nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Afdeling Meetnetten en Onderzoek (LNE-AMO)
www.vmm.be
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Afdeling Rapportering Water (LNE-ARW)

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (LNE-VMM)

Thesaurustermen (6) : Analyse; Gronden; Grondsoorten; Bodemsoorten; Lucht; Meting; Vervuiling; Water
Adres:
A. Van de Maelestraat 96
9320 Erembodegem
België

Tel.: +32-(0)53-72 65 45
 Instituut | Publicaties | Projecten | Evenement | Dataset 
 
Type: Wetenschappelijk

Geassocieerd aan een deelinstituut (3)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Evenement | Dataset 
 • Brouwers, Johan
 • Peeters, Bob
 • Van Steertegem, Marleen

Voormalig geassocieerde personen (3)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Evenement | Dataset 
 • D'Hondt, Philippe
 • Gabriëls, Wim
 • Lammens, Saskia

Deelinstituut  Top | Publicaties | Projecten | Evenement | Dataset 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Meetnetten en Onderzoek; Milieurapport Vlaanderen (MIRA) (LNE-MIRA)

Abstract:
De Vlaamse Milieumaatschappij is één van de Vlaamse Openbare Instellingen die via onderzoek en metingen het leefmilieubeleid mee helpt bijsturen en voorbereiden. Zij rapporteert over de kwaliteit van het leefmilieu in het algemeen en lucht en water in het bijzonder. De VMM beheert de kwaliteit van het oppervlaktewater. Op die manier staat zij ten dienste van de overheid en de bevolking. De VMM onderzoekt sinds enkele jaren de kwaliteit van het zwemwater aan de kust en in het binnenland. Dit gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Gezondheidsinspectie. Er wordt vooral gekeken of er kiemen in het water aanwezig zijn die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Van half juni tot half september worden 39 zwemzones aan de kust minimum 2 keer per week gecontroleerd. De kwaliteit van het water van de open zwem- en recreatievijvers, waterlopen en kanalen wordt in diezelfde periode minimum om de twee weken onderzocht. Waar de kwaliteit van het water minder goed is, wordt een extra controle gedaan. Als daaruit blijkt dat de minimumnormen niet gehaald worden, adviseren de Vlaamse gezondheidsinspecteurs de betrokken burgemeester een zwemverbod uit te vaardigen.

Publicaties (2)  Top | Instituut | Projecten | Evenement | Dataset 
  opsplitsen filter
 • De Cooman, W. (2005). Waterbodemkwaliteit in Vlaanderen - Waterbodemkwaliteit in de Schelde, in: Wartel, M. et al. (Ed.) Onze onderwaterbodems: verzegelde bewaarkast of tijdbom? Infosessie, Menen, 3 juni 2005 = Nos lits de rivières: enfouissement définitif ou bombe à retardement? Session d'information, Menin, 3 juin 2005. VLIZ Special Publication, 24: pp. 9-11, meer
 • van Eck, G.T.M.; de Bruijkere, F.L.G.; De Meyer, E.; Maeckelberghe, H. (1998). Naar een schone Schelde. Water 17(102): 293-303, meer

Projecten (10)  Top | Instituut | Publicaties | Evenement | Dataset 
 • Ontwikkelen van een index voor het biologisch kwaliteitselement vis voor de Vlaamse rivieren, meren en overgangswateren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond' voor het kwaliteitselement vis
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'bentische ongewervelde fauna' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond'
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn water. Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond'
 • Studie van scores en indices voor het biologisch kwaliteitselement fytobenthos in het licht van de kwaliteitsevaluatie van de Vlaamse oppervlaktewateren (Rivieren, Meren en Overgangswateren) overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim Boudewijnkanaal en achterhaven Zeebrugge (fytoplankton)
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim Spuikom Oostende
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim zoetgetijwaterlichamen 'getijdedijle en getijdezenne', 'getijdedurme' en 'getijdenetes'
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen - partim Galgenweel
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen - partim KRW-waterlichaam 'Havengeul Ijzer'
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen (5 delen: kanalen en sterk veranderde rivieren, oppervlaktewater in het bekken van de gentse kanalen, de kusthaven)

Evenement  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info

Dataset  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Evenement 
 • Chemische kwaliteit van baggerspecie in Zeeschelde (en Westerschelde)

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Evenement | Dataset 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .