nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Algemeen Rijksarchief
www.arch.be


Adres:
Ruisbroekstraat 2
1000 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-513 76 80
Fax: +32-(0)2-513 76 81
E-mail:
 Instituut | Publicaties 
 

Voormalig geassocieerde persoon  Top | Instituut | Publicaties 
 • Mertens, Jacques

Deelinstituut  Top | Publicaties 
 • Algemeen Rijksarchief; Bibliotheek (AR)

Publicaties (19)  Top | Instituut 
  opsplitsen filter
 • Verheyde, F. (2018). Inventaris van het archief van de landmetersfamilie De Bersacques. Rijksarchief te Kortrijk: Inventarissen, 43. Algemeen Rijksarchief: Brussel. ISBN 978 94 9298 257 5. 173 pp., meer
 • Vandeweyer, L. (2013). Het ontstaan van het gasgranatenstort op de Paardenmarkt. Bijkomende toelichting, opgenomen in de persmap studiedag "De Groote Oorlog en de Zee", 8 november 2013. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Bredene. 17 pp., meer
 • Vandeweyer, L. (2013). Die Kaiserliche Marine will die belgische Küste, in: De Grote Rede 36: Der Erste Weltkrieg und das Meer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 8-13, meer
 • Beyls, P. (2012). 'Een werck seer schoon ghemeten': studie van de archiefvorming en de terminologie van de landboekhouding in het graafschap Vlaanderen (16de - 18de eeuw). Casus kasselrij Oudenaarde en Land van Aalst-. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia, 134. Algemeen Rijksarchief: Brussel. ISBN 9789057464874. 248 pp., meer
 • Prevenier, W.; Augustyn, B. (Ed.) (1997). De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia, 72. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 634 pp., meer
 • Lesage, X. (1994). Inventaris van het modern archief van de stad Nieuwpoort. BE-A0513_101574_100196_DUT: BE-A0513 / TBO 131. Rijksarchief te Brugge. Toegangen in beperkte oplage, 131. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 115 pp., meer
 • Augustyn, B. (1992). Zeespiegelrijzing, transgressiefasen en stormvloeden in maritiem Vlaanderen tot het einde van de XVIde eeuw: een landschappelijke, ecologische en klimatologische studie in historisch perspectief. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia, 37-38. MSc Thesis. Algemeen Rijksarchief: Brussel. Vol.1 (1-389); Vol.2 (390-731) pp., meer
 • Laurent, R. (1987). De zegels en de zee. De evolutie van de scheepsbouwkunde aan de hand van zegels van XIIIde tot de XVde eeuw.. Algemeen Rijksarchief: Brussel. , meer
 • Asaert, G. (1986). Analytische Inventaris van Monsterrollen ter Visserij (1818-1843 en 1860-1910). Deel I. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 444 pp., meer
 • Asaert, G. (1986). Analytische Inventaris van Monsterrollen ter Visserij (1818-1843 en 1860-1910). Deel II. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 313 pp., meer
 • Laurent, R. (1986). De havens aan de kust en aan het Zwin (doorheen oude plannen en luchtfoto's). Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Catalogussen, 72. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 161 pp., meer
 • Notebaert, A.; Neumann, C.; Vanden Eynde, W. (1986). Inventaire des archives de l'Office des régions dévastées, 1914-1918 = Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, 1914-1918. Archives générales du royaume = Algemeen Rijksarchief. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 454 pp., meer
 • Vleeschouwers, C. (1979). Inventaris van het archief van het Bestuur van het Zeewezen 1830-1976. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Catalogussen. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 662 pp., meer
 • (1963). Catalogus van de tentoonstelling Nieuwpoort door de eeuwen heen. Algemeen Rijksarchief/Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur: Brussel. , meer
 • De Smet, J. (1941). Inventaris van het archief van de Franse Hoofdbesturen in West-Vlaanderen, 1794-1814. BE-A0513_101638_100252_DUT: BE-A0513 / INV 82. Rijksarchief te Brugge. Inventarissen. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 438 pp., meer
 • Rijksarchief te Brugge. Toegangen in beperkte oplage . Algemeen Rijksarchief: Brussel, meer
 • Rijksarchief te Brugge. Inventarissen. Algemeen Rijksarchief: Brussel. , meer
 • (S.d.). Inventaris van het archief van de Kamers van koophandel. Rijksarchief te Brugge. Toegangen in beperkte oplage, 16. Algemeen Rijksarchief: Brussel. , meer
 • Archives générales du royaume = Algemeen Rijksarchief. Algemeen Rijksarchief: Brussel, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .