nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Rhine-Scheldt Delta Cooperation (RSD)
www.rsdelta.eu

Info  Personen | Publicaties | Projecten | Evenement 
Nederlandse naam: Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie
Adres:
Het Markiezenhof
Steenbergenstraat 8, Postbus 193
4600 AD Bergen op Zoom
Nederland

Tel.: +31-(0)164-25 18 59
GSM: +31-(0)618-30 30 48
Fax: +31-(0)164-25 50 94
E-mail:
 
Type: Andere

Personen (69)  Top | Publicaties | Projecten | Evenement 
 • Allaert, Jan
 • Baldewijns, Eddy
 • Bekink, Rudolf
 • Bonny, Patrick
 • Bruurs, J.
 • Bruyninckx, Hans
 • Buyse, Axel
 • Carbonez, Luc
 • Coeck, Chris
 • Coens, Joachim
 • Constandt, L.
 • De Buck, Marc
 • De Jong, J.
 • De Koning, E.W.
 • De Mulder, Frank
 • Dejonghe, Carl
 • Denys, André
 • Dries, Karin
 • Drijgers, A.
 • Erauw-Zegers, R.
 • Ezinga, Luit
 • Franssen, Jan
 • Gerard, Paul
 • Ghesquière, Jan
 • Grietens, Erik
 • Helsen, Koen
 • Janssens, Peter
 • Klaasse, R.
 • Klap, Vincent
 • Klitsie, T.
 • Laarhoven, Jan
 • Lantsoght, Françoise
 • Laven, J.
 • Leclercq, Jan
 • Maij-Weggen, Hanja
 • Moolenburgh, David
 • Peeters, Guy
 • Raaijmakers, F.
 • Rentrop, J.
 • Roksnoer, Max
 • Rutten, Chris
 • Sand, G.
 • Schenk-Roon, E.M.
 • Scholten, A.S.
 • Smits, Hans
 • Span, A.
 • Steffens, Cora
 • Temmerman, K.
 • Uiterwijk, Udo
 • Van Campenhout, Ludo
 • Van Cauwenberghe, Patrick
 • Van den Oever, F.J.
 • Van der Linden, W.
 • Van der Velden, P.A.C.M.
 • van der Wielen, Joke
 • Van Gheluwe, Patrick
 • Van Hasselt, G.
 • Van Peel, Marc
 • Van Rouveroij, Sas
 • Van Vliet, Goof
 • Van Waveren, Harry
 • Van Wijmen, P.
 • Verbeeck, Maja
 • Verhaert, Jan
 • Vernaeve, Liesbeth
 • Verslype, Kate
 • Wever, Jan
 • Wiersma, Marten
 • Wolf, Jaap

Voormalig geassocieerde personen (3)
 • Gorissen, Jozef
 • Moenaert, Patrick
 • Van Mechelen, Dirk

Abstract:
De Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie houdt zich bezig met kansen en belangen op het gebied van economie, mobiliteit, ecologie, cultuur, toerisme en recreatie. De ambitie is te werken aan afstemming, keuzes en visievorming voor de ganse delta. De uitvoering van activiteiten is projectmatig en resultaatgericht, uitmondend in concrete plannen en activiteiten. De organisatie en hun vertegenwoordigers ondersteunen met een actief netwerk de resultaten.

Het Delta-Akkoord
Het eerste Delta-Akkoord is op 17 mei 1999 in Brugge getekend door de partners met het Delta-Perspectief als leidraad. De intentie van dit akkoord is een duurzame samenwerking vorm te geven. Afgesproken is ‘de eerste daadwerkelijk functionerende periode’ te laten lopen van 1 januari 2000 tot 1 januari 2006 en tussentijds en aan het einde van deze periode evaluaties te laten plaatsvinden.
Medio 2003 heeft een uitgebreide tussenevaluatie plaatsgevonden, op grond waarvan daarna reeds enige bijsturingen hebben plaatsgevonden. In maart 2005 is op grond van deze tussenevaluatie, recente ervaringen en gesprekken een actualisering van dit akkoord voorgesteld.

Tweede Delta-Akkoord
Het Tweede Delta-Akkoord is op 30 november 2005 in Middelburg getekend door de partners en bouwt voort op de resultaten van het eerste akkoord. Daarnaast bevat het een verdergaande ambitie van samenwerken met een (voortschrijdend) programma gericht op de delta zelf als wel op samenwerking met het oog op Europa. Dit Tweede Delta-Akkoord loopt tot en met 2011.

Publicaties (9)  Top | Personen | Projecten | Evenement 
  opsplitsen filter
 • (2009). Grensoverschrijdende afstemming vervoer gevaarlijke stoffen. Onderzoeksrapport: analyse van beleidspraktijken in Vlaanderen en Nederland. Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Bergen-op-Zoom. 124 pp., meer
 • (2008). De 'Rijn-Schelde Delta' als de multimodale aanlegsteiger van Europa. Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Bergen op Zoom. 10 pp., meer
 • (2008). Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Activiteitenplan 2008. Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Bergen-Op-Zoom. 92 pp., meer
 • (2007). Plannen- en projectenmonitor DeltaLandschap 2007. Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Bergen-Op-Zoom. 75 pp., meer
 • (2007). LandschapsManifest voor de Rijn-Schelde Delta. Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Bergen-Op-Zoom. 69 pp., meer
 • (2006). Grensoverschrijdend perspectief RoBrAnt+. Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Bergen-Op-Zoom. 88 pp., meer
 • Verbeeck, M.; de Koning, E.; Elshout, D. (2006). De Delta atlas, landschapsportret van de Rijn-Schelde Delta. Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Bergen op Zoom. 121 pp., meer
 • (2002). Deltakustdag, 15 maart 2002, Brugge: Kustdynamiek door de eeuwen heen; Kust in woord en beeld [CD-ROM]. Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Bergen op Zoom. 1 cd-rom pp., meer
 • Rijn Schelde Delta Nieuwsbrief. Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Bergen op Zoom, meer

Projecten (5)  Top | Personen | Publicaties | Evenement 
 • Delta Havens
 • Delta Kust
 • DeltaLandschap
 • DeltaNet
 • Monitor Verkeers-en vervoerstromen voor de Rijn-Schelde delta

Evenement  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Grensoverschrijdende mulitimodale ontwikkelingen: EU conferentie en excursies

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenement 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .