nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Institutionele werkingstoelagen (v.d. overheid)

Info  Instituut | Projecten 
Type: Administratief

Deelinstituut  Top | Projecten 
 • Institutionele werkingstoelagen (v.d. overheid); Universiteiten

Projecten (11)  Top | Instituut 
 • Ecologie van overwinterende watervogels in Vlaanderen: partim eenden, futen en aalscholvers
 • Ecologie van zeevogels: partim aangespoelde vogelslachtoffers
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium - partim watervogels
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim de studie van het funktioneren van het voedselweb op een brak getijdengebied met nadruk op de effekten van verontreiniging
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim het voorkomen van Oligochaeta in de Zeeschelde
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim natuurontwikkeling
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim vegetatie
 • Effecten van omgevingsstress op de genetische structuur van natuurlijke populaties van de alikruiken Littorina littorea en Littorina saxatilis (Mollusca, Gastropoda)
 • Het gebruik van Littorina als TBT biomonitor langsheen het Schelde-estuarium en de Noordzeekust
 • Onderzoek naar factoren die de draagkracht van een gebied voor vogels bepalen
 • The Competence of Coastal States with respect to Marine Pollution by Ships: The Belgian and South-African Experience and Possible Lessons to be learned from recent European Initiatives

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .