nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Alterra (WUR)
www.alterra.wur.nl

Overkoepelend instituut: Wageningen University and Research Centre (WUR)

Adres:
P.O. Box 47
6700 AA Wageningen
Nederland

Tel.: +31-(0)317-47 47 00
Fax: +31-(0)317-41 90 00
E-mail:
 Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen | Dataset 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (5)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen | Dataset 
 • Arts, Gertie
 • Buijse, Tom
 • Ottburg, Fabrice
 • Siepel, Henk
 • Vlek, Hanneke

Geassocieerd aan een deelinstituut
 • Oenema, Oene

Voormalig geassocieerde personen (2)
 • Dankers, Norbert
 • Higler, Bert

Deelinstituten (4)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenementen | Dataset 
 • Programme Office Knowledge for Climate / Climate changes Spatial Planning (WUR)
 • Wageningen University and Research Centre; Team Wad & Sea, Landscape Centre (WUR)
 • Wageningen University and Research Centre; Vestiging Texel (WUR)
 • Wageningen University and Research Centre; vestiging Wageningen (WUR)

Publicaties (5)  Top | Personen | Instituten | Projecten | Evenementen | Dataset 
  ( 3 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Henkens, R.J.H.G.; Broekmeyer, M.E.A.; Schotman, A.G.M.; Goossen, C.M.; Pouwels, R. (2012). Recreatie en Natuur. Kennis over effecten, kwetsbaarheid, handelingsperspectieven en monitoring van recreatie in Natura 2000-gebieden. Alterra-Rapport, 2334. Alterra Wageningen UR: Wageningen. 100 + bijlagen pp., meer
 • Peer reviewed article van Dobben, H.F.; Bobbink, R.; Bal, D.; van Hinsberg, A. (2012). Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000. Alterra-Rapport, 2397. Alterra Wageningen UR: Wageningen. 24 + bijlagen pp., meer
 • Peer reviewed article Huiskes, H.P. J.; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. (2010). Second opinion passende beoordeling Westerschelde Container Terminal (WCT). Alterra-Rapport, 2006. Alterra Wageningen UR: Wageningen. 30 + bijlagen pp., meer
 • Ens, B.J.; Smaal, A.C.; de Vlas, J. (2004). The effects of shellfish fishery on the ecosystems of the Dutch Wadden Sea and Oosterschelde : final report on the second phase of the scientific evaluation of the Dutch shellfish fishery policy (EVA II). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.031. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C056/04. 212 pp., meer
 • (2000). Vossen in het noord-hollands duinreservaat en omgeving in de periode 1995-1998. Alterra Wageningen UR: Wageningen. 128 pp., meer

Projecten (6)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Evenementen | Dataset 
 • BRANCH: Biodiversity Requires Adaptation in Northwest Europe under a CHanging climate
 • CC2150: Coastal Communities 2150
 • EU Interreg IIIB - NEW!Delta
 • GONZ: Ecologische graadmeters voor de Noordzee
 • KNEU: Developing a Knowledge Network for European Expertise on biodiversity and ecosystem services to inform policy making and economic sectors
 • Zoet-Zout

Evenementen (3)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • 9th International Symposium on Aquatic Oligochaeta
 • De Noordzeedagen 2005
 • The pilot survey : approaches to data analysis and interpretation : ALTER-net workshop

Dataset  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 • Maaganalyse van kadavers zeevogels aan de Belgische Kust

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen | Dataset 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .