nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Algemeen Rijksarchief
www.arch.be


Adres:
Ruisbroekstraat 2
1000 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-513 76 80
Fax: +32-(0)2-513 76 81
E-mail:
 Instituut | Publicaties 
 

Voormalig geassocieerde persoon  Top | Instituut | Publicaties 
 • Mertens, Jacques

Deelinstituut  Top | Publicaties 
 • Algemeen Rijksarchief; Bibliotheek (AR)

Publicaties (26)  Top | Instituut 
  opsplitsen filter
 • Verheyde, F. (2018). Inventaris van het archief van de landmetersfamilie De Bersacques. Rijksarchief te Kortrijk: Inventarissen, 43. Algemeen Rijksarchief: Brussel. ISBN 978 94 9298 257 5. 173 pp., meer
 • Vandeweyer, L. (2013). Het ontstaan van het gasgranatenstort op de Paardenmarkt. Bijkomende toelichting, opgenomen in de persmap studiedag "De Groote Oorlog en de Zee", 8 november 2013. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Bredene. 17 pp., meer
 • Vandeweyer, L. (2013). Die Kaiserliche Marine will die belgische Küste, in: De Grote Rede 36: Der Erste Weltkrieg und das Meer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 8-13, meer
 • Beyls, P. (2012). 'Een werck seer schoon ghemeten': studie van de archiefvorming en de terminologie van de landboekhouding in het graafschap Vlaanderen (16de - 18de eeuw). Casus kasselrij Oudenaarde en Land van Aalst. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën: Studia, 134. Algemeen Rijksarchief: Brussel. ISBN 9789057464874. 248 pp., meer
 • Huys, E.; Vandermaesen, M. (2001). Inventaris van het archief van de Watering van Blankenberge, van de Moere van Meetkerke en de catalogus van de verzameling omlopers en andere bescheiden neergelegd door de Watering van Blankenberge. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 89 pp., meer
 • Prevenier, W.; Augustyn, B. (Ed.) (1997). De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia, 72. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 634 pp., meer
 • Huys, E. (1996). Catalogus van de kaarten en plattegronden van de watering van Blankenberge. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 213 pp., meer
 • Janssens, L. (1996). Kaarten van de hydrografische diensten Oostende-Antwerpen bewaard op het Algemeen Rijksarchief. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 16 pp., meer
 • Aerts, E.; Baelde, M.; Coppens, H.; De Schepper, H.; Soly, H.; Thijs, A.K.L.; Van Honacker, K. (1994). De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795): vol. I. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën: Studia, 55. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 494 pp., meer
 • Aerts, E.; Baelde, M.; Coppens, H.; De Schepper, H.; Soly, H.; Thijs, A.K.L.; Van Honacker, K. (1994). De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795): vol. II. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën: Studia, 55. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 497-981 pp., meer
 • Lesage, X. (1994). Inventaris van het modern archief van de stad Nieuwpoort. Rijksarchief te Brugge. Toegangen in beperkte oplage, 131. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 115 pp., meer
 • Augustyn, B. (1992). Zeespiegelrijzing, transgressiefasen en stormvloeden in maritiem Vlaanderen tot het einde van de XVIde eeuw: een landschappelijke, ecologische en klimatologische studie in historisch perspectief. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia, 37-38. MSc Thesis. Algemeen Rijksarchief: Brussel. Vol.1 (1-389); Vol.2 (390-731) pp., meer
 • Mertens, J. (1992). Inventaris van het archief van het hoofdwaterschoutsambt. Rijksarchief te Brugge. Toegangen in beperkte oplage, 90. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 22 pp., meer
 • Laurent, R. (1987). De zegels en de zee. De evolutie van de scheepsbouwkunde aan de hand van zegels van XIIIde tot de XVde eeuw.. Algemeen Rijksarchief: Brussel. , meer
 • Asaert, G. (1986). Analytische Inventaris van Monsterrollen ter Visserij (1818-1843 en 1860-1910). Deel I. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 444 pp., meer
 • Asaert, G. (1986). Analytische Inventaris van Monsterrollen ter Visserij (1818-1843 en 1860-1910). Deel II. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 313 pp., meer
 • Laurent, R. (1986). De havens aan de kust en aan het Zwin (doorheen oude plannen en luchtfoto's). Algemeen Rijksarchief: Brussel. 161 pp., meer
 • Notebaert, A.; Neumann, C.; Vanden Eynde, W. (1986). Inventaire des archives de l'Office des régions dévastées, 1914-1918 = Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, 1914-1918. Archives générales du royaume = Algemeen Rijksarchief. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 454 pp., meer
 • Vleeschouwers, C. (1979). Inventaris van het archief van het Bestuur van het Zeewezen 1830-1976. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Catalogussen. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 662 pp., meer
 • Coppejans-Desmedt, H. (Ed.) (1972). Economische geschiedenis van België: behandeling van de bronnen en problematiek. Handelingen van het colloquium te Brussel 17-19 november 1971. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 493 pp., meer
 • (1963). Catalogus van de tentoonstelling Nieuwpoort door de eeuwen heen. Algemeen Rijksarchief/Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur: Brussel. , meer
 • De Smet, J. (1941). Inventaris van het archief van de Franse Hoofdbesturen in West-Vlaanderen, 1794-1814. BE-A0513_101638_100252_DUT: BE-A0513 / INV 82. Rijksarchief te Brugge. Inventarissen. Algemeen Rijksarchief: Brussel. 438 pp., meer
 • Rijksarchief te Brugge. Toegangen in beperkte oplage . Algemeen Rijksarchief: Brussel, meer
 • Rijksarchief te Brugge. Inventarissen. Algemeen Rijksarchief: Brussel. , meer
 • (S.d.). Inventaris van het archief van de Kamers van koophandel. Rijksarchief te Brugge. Toegangen in beperkte oplage, 16. Algemeen Rijksarchief: Brussel. , meer
 • Archives générales du royaume = Algemeen Rijksarchief. Algemeen Rijksarchief: Brussel, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .