werkman, W.; Jacobs, P. (2005). Water waar het wezen moet: effecten van beleidsstrategieën voor droogte in midden-west nederland: eindrapport modelspoor fase 2. RIZA-Rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. ISBN 90 3695 733 8. 123 pp., meer
 • (2004). Inspraakreacties op Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 13 + bijlagen pp., meer
 • (2004). Samenvatting. Karakterisering stroomgebied Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Middelburg. 11 pp., meer
 • (2004). ProSes hoofdrapport kostenopstelling t.b.v. M.K.B.A. en S-MER. ProSes Rapport, 2004(200 TII). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bergen op Zoom. 35 pp., meer
 • (2004). Waterwijzer 2004-2005: feiten en cijfers waterbeheer in Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 72 pp., meer
 • (2004). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas: wat doen we als... een overstroming van de rivier onvermijdelijk is? [BROCHURE]. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. , meer
 • Arens, B. (2004). Dynamisch zeereepbeheer op Texel: experiment paal 13-15; 1998-2003: eindrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands. 27 pp., meer
 • Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde; Royal Haskoning (2004). De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland: voorschrift toetsen op veiligheid voor de tweede toetsronde 2001-2006 (VTV). DWW-Werkdocumenten, DWW-2004_009. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90-369-5558-0. 462 pp., meer
 • van Velzen, E.; Kind, J.; Slomp, R.; Silva, W.; Houcine Chbab, C.; Stefess, H.; Tonneijck, M.; Brinkhuis-Jak, M.; Wehrung, M. (2004). Beperking van overstromingsrisico's in het Bovenrivierengebied : oplegnotitie bij "Een verkennende beleidsanalyse van rampenbeheersing en structurele maatregelen langs de Rijntakken en de bedijkte Maas". RIZA-Rapport, 2003(034). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. 25 pp., meer
 • (2003). Technical documentation TRIWAQ: TRIWAQ solves threedimensional shallow water flow equations. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: [s.l.]. different pagination pp., meer
 • (2003). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas: reactie op het advies van de Commissie Noodoverloopgebieden. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: De Haag. 32 pp., meer
 • Flameling, I. (2003). Hoogwater: 50 jaar na de watersnoodramp. Kosmos-Z en K Uitgevers/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Veen Magazines: Amsterdam. ISBN 90-21539-65-9. 183 , 1 map pp., meer
 • Maurits Groen Milieu & Communicatie (2003). Handreiking watertoets 2: waarborg aan water in ruimtelijke plannen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 6, 52, 78, 6, 6, pp., meer
 • (2002). Tweede memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie: Vlissingen. 6 pp., meer
 • (2001). Memorandum van overeenstemming tussen Nederland en Vlaanderen met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie: Kallo. 7 pp., meer
 • Maurits Groen Milieu & Communicatie (2001). Bestuurlijke notitie watertoets: waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 42 pp., meer
 • Maurits Groen Milieu & Communicatie (2001). Handreiking watertoets: waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 98 pp., meer
 • Provincie Zeeland (2001). Evaluatierapport Natuurcompensatieprogramma Westerschelde 1998 - 2001. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 32 pp., meer
 • Van Cooten, A.; van Slobbe, E.; Kierkels, T. (2001). Voorbeeldenboek: parels van vernieuwend waterbeheer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 63 pp., meer
 • Zanting, H.A.; ten Thij, F. (2001). Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. 50 pp., meer
 • (2000). Anders omgaan met water: waterbeleid in de 21e eeuw. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 70 pp., meer
 • (2000). 3e kustnota traditie, trends en toekomst. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 119 pp., meer
 • (2000). Ruimte voor de rivier. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 23 pp., meer
 • (2000). Anders omgaan met water : waterbeleid in de 21e eeuw. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 70 pp., meer
 • Bijnsdorp, R. (2000). Antarctica: waar extremen elkaar raken. Brochures over integraal waterbeheer, 11. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 20 pp., meer
 • Laane, R.W.P.M.; Hisgen, R.; van Berge Henegouwen, A.; Leewis, R.J.; Colijn, F. (2000). De zee, de zee de Noordzee. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90-1206-737-5. 225 pp., meer
 • Reinders & Partners (2000). Europese kaderrichtlijn water, een tussenstand. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 26 pp., meer
 • van Cooten, A.; van Slobbe, E.; Kierkels, T. (2000). Voorbeeldenboek: parels van vernieuwend waterbeheer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 63 pp., meer
 • Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (1999). Een eiland in de Noordzee: luchthaven of vogelparadijs. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands. 19 pp., meer
 • Greeuw, G. (1999). Experimenteel vries-onderzoek Westerscheldetunnel F100 : bevriezen van grond: kruip- en sterkteproeven. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 10 pp., meer
 • Klep, L. (Ed.) (1999). Kust op koers: voorstudie. Landbouw, natuurbeheer en visserij/Ministerie van Evonomische Zaken/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Den Haag. 24 pp., meer
 • Lauwaars, S.G.; Platteeuw, M. (1999). Een groene riem onder het natte hart: evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het ijsselmeergebied=evaluation of nature development projects in the dutch lake ijselmeer area. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. ISBN 90-369-5254-9. 122 pp., meer
 • Meijers, P. (1999). Experimenteel vries-onderzoek Westerscheldetunnel F100 : bevriezen van grond inventarisatie van beschikbare kennis, geotechnische aspecten. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 91 pp., meer
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1999). Programma buitenlandse waterinzet - partners voor water. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 47 pp., meer
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1999). Programma buitenlandse waterinzet: partners voor water. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 47 pp., meer
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1999). Aanpak wateroverlast. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 43 pp., meer
 • van der Horst, E.J. (1999). Literatuurstudie dwarsverbindingen II : dwarsverbindingen tussen buizen van geboorde tunnels : een literatuurstudie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Utrecht. 48 pp., meer
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1998). Vierde nota waterhuishouding regeringsbeslissing. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 162 pp., meer
 • Ministry of Transport (1998). Fourth national policy document on water management: government decision: abridged version. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Hague. 64 pp., meer
 • (1997). Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel voor een vergunningwet Westerschelde (25187). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 21 pp., meer
 • van der Beesen, A. (1997). Waterkader: Vierde Nota waterhuishouding regeringsvoornemen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Sdu Uitgevers: Den Haag. ISBN 90-399-1356-0. 128 pp., meer
 • (1996). Baggerspeciestort Westerschelde: startnotitie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 40 pp., meer
 • Bijnsdorp, R.; Nijhuis, A. (1996). Gevoel voor zout: werken aan de grens tussen zoete en zoute watersystemen [BROCHURE]. Integraal waterbeheer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 24 pp., meer
 • De Boo, M. (1996). Integraal waterbeheer: peil in beweging, voor natuurlijke wateren in nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 16 pp., meer
 • Holtmann, S.E.; Groenewold, A.; Schrader, K.H.M.; Asjes, J.; Craeymeersch, J.A.; Duineveld, G.C.A.; van Bostelen, A.J.; van der Meer, J. (1996). Atlas of the zoobenthos of the Dutch continental shelf. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: Rijswijk. ISBN 90-369-4301-9. 243 pp., meer
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1996). Voortgangsrapportage integraal waterbeheer en noordzee-aangelegenheden 1995. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: 's-Gravenhage. 80 pp., meer
 • Rijksinstituut voor Zoetwaterhuishouding en Afvalwaterbehandeling; WL | Delft Hydraulics (1996). Landscape planning of the river Rhine in the Netherlands "Towards a balance in river management": summary of the main report. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: [s.l.]. 22 pp., meer
 • Silva, W. (1996). Integrale verkenning inrichting Rijntakken: "een weegschaal voor rivierbeheer". Samenvatting van het hoofdrapport. Riza nota. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 22 pp., meer
 • Douben, N. (1995). Integrale verkenning inrichting Rijntakken: rivierkundige aspecten: achtergrondanalyses. IVR-rapport nr. 10. Riza nota, 95.056. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 9036945755. 146 pp., meer
 • Informatiecentrum Stormvloedkering Nieuwe Waterweg (1995). Stormvloedkering Nieuwe Waterweg: opvallendste beveiligingswerk voor Zuid-Holland. Bouwkombinatie Maeslant Kering/Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Hoek van Holland. 7 pp., meer
 • van der Scheer, A. (1995). Intern rapport : bodemgesteldheid van het proefvlak in de uiterwaarden van de nieuwe merwede. Lio, 11. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. 11 pp., meer
 • (1994). Preparing to meet the coastal challenges of the 21st Century, conference report, World coast conference 1993, Noordwijk, The Netherlands, 1-5 November 1993. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Hague. ISBN 90-3690-144-8. 93 pp., meer
 • (1993). Onderzoek Tijpoorten Westerschelde: Deelnotities Eindrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 53 pp., meer
 • Hosper, H. (Ed.) (1993). Natuurontwikkeling in de grote wateren van nederland. Integraal waterbeheer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 16 pp., meer
 • De Jonge, V.N. (1992). Physical processes and dynamics of microphytobenthos in the Ems estuary (The Netherlands). Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Hague. ISBN 90-369-0112-X. 176 pp., meer
 • Duijn, P.P.; Huys, P.J.J.W. (1992). Richtlijnen voor de monitoring ter evaluatie van milieuvriendelijke oevers. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Delft. 51 pp., meer
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1992). Voortgangsrapportage integraal waterbeheer en noordzee-aangelegenheden 1992. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: 's-Gravenhage. 130 pp., meer
 • De Lange, W.J. (1991). A groundwater model of the netherlands. Water voor nu en later. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. 142 pp., meer
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1991). Derde nota waterhuishouding: voortgangsrapportage 1991. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 74 pp., meer
 • (1989). Richtlijnen voor de milieueffectrapportage: Projectstudie Rijksweg 61 gedeelte Terneuzen-Ter Hole. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 28 pp., meer
 • Braat, L.C.; Garritsen, A.C. (1989). Verdroging van natuur en landschap in nederland: het technisch rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Lelystad. 200 pp., meer
 • (1988). Nederland Deltaland: animatiefilm over het ontstaan van Nederland, en Delta finale: verslag over de bouw van de Oosterscheldekering. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 1 video (41 min.) pp., meer
 • (1982). Werken in de Oosterschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. , meer
 • Voskuil, B.V. (1982). Werken in de Oosterschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag . [No pag.] pp., meer
 • (1981). 13 X Delta: dertien interviews over techniek, politiek, natuur en milieu. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 72 + map pp., meer
 • (1970). Het Delta projekt. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat, Deltadienst: Lelystad. 31 pp., meer
 • RWS nota. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands, meer
 • De Water: Waterbeleid en -Beheer in Uitvoering. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISSN 0926-3462, meer
 • Nw4 in zicht. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, meer
 • (S.d.). Monitoring faunapassages rws: oriënterend onderzoek naar gebruik faunapassages in noord-holland 1998. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Wageningen. 30 pp., meer
 • de Ronde, J.G.; Heinen, P.; Oerlemans, J.; Schuurmans, C.; de Wolde, J. [s.d.]. De keerzijde van ons klimaat [BROCHURE]. IMAU (Institute for Marine and Atmospheric research)/Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 34 pp., meer
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat [s.d.]. Vierde nota waterhuishouding: nota van antwoord. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 120 pp., meer
 • Van Heuvel, T.; Hillen, R. [s.d.]. Coastline management. From coastal monitoring to sand nourishment. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Hague. 16 pp., meer

Projecten (2)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Evenementen 
 • Delta 2003
 • Oppervlakte-aktieve verbindingen en hun toxische metabolieten in afvallozingen: een geïntegreerde studie

Evenementen (2)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Coastal Conference : European coasts at risk, how to manage?
 • Port Infrastructure Seminar 2010

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .