nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Master in Milieusanering (UGent)
www.cms.ugent.be

Info
Engelse naam: MSc. in Environmental sanitation
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Centrum voor Milieusanering (UGent)

Thesaurustermen (6) : Milieubeheer; Milieuvervuiling; Preventie vervuiling; Vervuiling; Vervuilingscontrole; Watervervuilingscontrole
Adres:
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 37 71
Fax: +32-(0)9-264 37 72
E-mail:
 
Type: Educatief

Abstract:
De algemene doelstelling van de opleiding ‘ManaMa in de milieusanering en het milieubeheer’ is het aanbieden van een multidisciplinaire vorming in de uiteenlopende disciplines van de milieuwetenschappen, de milieutechnologieën en het milieubeheer. Deze opleiding beoogt de vorming van milieudeskundigen die een functie kunnen bekleden binnen overheidsinstellingen (vb. VMM, OVAM, AMINAL), gemeentebesturen, milieuadviesbureaus (bedrijven zoals Enviro Consult, die tussenkomen bij de uitvoering van milieuaudits, het aanvragen van milieuvergunningen, al of niet met milieueffectrapportage, het helpen uitvoeren van een milieuzorgsysteem, het vervullen van het extern milieucoördinatorschap, enz., specifieke milieubedrijven (bedrijven zoals Aquafin die o.m. verantwoordelijk zijn voor de bouw en exploitatie van rioolwaterzuiveringsinstallaties of bedrijven zoals Trevi nv die zuiveringsinstallaties op maat ontwerpen en bouwen, met inbegrip van de nodige pilootproeven) of diverse industrieën. Aangezien de ‘ManaMa in de milieusanering en het milieubeheer’ door de overheid (AMINAL) erkend is als ‘aanvullende vorming van het eerste niveau voor milieucoördinatoren’ moeten de afgestudeerden ook de taak van ‘milieucoördinator niveau A’ kunnen uitvoeren in een bedrijf of als externe milieucoördinator kunnen fungeren.

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .