nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Bodemkundige Dienst van België (BDB)
www.bdb.be

Info  Publicaties | Projecten 
Adres:
Willem de Croylaan 48
3001 Leuven - Heverlee
België

Tel.: +32-(0)16-31 09 22
Fax: +32-(0)16-22 42 06
E-mail:
 
Type: Wetenschappelijk

Publicaties (11)  Top | Projecten 
  opsplitsen filter
 • Overloop, S.; Bossuyt, M.; Claeys, D.; Wustenberghs, H.; D’hooghe, J.; Elsen, A.; Eppinger, R. (2011). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2011: vermesting. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 111 pp., meer
 • Overloop, S.; Bossuyt, M.; Ducheyne, S.; Dumortier, M.; Eppinger, R.; Van Gijseghem, D.; Van Hoof, K.; Vogels, N.; Vanden Auweele, W.; Wustenberghs, H.; D’hooghe, J. (2007). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2007: vermesting. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 138 pp., meer
 • Verlinden, G.; Vogels, N. (2002). Wetenschappelijk onderzoek en calibratie en validatie van de drainage-, grondwater- en excesverliezen in het SENTWA-model voor de landbouwstreek polders teneinde de kwantificering van de nutriëntverliezen per stroombekken naar het oppervlaktewater afkomstig van de bemesting in Vlaanderen verder te verfijnen: eindrapport, September 2002. Bodemkundige Dienst van België: Heverlee. 53 pp., meer
 • Vanongeval, L.; Bries, J.; Meykens, J.; Boon, W.; Vandendriessche, H.; Geypens, M. (2000). De chemische bodemvruchtbaarheid van het belgische akkerbouw- en weilandareaal 1996-1999. Bodemkundige Dienst van België: Heverlee. v, 110 pp., meer
 • Smeets, E.; Vandendriessche, H.; Bries, J.; Geypens, M. (1993). Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw-bijlagen-eindrapport deel 2 - bijlagen. Bodemkundige Dienst van België: Heverlee. 23 pp., meer
 • Smeets, E.; Vandendriessche, H.; Bries, J.; Geypens, M. (1993). Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw-eindrapport deel 2: ongestoorde bodemkolommen. Bodemkundige Dienst van België: Heverlee. 103 pp., meer
 • Vanongeval, L.; Vandendriessche, H.; Bries, J.; Geypens, M. (1993). Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw-eindrapport deel 3. Bodemkundige Dienst van België: Heverlee. i3,112 pp., meer
 • Vanongeval, L.; Vandendriessche, H.; Bries, J.; Geypens, M. (1993). Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw-eindrapport deel 3 - bijlagen. Bodemkundige Dienst van België: Heverlee. 33 pp., meer
 • Hendrickx, G.; Boon, W.; Bries, J. (1992). De chemische bodemvruchtbaarheid van het vlaamse akkerbouw- en weilandareaal (1989-1991). Bodemkundige Dienst van België: Heverlee. 143 pp., meer
 • Billiau, K.; Vandendriessche, H.; Geypens, M. (1991). Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw: tweede tussentijds verslag - oktober 1991. Bodemkundige Dienst van België: Leuven. 67 pp., meer
 • Boon, R.; Boon, H. (1988). Situatieschets van de problematiek van dierlijke meststoffen in vlaanderen. Bodemkundige Dienst van België: Heverlee. 54 pp., meer

Projecten (2)  Top | Publicaties 
 • Maatschappelijke Kosten-batenanalyse van het Sigmaplan
 • Opmaak van laagwaterstrategieën

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .