nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

University of Wageningen (WUR)
www.wageningen-ur.nl

Info  Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenement 
Nederlandse naam: Universiteit Wageningen
Overkoepelend instituut: Wageningen University and Research Centre (WUR)
Adres:
Costerweg 50
6701 BH Wageningen
Nederland

Tel.: +31-(0)317-48 44 72
Fax: +31-(0)317-48 48 84
E-mail:
 
Type: Wetenschappelijk
Niveau: Universiteit

Personen (7)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenement 
 • Bosman, Rouke
 • Flann, Christina
 • Gols, Rieta
 • Nagelkerke, Leo
 • Sereti, Vicky
 • Stoorvogel, J.J.
 • Verdegem, Marc

Geassocieerd aan een deelinstituut (8)
 • Becking, Leontine E. (Lisa)
 • de Boer, Willem
 • de Groot, Dolf
 • Leffering, Tino
 • Ruijs, Arjan
 • van Ierland, Ekko
 • Verhallen, Annemiek
 • Verreth, Johan Alfons Jozef

Voormalig geassocieerde persoon
 • Jager, Zwanette

Deelinstituten (4)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenement 
 • Wageningen University and Research Centre; Marine Animal Ecology (WUR)
 • Wageningen University and Research Centre; Universiteit Wageningen; Departement Maatschappijwetenschappen (WUR)
 • Wageningen University and Research Centre; Universiteit Wageningen; Departement Omgevingswetenschappen (WUR)
 • Wageningen University and Research Centre; University of Wageningen; Animal Sciences Group (WUR)

Publicaties (107)  Top | Personen | Instituten | Projecten | Evenement 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Bouwma, I.M.; Balduk, C.A.; Brouwer, F.M. (2003). Conventions-convenience or constraint? A framework for analysing the implementation of international nature conservation conventions and programmes. Alterra-Rapport, 727. Wageningen UR: Wageningen. 44 pp., meer
 • de Jong , M.F. (2016). The ecological effects of deep sand extraction on the Dutch continental shelf: implications for future sand extraction. Wageningen University: Wageningen. ISBN 978-94-6257-683-4. 164 pp., meer
 • da Fonseca e Sousa, C.A. (2013). Oxygen accumulation in photobioreactors. PhD Thesis. Wageningen University: Wageningen. ISBN 978-94-6173-554-6. 121 pp., meer
 • Raso, S. (2013). Effects of oxygen concentration on the growth of Nannochloropsis sp.. PhD Thesis. Wageningen University: Wageningen. ISBN 978-94-6173-747-2. 157 pp., meer
 • Fey, F.E. (2012). Ecologische ontwikkeling in een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee : tussentijdse analyse van de ontwikkeling in het gesloten gebied in vergelijking tot niet-gesloten gebieden, vijf jaar na sluiting. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 2012(118). Wageningen UR: Wageningen. 86 pp., meer
 • (2010). Wat natuur de mens biedt: ecosysteemdiensten in Nederland. Wageningen UR: Wageningen. 32 pp., meer
 • Boone, J.A. ; Dolman, M.A. (2010). Duurzame Landbouw in Beeld 2010: resultaten van de Nederlandse land- en tuinbouw op het gebied van People, Planet en Profit. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 105. Wageningen UR: Wageningen. 374 pp., meer
 • Borgstein, M.H.; Groot, A.M.E. ; Bos, E.J.; Gerritsen, A.L.; van der Wielen, P. ; van der Kolk, J.W.H. (2010). Kwalitatieve monitor. Systeeminnovaties verduurzaming landbouw. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 106. Wageningen UR: Wageningen. 68 pp., meer
 • Bos, J.F.F.P. ; Sierdsema, H.; Schekkerman, H. ; van Scharenburg, C.W.M. (2010). Een Veldleeuwerik zingt niet voor niets! Schatting van kosten van maatregelen voor akkervogels in de context van een veranderd Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 107. Wageningen UR: Wageningen. 242 pp., meer
 • de Boer, T.A.; de Groot, M. (2010). Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009: eerste herhalingsmeting landschap en groen in en om de stad. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 109. Wageningen UR: Wageningen. 74 pp., meer
 • Hoogeveen, M.W.; Luesink, H.H. (2010). Synthese monitoring mestmarkt 2009. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 112. Wageningen UR: Wageningen. 34 pp., meer
 • Kleinegris, D.M.M. (2010). Milking of microalgae revisited. PhD Thesis. Wageningen Universiteit: Wageningen. 143 pp., meer
 • Kliphuis, A.M.J. (2010). Modeling of microalgal metabolism. PhD Thesis. Wageningen Universiteit: Wageningen. 199 pp., meer
 • Reijnen, M.J. S. M.; van Hinsberg, A.; Van Esbroek, M.L. P.; de Knegt, B.; Pouwels, R.; Van Tol, S.; Wiertz, J. (2010). Natuurwaarde 2.0: graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 110. Wageningen UR: Wageningen. 116 pp., meer
 • Spruijt, J.; Spoorenberg, P.M.; Rovers, J.A.J.M.; Slabbekoorn, J.J.; de Kool, S.A.M. ; Vlaswinkel, M.E.T. (2010). Mogelijkheiden om milieubelasting en kosten van gewasbescherming te verlagen. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 114. Wageningen UR: Wageningen. 137 pp., meer
 • Verdonschot, P.F. M.; Verdonschot, R.C.M. (2010). Methodiek waardering aquatische natuurkwaliteit: ontwikkeling van graadmeters voor sloten en beken. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 113. Wageningen UR: Wageningen. 110 pp., meer
 • De Vries, S.; Maas, J.; Kramer, H. (2009). Effecten van nabije natuur op gezondheid en welzijn : Mogelijke mechanismen achter de relatie tussen groen in de woonomgeving en gezondheid. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 91. Wageningen Universiteit: Wageningen. 83 pp., meer
 • Floor, J. (2009). Ontpolderen langs de Westerschelde: invloed van lokale en regionale actoren en legitimiteitsproblemen in het beleidsproces (2005-2009). MSc Thesis. Wageningen Universiteit: Wageningen. 159 pp., meer
 • Hazeu, G.W.; Oldengarm, J.; Clement, J.; Kramer, H.; Sanders, M.E.; Schmidt, A.M.; Woltjer, I. (2009). Verfijning van de Basiskaart Natuur: segmentatie van luchtfoto's en het gebruik van het Actueel Hoogtebestand Nederland in duingebieden. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 102. Wageningen UR: Wageningen. 94 pp., meer
 • Luttik, J.; Breman, B.C.; Van den Bosch, F.J.P.; Vreke, J. (2009). Landschap als blinde vlek: een verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke factoren en het vestigingsgedrag van buitenlandse bedrijven. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 99. Wageningen UR: Wageningen. 70 pp., meer
 • Noordijk, J. (2009). Arthropods in linear elements: occurrence, behaviour and conservation management. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 978-90-8585-492-0. 188 pp., meer
 • Pleijte, M.; Vreke, J.; Van den Bosch, F.J.P.; Gerritsen, A.L.; Kranendonk, R.P.; Kersten, P.H. (2009). Verdrogingsbestrijding in het tijdperk van het Investeringsbudget Landelijk Gebied : tussen government en governance. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 93. Wageningen Universiteit: Wageningen. 84 pp., meer
 • Schmidt, A.M.; Vullings (2009). Advies over de kwaliteitsborging van de Monitor Agenda Vitaal Platteland. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 104. Wageningen UR: Wageningen. 64 pp., meer
 • Smits, M.J. W.; Bogaardt, M.J.; Selnes, T. (2009). Natuurbeheer in internationaal persperctief: blik op Nederland, Denemarken en Engeland. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 103. Wageningen UR: Wageningen. 98 pp., meer
 • van der Gaast, J.W.J.; Massop, H.Th. L.; Vroon, H.R. J. (2009). Actuele grondwaterstandsituatie in natuurgebieden: een pilotstudie. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 94. Wageningen UR: Wageningen. 134 pp., meer
 • Aarts, B.G.W.; Van den Bremer, L.; Van Winden, E.A.J.; Zoetebier, T.K.G. (2008). Trendinformatie en referentiewaarden voor Nederlandse kustvogels. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 79. Wageningen Universiteit: Wageningen. 108 pp., meer
 • Breeman, G.E.; Timmermans, A. (2008). Politiek van de aandacht voor milieubeleid : een onderzoek naar maatsdchappelijke dynamiek, politieke agendavorming en prioriteiten in het Nederlandse milieubeleid. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 77. Wageningen Universiteit: Wageningen. 67 pp., meer
 • Brouwer, F.M.; Dirkx, G.H.P. (2008). Natuur en landschap in het landelijk gebied : kennis voor beleid. Wettelijke onderzoekstaken natuur en milieu - studies, 8. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 978-90-78207-06-01. 114 pp., meer
 • De Bakker, H.C.M.; Dagevos, J.C.; Spaargaren, G. (2008). Duurzaam consumeren : maatschappelijke context en mogelijkheden voor beleid. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 71. Wageningen Universiteit: Wageningen. 66 pp., meer
 • De Boer, S.; Kuindersma, W.; Van der Zouwen, M.W.; Van Tatenhove, J.P.M. (2008). De Ecologische Hoofdstructuur als gebiedsopgave. Bestuurlijk vermogen, dynamiek en diversiteit in het natuurbeleid. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 74. Wageningen UR: Wageningen. 169 pp.; 5 fig.; 4 krt.; 9 tab.; 105 ref.; 1 bijl. pp., meer
 • De Boer, S.; Kuindersma, W.; Van der Zouwen, M.W.; Van Tatenhove, J.P.M. (2008). De Ecologische Hoofdstructuur als gebiedsopgave : bestuurlijk vermogen, dynamiek en diversiteit in het natuurbeleid. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 74. Wageningen Universiteit: Wageningen. 168 pp., meer
 • Hoogeveen, M.W.; Luesink, H.H. (2008). Synthese monitoring mestmarkt 2008. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 86. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 1871-028X. 33 pp., meer
 • Hoogland, T.; Heuvelink, G.B.M.; Knotters, M. (2008). De seizoensfuctuatie van de grondwaterstand in natuurgebieden vanaf 1985 in kaart gebracht. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 89. Wageningen Universiteit: Wageningen. 60 pp., meer
 • Klijn, J.A. (2008). Onder de groene zonden: verdwijnt de landbouw uit Nederland en Europa?: Feiten, cijfers, argumenten, verwachtingen, en zoekrichtingen. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 68. Wageningen Universiteit: Wageningen. 58 pp., meer
 • Klijn, J.A.; Slingerland, M.A.; Rabbinge, R. (2008). Onder de groene zoden : verdwijnt de landbouw uit Nederland en Europa? : feiten, cijfers, argumenten, verwachtingen, en zoekrichtingen. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 68. Wageningen Universiteit: Wageningen. 58 pp., meer
 • Knotters, M. (2008). Een blik op monitoring van de natuurlijke leefomgeving. Wettelijke onderzoekstaken natuur en milieu - studies, 6. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 978-90-78207-07-08. 130 pp., meer
 • Korevaar, H.; Meulenkamp, W.J.H.; Agricola, H.J.; Geerts, R.H. E. M.; Schaap, B.F.; Van Der Kolk, J.W.H. (2008). Kwaliteit van het landelijk gebied in drie Nationale Landschappen. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 76. Wageningen Universiteit: Wageningen. 91 pp., meer
 • Langers, F.; Vreke, J. (2008). De recreatieve betekenis van de ecologische hoofdstructuur : bijdrage van de EHS aan recreatief gebruik, beleving en identiteit. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu)(87). Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 1871-028X. 93 pp., meer
 • Lindeboom, H.J. (2008). De veranderlijke zee in het Antropoceen: over regime shifts, menselijk gebruik en bescherming. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 978-90-8585-266-7. 28 pp., meer
 • Nandelstädt, T. (2008). Development of guidelines for integrated coastal zone management in Germany. MSc Thesis. Wageningen University: Wageningen. 127 pp., meer
 • Padt, F.J.G.; Boonstra, F.G.; Reudink, M.A. (2008). De betekenis van duurzaamheid in gebiedsgericht beleid. Rapport 2008. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 88. Wageningen Universiteit: Wageningen. 84 pp., meer
 • Schrijver, R.A.M.; Rudrum, D.P.; De Koeijer, T.J. (2008). Economische inpasbaarheid van natuurbeheer bij graasdierbedrijven. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 80. Wageningen Universiteit: Wageningen. 78 pp., meer
 • Schröder, J.J.; Van middelkoop, J.C.; van Dijk, W.; Velthof, G.L. (2008). Quick scan stikstofwerking van dierlijke mest : actualisering van kennis en de mogelijke gevolgen van aangepaste forfaits. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 85. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 1871-028X. 55 pp., meer
 • Slangen, L.H.G.; Jongeneel, R.A.; Polman, N.B.P.; Guldemond, J.A.; Hees, E.M.; Van Well, E.A.P. (2008). Economische en ecologische effectiviteit van gebiedscontracten. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 84. Wageningen Universiteit: Wageningen. 82 pp., meer
 • Slangen, L.H.G.; Polman, N.B.P.; Jongeneel, R.A. (2008). Natuur en landschap van rijk naar provincie; delegatie door Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 67. Wageningen Universiteit: Wageningen. 92 pp., meer
 • Van Bommel, S.; Turnhout, E.; Aarts, M.N.C.; Boonstra, F.G. (2008). Policy makers are from Saturn,... citizens are from Uranus,… : involving citizens in environmental governance in the Drentsche Aa area. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 78. Wageningen Universiteit: Wageningen. 76 pp., meer
 • Van Densen, W.L.T.; van Overzee, M.J. (2008). Vijftig jaar visserij en beheer op de Noordzee. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 81. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 1871-028X. 112 pp., meer
 • Van der Wulp, N.Y. (2008). Belevingswaardenmonitor nota ruimte 2006 : nulmeting landschap naar gebieden. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 75. Wageningen Universiteit: Wagningen. 88 pp., meer
 • Vullings (2008). Even afrekenen alstublieft! Een studie naar het opzetten van afrekenbaar beleid met Agenda Vitaal Platteland als voorbeeld. Wettelijke onderzoekstaken natuur en milieu - studies, 7. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 978-90-78207-08-5. 74 pp., meer
 • Wageningen UR (2008). 90th Dies natalis Wageningen University: food or fuel. Wageningen Universiteit en Researchcentrum: The Netherlands. 44 pp., meer
 • Ysebaert, T.; van der Wal, D.; Herman, P.; Plancke, Y.; Vos, G.; Bolle, L. (2008). Habitatmapping in de Westerschelde: relatie tussen hydrodynamica, bodemvormen en ecologie [POSTER]. Maritieme Toegang/NIOO/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Wageningen UR/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., meer
 • Dekker, JJA (2007). Rabbits, refuges and resources : how foraging of herbivores is affected by living in burrows. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 90-8504-611-4. 144 pp., meer
 • Leneman, H.; van Dijk, J.J.; Daamen, W.P.; Geelen, J. (2007). Marktonderzoek onder grondeigenaren over natuuraanleg : methoden, resultaten en implicaties voor beleid : achtergronddocument bij 'evaluatie omslag natuurbeleid'. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 53. Universiteit Wageningen: Wageningen. 38 pp., meer
 • Van Den Broek, J.A.; Van Hofwegen, G.; Beekman, W.; Woittiez, M. (2007). Options for increasing nutrient use effiency in Dutch dairy and arable farming towards 2030 : an exploration of cost-effective measures at farm and regional levels. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 55. Universiteit Wageningen: Wageningen. 73 pp., meer
 • Velthof, G.L.; Fraters, B. (2007). Nitraatuitspoeling in duinzand en lössgrond. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 54. Universiteit Wageningen: Wageningen. 36 pp., meer
 • Verburg, R.W.; Leneman, H.; De Knegt, B.; Vader, J. (2007). Beleid voor particulier natuurbeheer bij provincies : achtergronddocument bij 'evaluatie omslag natuurbeleid'. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 59. Universiteit Wageningen: Wageningen. 90 pp., meer
 • Didderen, K.; Verdonschot, P.F.M.; Bleeker, M. (2006). Basiskaart Natuur aquatisch; Deel 1: Beleidskaarten en prototype. WOt-werkdocument (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 70. Wageningen UR: [s.l.]. 135 pp., meer
 • Doeksen, A. (2006). Ecological perspectives of the North Sea C. crangon fishery: An inventory of its effects on the marine ecosystem. BSc Thesis. Wageningen University: Wageningen. 133 pp., meer
 • Groeneveld, R.A.; Schrijver, R.A.M.; Rudrum, D.P. (2006). Natuurbeheer op veebedrijven : uitbreiding van het bederijfsmodel FIONA voor de Subsidieregeling Natuurbeheer. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Wageningen Universiteit: Wageningen. 52 pp., meer
 • Hoogland, T.; Runhaar, J. (2006). Neerschaling van de freatische grondwaterstand uit modelresultaten en de Gt-kaart : methodiek en eerste resultaten. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 26. Wageningen Universiteit: Wageningen. 38 pp., meer
 • Muendo, P.N. (2006). The role of fish ponds in the nutrient dynamics of mixed farming systems. PhD Thesis. Universiteit Wageningen: Wageningen. ISBN 90-8504-459-6. 120 pp., meer
 • Oostra, H.G.M. (2006). Lichen-rich and inland sand dunes (Corynephorion) in the Netherlands : vegetation dynamics and nature management. Universiteit Wageningen: Wageningen. ISBN 90-8504-514-2. 202 pp., meer
 • Rahman, M.M. (2006). Food web interactions and nutrients dynamics in polyculture ponds. PhD Thesis. Wageningen Universiteit: Wageningen. VIII, 157 pp., meer
 • Schneider, O. (2006). Fish waste management by conversion into heterotrophic bacteria biomass. PhD Thesis. Universiteit Wageningen: Wageningen. ISBN 90-8504-413-8. 160 pp., meer
 • Vader, J.; Leneman, H. (2006). Dragers landelijk gebied : achtergronddocument bij Natuurbalans 2006. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Wageningen Universiteit: Wageningen. 102 pp., meer
 • Van Der Heide, M.; Bos, E.; Vreke, J. (2006). Analyseren en evalueren : van beleidsmaatregelen met een effect op natuur en milieu. Wageningen : The Netherlands. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Wageningen Universiteit: [s.l.]. ISBN 90-78207-03-5. 126 pp., meer
 • van Ginneken, V.J.T (2006). Simulated migration of European eel (Anguilla anguilla, Linnaeus 1758). PhD Thesis. Wageningen University: Wageningen. ISBN 90-8504-456-1. 309 pp., meer
 • De Ryck, K. (2005). Groen, geaderd & geordend? Beleidsintegratie van natuur en ruimtelijke ordening in vlaanderen: het vlaams ecologisch netwerk als casestudy. Universiteit Wageningen: Wageningen. 75 pp., meer
 • Peeters, H. (2005). Floods in the Meuse basin: contribution of tributaries. MSc Thesis. RIZA/Wageningen University: Wageningen. 56 + appendices pp., meer
 • Runhaar, J.; Clement, J.; Jansen, P.C.; Hennekens, S.M.; Weeda, E.J.; Wamelink, G.W. W.; Schouwenberg, E.P.A. G. (2005). Hotspots floristische biodiversiteit. Wageningen Universiteit: Wageningen. 110 pp., meer
 • Van Der Hoek, D. (2005). The effectiveness of restoration measures in species-rich fen meadows = de effectiviteit van herstelmaatregelen in blauwgraslanden. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 90-8504-244-5. 136 pp., meer
 • Van Herzele, A. (2005). A tree on your doorstep, a forest in you mind : grenspace planning at the interplay between discourse, physical conditions, and practice : proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor op gezag van de rector magnificus van wageningen universiteit,. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 90-8504-199-6. 156 pp., meer
 • Bakker, E.S. (2003). Herbivores as mediators of their environment: the impact of large and small species on vegetation dynamics. Universiteit Wageningen: Wageningen. ISBN 90-5808-878-2. 184 pp., meer
 • Bij de Vaate, A. (2003). Degradation and recovery of the freshwater fauna in the lower sections of the rivers rhine and meuse. Universiteit Wageningen: Wageningen. ISBN 90-5808-844-8. 200 pp., meer
 • Kaïm, N. (2003). Hansweert opent zijn deuren: een onderzoek naar een nieuwe toekomst voor het oude sluizenplateau. Rapport Wetenschapswinkel Wageningen UR, 199. Wageningen UR: Wageningen. ISBN 9067547212. xviii, 2 dln pp., meer
 • Stronks, M. (2003). Water shortage in the Scheldt river basin: a research into the availability of water and data. MSc Thesis. Wageningen University: Wageningen. 81 pp., meer
 • Van Den Berg, A.Y. (2002). De botanische betekenis van polderdijken in het meetjeslandse krekengebied. Wageningen Universiteit: Wageningen. 108,bijlagen pp., meer
 • Van wijk, F.J. (2002). Publieke participatie in de internationale besluitvorming over de Westerschelde. Wageningen Universiteit: Wageningen. 81 pp., meer
 • Grift, R. (2001). How fish benefit from floodplain restoration along the lower river rhine. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 90-5808-488-4. 205 pp., meer
 • Grift, R. (2001). How fish benefit from floodplain restoration along the lower river rhine. Wageningen University: Wageningen. ISBN 90-5808-488-4. 205 pp., meer
 • Ozório, R.O.A. (2001). Dietary L-carnitine and energy and lipid metabolism in African catfish (Clarias gariepinus) juveniles. PhD Thesis. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 90-5808-493-0. 136 pp., meer
 • van der Velde, Y. (2001). Hydro-eco-geologische kwantificering van de grondwatersituatie in een brak-zout kwelgebied op perceelschaal (lisseweg, belgië) : een verkennende veld- en modelstudie met femwater. Universiteit Wageningen: Wageningen. 112 pp., meer
 • Verreth, J.A.J. (2001). Vissen op het Droge: inaugurele rede. Wageningen Universiteit: Wageningen. 29 pp., meer
 • Huijser, M.P. (2000). Life on the edge: hedgehog traffic victims and mitigation strategies in an anthropogenic landscape. Universiteit Wageningen: Wageningen. ISBN 90-5808-301-2. 165 pp., meer
 • Mous, P.J. (2000). Interactions between fisheries and birds in IJsselmeer, The Netherlands. PhD Thesis. Universiteit Wageningen: Wageningen. 205 pp., meer
 • Opdam, P.F.M. (2000). Over leven in netwerken. Universiteit Wageningen: Wageningen. 35 pp., meer
 • Opdam, P.F.M. (2000). Over leven in netwerken. Wageningen Universiteit: Wageningen. 35 pp., meer
 • Pet-Soede, C. (2000). Options for co-management of an Indonesian coastal fishery. PhD Thesis. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 90-5808-184-2. 133 pp., meer
 • Schaffers, A.P. (2000). Ecology of roadside plant communities. Universiteit Wageningen: Wageningen. ISBN 90-5808-269-5. 303 pp., meer
 • Spek, T. (2000). The role of bracken (Pteridium aquilinum) in forest dynamics. Wageningen University: Wageningen. ISBN 90-5808-288-1. 218 pp., meer
 • Mensink, B.P. (1999). Imposex in the common whelk, Buccinum undatum. PhD Thesis. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 90-5808-099-4. 125 pp., meer
 • Steins, N.A. (1999). All hands on deck: an interactive perspective on complex common-pool resource management based on case studies in the coastal waters of the Isle of Wight (UK), Connemara (Ireland) and the Dutch Wadden Sea. PhD Thesis. Wageningen University: Wageningen. ISBN 90-5808-097-8. XXI, 227 pp., meer
 • Murk, A.J. (1997). Biomarkers for the assessment of exposure and sublethal effects of PHAHs in wildlife. With special emphasis on the aquatic food chain. PhD Thesis. Wageningen Agricultural University: Netherlands. ISBN 90-5485-636-X. 192 pp., meer
 • Prins, T.C. (1996). Bivalve grazing, nutrient cycling and phytoplankton dynamics in an estuarine ecosystem. PhD Thesis. Universiteit Wageningen: Wageningen. ISBN 90-5485-497-9. 159 pp., meer
 • Verreth, J. (1994). Voeding en daarmee verband houdende ontogenetische aspecten in larven van de Afrikaanse meerval, Clarias gariepinus. PhD Thesis. Wageningen University: Wageningen. ISBN 90-5485-302-6. 205 pp., meer
 • Ovaa, B.P.S.A. (1991). Naar een samenhangend beheer van het riviersysteem van de Schelde in het perspectief van duurzame ontwikkeling. Wageningen Universiteit: Wageningen. 239 + bijlagen pp., meer
 • Bouwman, L.A. (1983). Systematics, ecology and feeding biology of estuarine nematodes. BOEDE Publicaties en Verslagen, 3. PhD Thesis. Wageningen Universiteit: Wageningen. 173 pp., meer
 • Kuiper, J. (1982). The use of enclosed plankton communities in aquatic ecotoxicology: fate and effects of mercury, cadmium and selected aromatic organics in a marine model ecosystem. PhD Thesis. Wageningen Universiteit: Wageningen. 53, + annexes pp., meer
 • Aardema, J.W. (1979). Energieconsumptie bij aanleg en verzorging van landschappelijke beplantingen en lanen. Interne rapporten van de vakgroep Bosbouwtechniek van de Universiteit Wageningen, 1979(1). Wageningen Universiteit: Wageningen. 9 pp., meer
 • Aardema, J.W. (1978). Energieproductie en energieconsumptie in het huidige Nederlandse opgaande productiebos. Interne rapporten van de vakgroep Bosbouwtechniek van de Universiteit Wageningen, 1978(1). Universiteit Wageningen: Wageningen. 25 pp., meer
 • WOt-werkdocument (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Wageningen UR: Wageningen, meer
 • Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu). Wageningen Universiteit: Wageningen. ISSN 1871-028X, meer
 • Rapport Wetenschapswinkel Wageningen UR. Wageningen Universiteit: Wageningen, meer
 • Wettelijke onderzoekstaken natuur en milieu - studies. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISSN 1871-0298, meer
 • (S.d.). The Scheldt estuary case: from conflict to cooperation. Wageningen University: Netherlands. [no pag.] pp., meer
 • de Boer, T.A.; de Groot, M. [s.d.]. Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009: eerste herhalingsmeting landschap en groen in om de stad. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 109. Wageningen UR: Wageningen. 74 pp., meer
 • Spruijt, J.; Spoorenberg, P.M.; Rovers, J.A.J.M.; Slabbekoorn, J.J.; de Kool, S.A.M. ; Vlaswinkel, M.E.T. [s.d.]. Mogelijkheden om milieubelasting en kosten van gewasbescherming te verlagen. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 114. Wageningen UR: Wageningen. 137 pp., meer

Projecten (13)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Evenement 
 • AlgaePARC: Algae Production and Research Centre
 • AquaVlan: Kweek van vis, schelpdieren en zilte groenten
 • FLOODsite: Integrated Flood Risk Analysis and Management Methodologies
 • Japanse oesters (Crassostrea gigas) in de Oosterschelde
 • MAqFish: European Master of Science in Aquaculture and Fisheries
 • MEM-S: Bottom-up design and fabrication of industrial bio-inorganic nano-porous membranes with novel functionalities based on principles of protein self-assembly and biomineralization
 • METAEXPLORE: Metagenomics for bioexploration- tools and application
 • SPLASH: Sustainable PoLymers from Algae Sugars and Hydrocarbons
 • SUNBIOPATH: Towards a better sunlight to biomass conversion efficiency in microalgae
 • Systeembeschrijving Westerschelde
 • VECTORS: Vectors of changes in marine life, impact on economic sectors
 • Westerschelde LTV-O
 • Workshop "Grazing as a conservation management tool in portland"

Evenement  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Domestication and Breeding

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenement 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .