nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)

Info  Persoon | Publicaties | Projecten | Evenement 
Adres:
Postbus 1, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3720 BA Bilthoven
Nederland
 
Type: Administratief

Persoon  Top | Publicaties | Projecten | Evenement 
 • Peijnenburg, Willie

Abstract:
RIVM works on subjects with political and societal relevance on behalf of government bodies, and for three ministries in particular (Health, Welfare and Sport; Housing, Spatial Planning and the Environment; Agriculture, Nature Management and Fisheries). As a knowledge centre RIVM keeps a close watch on developments in public health, environment, nature and food safety. This involves not only monitoring actual situations, but conducting risk analyses and developing methodologies and models for policy designed to set standards.

Publicaties (51)  Top | Persoon | Projecten | Evenement 
  opsplitsen filter
 • Berkhout, A.J.C.; Swart, D.P.J.; van der Hoff, G.R.; Bergwerff, J.B. (2012). Sulphur dioxide emissions of oceangoing vessels measured remotely with Lidar. RIVM rapport, 609021119/2012. RIVM: Bilthoven. 58 + appendix pp., meer
 • Berkhout, A.J.C.; Swart, D.P.J.; van der Hoff, G.R.; Bergwerff, J.B. (2011). Zwaveldioxide-uitstoot van zeeschepen op afstand gemeten met lidar. RIVM rapport, 609021115/2011. RIVM: Bilthoven. 58 + bijlage pp., meer
 • Mooij, M.; Gerlofs-Nijland, M.E.; Swart, D.P.J. (2010). Zeeschepen: metingen van chemische stoffen in rookgassen en brandstoffen. RIVM rapport, 609021090/2010. RIVM: Bilthoven. 40 + bijlagen pp., meer
 • van der Grinten, E.; Van Herpen, F.C.J.; van Wijnen, H.J.; Evers, C.H.M.; Wuijts, S.; Verweij, W. (2008). Afleiding maximumtemperatuurnorm goede ecologische toestand (GET) voor Nederlandse grote rivieren. RIVM rapport, 6078000054. RIVM: Bilthoven. 74 + bijlagen pp., meer
 • Bergwerff, J.B.; Berkhout, A.J.C.; Broekman, M.H.; van der Hoff, G.R.; Swart, D.P.J. (2007). Remote sensing of sulphur dioxide emissions of seagoing vessels. RIVM rapport, 609021053/2007. RIVM: Bilthoven. 36 + appendix pp., meer
 • Swart, D.P.J.; Berkhout, A.J.C.; van der Hoff, G.R.; Bergwerff, J.B.; Broekman, M.H. (2007). Zwaveldioxide-uitstoot van zeeschepen op afstand gemeten met lidar. RIVM rapport, 609021039/2007. RIVM: Bilthoven. 36 + bijlage pp., meer
 • Verschoor, A.J.; Lijzen, J.P.A.; Van Den Broek, H.H.; Cleven, R.F.M.J.; Comans, R.N.J.; Dijkstra, J.J.; Vermij, P.H. M. (2006). Kritische emissiewaarden voor bouwstoffen : milieuhygiënische onderbouwing en consequenties voor bouwmaterialen. RIZA-Rapport. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. ISBN 9036913659. 295 pp., meer
 • Klijn, F.; van der Klis, H.; Stijnen, J.; de Bruijn, K.; Kok, M. (2004). Overstromingsrisico dijkringen in Nederland: Betooglijn en deskundigenoordeel. Delft Hydraulics/RIVM: [s.l.]. 100 pp., meer
 • Schijven, J.F.; Rijs, G.B.J.; De Roda Husman, A.M. (2004). Schatting van de kans op infectie van melkkoeien door mond- en klauwzeervirus na verspreiding via water. RIVM rapport, 289202026. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 31 pp., meer
 • Struijs, J.; de Zwart, D. (2003). Evaluatie van pT : de bepaling van toxische druk in water. RIVM rapport, 860703001/2003. RIVM: Bilthoven. 39 pp., meer
 • (2002). Natuurbalans 2002. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. ISBN 90 140 8868 X. 172 pp., meer
 • (2002). Samenvatting van de natuurbalans 2002. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 16 pp., meer
 • (2001). Milieubalans 2001 : het nederlandse milieu verklaard. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. ISBN 90 14 08310 6. 167 pp., meer
 • (2001). Samenvatting van de natuurbalans 2001. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 16 pp., meer
 • Lammers, W.; Van Esch, B.; Wiertz, J.; Crommentuijn, L.; Farjon, H.; Geurs, K.; Heunks, C.; De Hollander, G.; Kuijpers Linde, M.; Ligtvoet, W.; Nienhuis, G.; Postma, M.; Rotteveel, J. (2001). Who is afraid of red, green and blue? : toets van de vijfde nota ruimtelijke ordening op ecologische effecten. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 61 pp., meer
 • (2000). Samenvatting natuurbalans 2000. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 12 pp., meer
 • (2000). Natuurbalans 2000. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. ISBN 90-14-07191-4. 148 pp., meer
 • Ten Brink, B. (2000). Biodiversity indicators for the oecd environmental outlook and strategy: a feasibility study. RIVM rapport, 4020001014. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 52 pp., meer
 • (1999). Natuurbalans 1999. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. ISBN 90-140-6228-1. 119 pp., meer
 • Runhaar, J.; Jansen, P.C. (1999). Standaard meetprotocol verdroging: vegetatiemonitoring. NOV-rapport, 15(3). Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Den Haag. ISBN 90-369-5229-8. 84 pp., meer
 • Van Der Velde-Koerts, T. (1997). Optimalisatie van de analyse van koningswaterdestruaten met axiaal-icp-aes. RIVM rapport, 502501062. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 30 pp., meer
 • Van Der Velde-Koerts, T. (1997). Optimalisatie van de destructie van vaste stoffen met magnetron en koningswater. RIVM rapport, 502501063. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 49 pp., meer
 • Van Der Velde-Koerts, T. (1997). Validatie van de destructie en analyse van vaste stoffen met koningswater, magnetron en axiaal-icp-aes. RIVM rapport, 502501064. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 44 pp., meer
 • van Hinsberg, A. (1997). Vergelijking van de abiotische en biotische modellering bij grondwaterstands- veranderingen in de voorspellingsmodellen smart/move en demnat. NOV-rapport, 5(1). Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Den Haag. ISBN 9036951437. 124 pp., meer
 • Erisman, J.W.; Fowler, D.; Mennen , M.G.; Flechard, C.R.; Spindler, G.; Grüner, A.; Duyzer, J.H.; Ruigrok, W.; Wyers, G.P. (1996). Towards development of a deposition monitoring network for air pollution of europe. Rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 107 pp., meer
 • Erisman, J.W.; Draaijers, G.P.J.; Mennen , M.G.; Hogenkamp, J.E.M.; Van Putten, E.; Uiterwijk, W.; Kemkers, E.; Wiese, H.; Duyzer, J.H.; Otjes, R.; Wyers, G.P. (1996). Towards development of a deposition monitoring network for air pollution of europe; deposition monitoring over the speulder forest. Rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 59 pp., meer
 • Lijzen, J.P.A.; Franken, R.O.G. (1996). Kritische bodembelasting voor prioritaire stoffen; afleiding en toepassing : deel 2. Afleiding van emissiereductiedoelstellingen voor bodemmet behulp van modelsituaties. Rivm rapportnr., 715810017. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 77 pp., meer
 • Wiertz, J.; van Ek, R. (1996). Afstemming tussen de modellen demnat, smart/move en greins: verkenning van de mogelijkheden op korte en langere termijn. Riza werkdokument, 715001002-96.035x. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 42 pp., meer
 • Beugelink, G.P.; Claessen, F.A.M. (1995). Operationalisatie van de 25%-doelstellingen verdroging; maatregelen, kosten en effecten. RIVM rapport, 715001001. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. ISBN 9036945917. xv,121 pp., meer
 • Erisman, J.W.; Draaijers, G.P.J.; Steingröver, E.; Van Dijk, H.F.G.; Boxman, A.W.; de Vries, W. (1995). Research at the speulder forest: assessment of the effects, acidification eutrophication and ozone. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 46 pp., meer
 • Girbes-van Stapele, J.N. (1995). Integrale ketenanalyse 'state of the art' en plan van aanpak. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Utrecht. 40, Bijlage 11 pp., meer
 • Lijzen, J.P.A.; Ekelenkamp, A. (1995). Bronnen van diffuse bodembelasting. Rivm rapportnr.. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 72 pp., meer
 • Duel, H.; During, R.; Specken, B. (1994). Nevengeulen: verkenning naar de ecologische betekenis van inrichtingsvarianten. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Arnhem. 95 pp., meer
 • Lijzen, J.P.A.; Franken, R.O.G. (1994). Bronnen van lokale bodembelasting. Rivm rapportnr.. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 139 pp., meer
 • Downing, R.J.; Hettelingh, J.; De Smet, P.A.M. (1993). Calculation and mapping of critical loads in europe : status report 1993. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. ISBN 90-6960-047-1. 163 pp., meer
 • Alta, A.C.; Berends, A.; Middelburg, M.J. C. (1992). The environment in europe: a global perspective. RIVM rapport, 481505001. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. ISBN 90-6960-031-5. 119 pp., meer
 • Hettelingh, J.P.; Van Egmond, K.; Maas, R. (1992). European environmental data and scenarios: perspectives towards sustainability. RIVM rapport, 481505003. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. ISBN 90-6960-031-5. 31 pp., meer
 • (1991). Sustainable use of groundwater: problems and threats in the European Communities. Rivm report, 600025001. RIVM/RIZA: Bilthoven. ISBN 90-6960-020-x. 80 pp., meer
 • Mattern, F.C.M.; Drost, R.M.S.; Glastra, P.; Ockhuizen, A.; Koolwijk, A.C. (1990). Onderzoek naar de radioactiviteit van oppervlaktewater. Resultaten over 1988. RIVM rapport, 248701007. RIVM: Bilthoven. iv, 9 + tabellen + figuren pp., meer
 • Beugelink, G.P.; Boumans, L.J. M.; Van Duijvenbooden, W. (1989). De kwaliteit van het grondwater in nederland. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. xxxvii, 307 pp., meer
 • Kwadijk, J. (1989). European workshop on interrelated bioclimatic and land use changes, final report. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 6, A18, B19, C17, D45, E14 pp., meer
 • Wegman, R.C.C.; Liem, A.K.D.; de Jong, A.P.J.M. (1989). Polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen en dibenzofuranen in zwevend slib afkomstig uit de Westerschelde. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 12 pp., meer
 • Asman, W.A.H.; Diederen, H.S. M.A. (1987). Ammonia and acidification. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 327 pp., meer
 • Boumans, L.; Breeuwsma, A.; Van Duijvenbooden, W.; Groot Obbink, D.J.; Jelgersma, S.; Van Straten, H.; Wösten, J.H. M. (1987). Kwetsbaarheid van grondwater: kartering van kenmerken van de nederlandse bodem in relatie tot de kwetsbaarheid van het grondwater voor verontreiniging: kaarten. Bodembescherming, 65. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: 's-Gravenhage. , meer
 • Boumans, L.; Breeuwsma, A.; Van Duijvenbooden, W.; Groot Obbink, D.J.; Jelgersma, S.; Van Straten, H.; Wösten, J.H. M. (1987). Kwetsbaarheid van grondwater: kartering van kenmerken van de nederlandse bodem in relatie tot de kwetsbaarheid van het grondwater voor verontreiniging. Bodembescherming, 65. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: 's-Gravenhage. 69 pp., meer
 • Ham, M.; Hermes, B.; van Loon, N.; Ywema, P.E.; Lammers, E. (1987). CONCEPTVERSLAG Organotin; de ontwikkeling en toepassing van analysemethoden voor butyl- en fenyltinverbindingen. ACL Rijksuniversiteit Utrecht/RIVM: Bilthoven-Utrecht. 183 pp., meer
 • Mattern, F.C.M.; Van Zanten, R. (1986). Onderzoek naar de radioactiviteit van oppervlaktewater. Resultaten over 1985. RIVM rapport, 247901003. RIVM: Bilthoven. , meer
 • Mattern, F.C.M. (1981). Onderzoek naar de radioactiviteit in de Westerschelde, uitgevoerd in de periode 1973 t/m 1978. RIVM rapport, 247606001. RIVM: Bilthoven. , meer
 • RIVM rapport. RIVM: Bilthoven, meer
 • Rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven, meer
 • Gremmen, N.J.M.; van Tongeren, O.F.R. [s.d.]. Landelijk meetnet flora - milieu en natuurkwaliteit : een schets van de gewenste opzet van het meetnet: statistische aspecten. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Bilthoven. 55 pp., meer

Projecten (3)  Top | Persoon | Publicaties | Evenement 
 • FIRE: Geïntegreerde risicoschatting voor endocriene effecten van vlamvertragers
 • GONZ: Ecologische graadmeters voor de Noordzee
 • MODELKEY: Models for Assessing and Forecasting the Impact of Environmental Key Pollutants on Marine and Freshwater Ecosystems and Biodiversity

Evenement  Top | Persoon | Publicaties | Projecten 
 • De Noordzeedagen 2004 : De Noordzee-agenda

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Persoon | Publicaties | Projecten | Evenement 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .