nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Ministerie van Economische Zaken

Info  Instituut | Publicaties | Project | Evenement 

Geassocieerd aan een deelinstituut  Top | Instituut | Publicaties | Project | Evenement 
 • Offringa, Henk

Deelinstituut  Top | Publicaties | Project | Evenement 
 • Ministerie van Economische Zaken; Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn

Publicaties (5)  Top | Instituut | Project | Evenement 
  opsplitsen filter
 • (2014). Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 68 pp., meer
 • (2014). Ontwerp beleidsnota Noordzee 2016-2021. Bijlage 2 bij het Nationaal Waterplan 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 97 + annex pp., meer
 • (2014). Deltaprogramma 2015. Werken aan de Delta: de beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Nederland. 152 + bijlagen pp., meer
 • (2014). Beantwoording vragen over de ecotopenkaarten van de Westerschelde. Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 2 + bijlage pp., meer
 • Abspoel, L.; Vis, J. (Ed.) (2014). Noordzee 2050 Gebiedsagenda: "Verslag van een gezamenlijk onderzoek naar de potentie van de zee en kustgebieden op lange termijn, vertaald in een visie, ambities, kansen en opgaven, en in kaarten". Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 80 pp., meer

Project  Top | Instituut | Publicaties | Evenement 
 • SUSFOOD: SUStainable FOOD production and consumption

Evenement  Top | Instituut | Publicaties | Project 
 • Symposium ‘Stimulating Entrepreneurship in Life Sciences’

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Project | Evenement 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .