nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vakgroep Kunstwetenschappen en Archeologie (VUB-SKAR)
www.vub.ac.be/SKAR

Engelse naam: Department of Art Sciences and Archaeology

Adres:
Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-629 25 85
 Personen | Publicaties | Evenement 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (7)  Top | Publicaties | Evenement 
 • Tys, Dries 1, 2
 • Cosyns, Peter
 • Deckers, Pieterjan 2
 • Marchal, Clémence 2
 • Nys, Karin
 • Wouters, Barbora 2
 • Wouters, Hilde

Voormalig geassocieerde persoon
 • Verdurmen, Inge

Abstract:
Maritieme en kustgebonden archeologie en landschapsonderzoek vormen belangrijke onderzoekslijnen binnen de vakgroep Kunstwetenschappen en Archeologie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De volgende thema’s komen hierbij aan bod:
- Archeologisch en historisch onderzoek van indijkingen in de kustzone;
- Archeologisch en historisch onderzoek naar nederzettingen in de kustzone (terpen, vissersdorpen);
- Archeologisch en historisch onderzoek naar de materiaalcultuur en identiteit van de kustzone;
- Archeologisch en historisch onderzoek naar de handel en uitwisseling in de kustzone (handelsnederzettingen);
- Archeologisch en historisch onderzoek van de vroegmiddeleeuwse kustvlakte.

Publicaties (17)  Top | Personen | Evenement 
  ( 3 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Wouters, H.; Nuyts, G.; Cagno, S.; Minten, N.; Meulebroeck, W.; Baert, K.; Terryn, H.; Janssens, K.; Thienpont, H.; Nys, K. (2012). Lost transparency! Weathering phenomena on the archaeological window glass collection of the Cistercian Abbey of the Dunes - Koksijde (Belgium), in: Meulebroeck, W. et al. (Ed.) Integrated Approaches to the Study of Historical Glass. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering, 8422: pp. 12 pp. http://hdl.handle.net/10.1117/12.975242, meer
 • Peer reviewed article Vanhoutte, S.; Bastiaens, J.; De Clercq, W.; Deforce, K.; Ervynck, A.; Fret, M.; Haneca, K.; Lentacker, A.; Stieperaere, H.; Van Neer, W.; Cosyns, P.; Degryse, P.; Dhaeze, W.; Dijkman, W.; Lyne, M.; Rogers, P.; van Driel-Murray, C.; van Heesch, J.; Wild, J.P. (2009). De dubbele waterput uit het laat-Romeinse castellum van Oudenburg (prov. West-Vlaanderen): tafonomie, chronologie en interpretatie. Relicta (Bruss.) 5: 9-142, meer
 • Peer reviewed article Loveluck, C.; Tys, D. (2006). Coastal societies, exchange and identity along the Channel and southern North Sea shores of Europe, AD 600-1000. J. Marit. Archaeol. 1(2): 140-169. dx.doi.org/10.1007/s11457-006-9007-x, meer
 • Deckers, P. (2018). Op speurtocht met de metaaldetector - een onderbenutte informatiebron in de archeologie, toegepast op vroegmiddeleeuws Kust-Vlaanderen, in: De Grote Rede 48. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 48: pp. 10-14, meer
 • Deckers, P. (2016). Enkele vol- en laat-middeleeuwse detectievondsten in Bredene, in: Jaarboek Heemkring Ter Cuere 2015. Jaarboek Heemkring Ter Cuere Bredene, : pp. 9-23, meer
 • Tys, D. (2015). Vikingen aan zee?, in: De Grote Rede 41. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 41: pp. 15-20, meer
 • Deckers, P.; Ervynck, A.; Tys, D. (2013). De vroegmiddeleeuwse bewoning van de kustvlakte: de terpsite Leffinge-Oude Werf, in: De Grote Rede 35. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 35: pp. 10-16, meer
 • Deckers, P.; Tys, D. (2012). Early medieval communities around the North Sea: a 'maritime culture'?, in: Annaert, R. et al. (Ed.) The very beginning of Europe? Cultural and Social Dimensions of Early-Medieval Migration and Colonisation (5th-8th century). Archaeology in Contemporary Europe Conference Brussels, May 17-19 2011. Relicta Monografieën, 7: pp. 81-87, meer
 • Tys, D. (2012). Dijken, de mens schikt (zich)?, in: Slabbinck, B. et al. (Ed.) De kust van nature - 1500 tot 2100: referatenboek van de studiedag, Oostende, 13 november 2012. VLIZ Special Publication, 62: pp. 11-12, meer
 • Tys, D. (2012). Embankments as a social practice: The historical study of embankments and rising sea level in medieval coastal Flanders and our understanding of environmental sustainability, in: Wynants, M. et al. (Ed.) Bridges over troubled waters. pp. 89-96, meer
 • Tys, D. (2011). Get a history, become a criminal: de vissers-piraten van Walraversijde, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 12-20, meer
 • De Groote, K.; Tys, D.; Pieters, M. (Ed.) (2010). Exchanging medieval material culture: Studies on archaeology and history presented to Frans Verhaeghe. Relicta Monografieën, 4. VIOE: Brussel. ISBN 978-90-7523-029-1. 384 pp., meer
 • Caluwé, D. (2006). Material culture as a source of evidence: fragile glass in the hands of fishermen and pirates. Common commodities or exceptional finds? Preliminary results on the archaeological vessel glass of Walraversijde and other archaeological sites in coastal Flanders and Zeeland, in: Pieters, M. et al. (Ed.) Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond de Noordzee in de Middeleeuwen en later. 1: Bijdragen van het Colloquium in Oostende-Raversijde, Provinciaal Museum Walraversijde, België, 21-23 nobember 2003 = Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later. 1: Papers from the Colloquium at Oostende-Raversijde, Provincial Museum Walraversijde, Belgium, 21-23 November 2003. Archeologie in Vlaanderen Monografie, 6: pp. 121-147, meer
 • Tys, D. (2006). Walraversijde: een lastig parket? Dynamiek en identiteit van een laatmiddeleeuwse kustnederzetting in een proto-kapitalistiche omgeving = Walraversijde, another kettle of fish? Dynamics and identity of a late medieval coastal settlement in a proto-capitalistic landscape, in: Pieters, M. et al. (Ed.) Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond de Noordzee in de Middeleeuwen en later. 1: Bijdragen van het Colloquium in Oostende-Raversijde, Provinciaal Museum Walraversijde, België, 21-23 nobember 2003 = Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later. 1: Papers from the Colloquium at Oostende-Raversijde, Provincial Museum Walraversijde, Belgium, 21-23 November 2003. Archeologie in Vlaanderen Monografie, 6: pp. 19-40, meer
 • Pieters, M.; Schietecatte, L.; Zeebroek, I.; Caluwé, D.; Cooremans, B.; Deforce, K.; Demerre, I.; Eeckhout, J.; Ervynck, A.; Gevaert, G.; Hollevoet, Y.; Kightly, C.; Tys, D.; Vandenbruaene, M.; Vanhoutte, S.; Van Neer, W. (2005). Oostende: stadsvernieuwing en archeologie. Een balans van 10 jaar archeologisch onderzoek van het Oostendse bodemarchief. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. ISBN 90-7523-017-6. 136 pp., meer
 • Caluwé, D. (2003). Middeleeuws en later glas uit het bodemarchief van kust-Vlaanderen en Zeeland = Mediaeval and later archaeological glass from coastal Flanders and Zeeland, in: Pieters, M. et al. (Ed.) Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. VLIZ Special Publication, 15: pp. 51, 113, meer
 • Tys, D. (2003). Uitingen van macht in een perifeer landschap? De sociale, economische en politieke context van de 15de eeuwse vissersnederzetting Walraversijde = Expressions of power in a marginal landscape? The social, economic and political context of the 15th century fishermen's village of Walraversijde, in: Pieters, M. et al. Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. VLIZ Special Publication, 15: pp. 22-26, 83-87, meer

Evenement  Top | Personen | Publicaties 
 • Colloquium Visserij, handel en piraterij: Vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Evenement 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .