nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (EWI-IWT)
www.iwt.be
Out of use record
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaande instituten (2)
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (EWI-FWO)
Agentschap Innoveren en ondernemen (VLAIO)

Engelse naam: Intistute for Innovation by Science and Technology
Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
Vorige naam: Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT), meer

Thesaurustermen (3) : Financing; Funding; Innovation
Type: Administratief

Personen (11)  Top | Projecten | Evenementen | Dataset 
 • Allewyn, Kristel
 • Bruynseels, Ria
 • De Caesemaeker, Bart
 • De Wilde, Willy
 • Kanobana, Kirezi
 • Lories, Veerle
 • Schreurs, Paul
 • Soors, Ferdi
 • Struijk, Corien
 • Van Wassenhove, Fredy
 • Veelaert, Dirk

Voormalig geassocieerde personen (7)
 • Arents, Inge
 • Dardenne, Freddy
 • De Potter, Bernard
 • Monteny, Frank
 • Stassijns, François
 • Swerts, Katrien
 • Zeeuwts, Paul

Projecten (127)  Top | Personen | Evenementen | Dataset 
 • AquaRoman: Ontwikkeling van nieuwe productconcepten gebaseerd op de verbetering van de robuustheid van aquatische organismen en van het management van hun omgeving
 • Artificiële riffen in relatie tot de infauna van aangrenzende zachte substraten: de rol van wijzigingen in predator-prooi interacties versus wijzigingen in fysico-chemisch habitat.
 • Biobeschikbaarheid en accumulatie van dissocieerbare organische contaminanten in de estuariene vis, Cyprinodon variegatus
 • CcASPAR: Climate change and changes in spatial structures research project
 • CIVIS: Communicatie en Innovatie met het oog op het verduurzamen van de zeeVISserijsector
 • Connectiviteit en demografische stabiliteit van Noordzee tong populaties
 • De genomica van lokale adaptatie bij een mariene demersale vis
 • De hyperbenthische gemeenschappen van de Noordzee
 • De hyperbenthische gemeenschappen van stranden: structuur en interactie met demersale vissen en epibenthische macro-Crustacea
 • De invloed van habitat-omvang, genmigratie en een metapopulatie-structuur op de genetische diversiteit van lokale zoöplanktonpopulaties
 • De Laat-Quartaire paleomilieuvariaties langs de Zuid-Amerikaanse westelijke continentale rand: Een reconstructie aan de hand van dinoflagellatencysten en TEX86
 • De mariene vispathogeen Pasteurella piscicida: identificatie serologie en virulentie
 • De optimalisatie van het maaibeheer van waterlopen
 • De rol van fungi bij de afbraak van Riet (Phragmites australis) in het Schelde-estuarium.De rol van fungi bij de afbraak van Riet (Phragmites australis) in het Schelde-estuarium
 • De structuur en evolutie van transferzones en hun betekenis voor de ontwikkeling van tektonische bekkens.
 • Detailstudie van lacustriene hellingsinstabiliteiten: Systematische classificatie en paleoseismische reconstructie in zuidelijk Chili
 • Diatomeeën als indicatoren voor de laat-kwartaire milieugeschiedenis van antarctica : constructie van een regionale kalibratie-dataset en reconstructie van milieuveranderingen op basis van meersedimenten
 • Dieetsamenstelling en voorkeuren van het wilde konijn (Oryctolagus cuniculus L.) en zijn belang voor facilitatie door grote herbivoren
 • Diepzee Archaea en bacteria: microbiële ecologie en functionaliteit in carbonaatophopingen in de Golf van Cadiz
 • Diversiteit en processnelheid in een detritusvoedselweb : relaties tussen nematoden en heterotrofe bacteriën bij de decompositie van organisch materiaal
 • Dynamiek en regeneratiepotentieel van mangroven - horizontale vegetatiestructuur-analyse van juveniele en adulte individuen en onderzoek naar regeneratie-beperkende factoren
 • Dynamische modellering van de chemische speciatie en opname van metalen door vissen
 • Dynamische modellering van de effecten van toxicanten op aquatische ecosystemen
 • Ecologische houtanatomie van mangroven. Onderzoek naar de hydraulische architectuur en zijn dendrochronologische potentieel
 • Ecologische studie van de grondels (Teleostei : Gobioidea) in een oostafrikaans mangrovesysteem (Gazi Bay, Kenya)
 • Een experimentele studie van de koolstofbalans in hoog-arctische ecosystemen blootgesteld aan een warmer klimaat
 • Een fysiologisch gebaseerd farmacokinetisch model voor de opstapeling van microcontaminanten en immunologische effecten in gewone zeehonden (Phoca vitulina) en bruinvissen (Phocoena phocoena)
 • Een nieuw DOEL! Optimale lay-out van een park golfenergieconvertoren
 • Een studie van de structuur van de Belgische korst door lokale seismische tomografie
 • Efemerale neustonische macrofaunagemeenschappen op drijvende wieren
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen
 • Effect van organische complexatie op de chemische speciatie en de biologische beschikbaarheid van metalen in aquatische systemen
 • Effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen
 • Effects of elevated zinc concentrations in soil on the potential nitrification rate: identification of biological availability and mechanisms of tolerance
 • Endocriene verstoring bij het invertebraat estuarien organisme Neomysis integer (Crustacea, Mysidacea)
 • ERA-IB-2: ERA-Net for Industrial Biotechnology 2
 • ERA-IB: ERA-Net for Industrial Biotechnology
 • ERA-MBT: Marine Biotechnology ERA-NET
 • Evolutionaire dynamiek van macro-ecologische niches bij zeewieren
 • Evolutionair-morfologische strategieën aan de basis van extreme bouwplannen: bouw van het voedselopname-apparaat bij Syngnathidae
 • Exploring the diversity of methane-oxidizing bacteria in marine environments for industrial biotechnologie
 • Fylogenie van de Typhloplanoida Bresslau 1933 (Plathelminthes)
 • Fylogeografie van een Holarctische kabeljauwachtige, de kwabaal Lota lota L., op basis van genetische merkers
 • GEC's in de Noordzee, nog niet zo GEK! Optimalisatie van een golfenergieconvertor (GEC) voor de zuidelijke-Noordzeecondities
 • Genese van diepzeeriffen in het Porcupine bekken (Ierland) in relatie met methaan migratie en de implicatie voor fossiele equivalenten
 • Genetische diversiteit in sponzen geassocieerd met koud-water koraalecosystemen
 • GLEMEpore: Effecten van glaciale erosie op meiobenthische gemeenschappen van polaire kustregio's
 • Habitatgeschiktheidsmodellen voor de analyse en voorspelling van macrobenthos in de Noordzee
 • HALOSYDNE: Kweek van oesterlarven en conditionering van oesters (Crassostrea gigas) op verschillende verse en gevriesdroogde algen
 • Hellingsinstabiliteiten en massatransport langsheen glaciale continentale randen
 • Het belang van artificiële harde substraten op de Noordzeebodem voor de ecologie van de ichtyofauna
 • Het effect van basale processen op gletsjerbeweging: ontwikkeling en toepassing van een geïntegreerd model van ijsvloei, subglaciale hydrologie en sedimentdeformatie
 • Het kwantitatieve belang van het Schelde-estuarium voor mariene vispopulaties: een analyse voor de grondelsoort Pomatoschistus minutus aan de hand van geochemische merkers
 • Het macrozoöbenthos van zandbanken voor de Belgische kust, met nadruk op de trofische relatie met overwinterde zeevogels
 • Intensieve kweek van garnalen met volledige recirculatie
 • Interactie tussen biodiversiteit van het meiobenthos (in casu Nematoda) en toerisme op drie Europese zandstranden
 • Interactions between meiobenthic diversity (in casu Nematoda) and tourism on three European sandy beaches
 • Interferentie met quorum sensing ter preventie en bestrijding van infecties in de aquacultuur
 • Intraspecifieke genetische variabiliteit van de grondelsoorten Pomatoschistus minutus en P. Lozanoi van het Belgisch en Europees continentaal plat
 • Invloed van pollutie op de spermakwaliteit en voortplantingscapaciteit bij de driehoeksmossel (Dreissena polymorpha Pallas)
 • Karakterisatie en dynamiek van de metaaltoxiciteit in karpers op basis van genexpressieprofielen
 • Karakterisatie van verschillende rotiferenstammen en documentatie van de genetische diversiteit in commerciële rotiferenpopulaties
 • Kleinschalige sedimentdynamiek in relatie tot objectbegraving op de zeebodem (Belgisch Continentaal Plat)
 • Klimaatsschommelingen, productiviteit en voedselwebstructuur in het Tanganyikameer
 • Kwantificering en modellering van de sedimentologische en morfologische dynamiek van getijdemoerassen in het Schelde-estuarium
 • Laat-cenozoïsche evolutie van het zuidelijke Porcupine bekken, ten zuidwesten van Ierland, seismostratigrafie en sedimentaire dynamiek van een passieve periglaciale rand
 • Larvicultuur van de tarbot (Scophthalmus maximus) : Zoötechnische en microbiologische aspecten van probionten
 • Late-Cenozoïc evolution of the Southern Porcupine Basin, SW off Ireland: Seismic stratigraphy and sedimentary dynamics of a passive periglacial margin
 • Laterale fluxen van Si: de invloed van bodemgebruik op verschillende tijdschalen
 • Lipiden en verzuurbehoeften bij bivalven
 • Macro- en micro-evolutie van de mariene kieuwparasiet Gyrodactylus (Monogenea, Plathyhelmintes)
 • Macrofytenpatches als biogeochemische hotspots: impact op waterkwaliteit van rivieren?
 • Macrogeografische variatie en populatiegenetica van Littorina striata en Melarhaphe neritoides (Mollusca : Prosobranchia)
 • Management van de kwaliteit van zwemwater aan de Belgische kust
 • Mariene biodiversiteit : de hyperbenthische gemeenschappen van continentale hellingen
 • Migratie en expulsie van fluïda ter hoogte van de accretiewig ten westen van Marokko: een seismisch-structurele en petrologische benadering
 • Modellering van de kwantitatieve en kwalitatieve evolutie van het mangrove ekosysteem met ruimtelijke informatietechnieken
 • Modellering van fijnschalige ecologische processen in estuaria
 • Mound-4D: een ROV-ondersteunde studie naar de 4D architectuur van carbonate mounds
 • Nitrificatie in aquaria en aquacultuursystemen
 • OCEANERA-NET: Ocean Energy ERA-NET
 • Onderwatergeluid als stressor voor mariene vissen
 • Onderzoek naar de effecten van fysico-chemische parameters op transport- en incorporatieprocessen van proxies bij Mytilus edulis gebruikmakend van een multi-proxy benadering en in vitro en in situ experimenten.
 • Onderzoek naar lokale genetische adaptaties aan metaalverontreiniging bij riviergrondels (Gobio gobio) uit het Netebekken
 • Ontwikkeling van beslissingsondersteunende technieken voor beoordeling en beheer van waterlopen
 • Ontwikkeling van DNA-chips voor toxiciteitskarakterisatie van chemicaliën bij de gewone karper (Cyprinus carpio)
 • Ontwikkeling van een referentiemodel voor de studie van nutritionelebehoeftes bij mariene vissen
 • Ontwikkeling van moleculaire probes voor de detectie van endocriene verstoring bij inheemse vissen
 • Ontwikkeling van neurale netwerk modellen voor de voorspelling van macro-invertebratengemeenschappen voor toepassing in rivierbeheer
 • Opstelling en validering van een ruimtelijk verspreidingsmodel van mariene habitats ter ondersteuning van het ecologisch waarderen van de zeebodem
 • Optimalisatie van kustverdedigingssystemen voor de Vlaamse kust
 • Optimalisatie van micro-analysemethoden voor individuele milieupartikels
 • OWI: Offshore Wind Infrastructure
 • Paleolimnologische reconstructie van Holocene klimaatveranderingen en hun effect op de ijskapdynamiek en lacustriene microbiële gemeenschappen in Lützow Holm Bay (Oost-Antarctica)
 • Perifyton en Biovlok: een geïntegreerd systeem voor de verwijdering van nutriënten en simultane productie van visvoeder in de aquacultuur
 • Perifyton: een geïntegreerd systeem voor de verwijdering van nutriënten en simultane productie van visvoeder in de aquacultuur
 • Populatiedynamische en adaptieve genetische variatie bij de bedreigde Europese paling
 • Populatiestructuur en dynamiek van enkele bacterivore nematoden langsheen de Noordzeekust en aanpalende estuaria
 • Predatie door macrozoöplankton: een studie van de ecologische en evolutionaire gevolgen van de macrozoöplanktongemeenschapsstructuur op fytoplankton en de componenten van de microbiële lus
 • Probabilistische innameschatting van omega-3 vetzuren en contaminanten door de consumptie van vis en zeevruchten in België (RiskBenefit)
 • Pulsvisserij: bepalen van de veiligheidsmarges voor mariene organismen en van de optimale puls voor het vangen van tong (Solea solea L.)
 • Remote Sensing van sediment in suspensie in het Schelde estuarium
 • Reproductieve, genetische en fenotypische variatiepatronen in relatie tot toxiciteit bij Pseudo-nitzschia pungens
 • Resolutieverhogende lokalisatietechnieken voor navigatie
 • Rol van een zoetwaterschor in de siliciumcyclus in het Schelde-estuarium
 • Ruimtelijke en temporele genetische structuur van Europese paling (Anguilla anguilla L.) aan de hand van microsatelliet DNA en allozymatische merkers
 • SeArch: Archeologisch erfgoed in de Noordzee
 • Sediment- en morfodynamiek van schorren in het Schelde-estuarium : begroting en voorspelling
 • Sedimenttransport onder invloed van onregelmatige golven
 • Slope instability and mass wasting events along glacial continental margins
 • Spatio-temporele variabiliteit en populatie dynamica van de Abra alba - Mysella bidentata gemeenschap op het Belgisch Continentaal Plat
 • Specialisaties bij extreme kopmorfologie: een gedetailleerde functioneel morfologische studie over de voedselopname bij zeepaarden en zeenaalden (Syngnathidae).
 • Structurele en functionele biodiversiteit van copepodengemeenschappen op het Belgisch Continentaal Plat (Noordzee)
 • Structuurkenmerken en pollutie als sturende factoren voor het voorkomen van macroinvertebraten.
 • Sturen van de microbiële gemeenschap in een rotiferenkweek (Brachionus plicatilis)
 • Successie -en rekolonisatiemechanismen van het macrobenthos in slikken
 • Successieve cambia als basis voor een ecologisch succesvol watertransportsysteem in de mangrove Avicennia
 • TECHVIS: TECHnische innovaties voor een transitie naar een duurzame zeeVISserijsector
 • Temporele variatie in het meiobenthos langsheen een bathymetrisch transect ('Hausgarten', Arctica): impact van klimaatoscillaties
 • The influenxe of the diet on reproduction egg quality and larval in macrobrachium rosenbergii and penaeus vannamei.
 • Theoretische en experimentele studie van de destabilisatie van methaanhydrasen op de zeebodem
 • Toepassing en ontwikkeling van evolutionaire algoritmen in Artificiële Neurale Netwerken voor de voorspelling van macro-invertebraten in rivieren
 • Trofische relaties tussen harpacticoide copepoden en bacteriën in benthische voedselwebben
 • Trophic transfer of microplastics and the ecological impacts on flatfish
 • Vergelijkend ecomorfologisch onderzoek naar de voedselopname bij grondels (Teleostei : Gobiidae)
 • Voedingsecologie en populatiedynamica van de brakwateraasgarnaal Neomysis integer in relatie tot de maximum turbiditeitszone van estauria

Evenementen (3)  Top | Personen | Projecten | Dataset 
 • Infosessie 'Tweede oproep voor onderzoeksprojecten door het Marine Biotechnology ERA-NET'
 • Infosessie financiering internationaal onderzoek - Focus op de mariene sector in brede betekenis: aquacultuur, visserij, blauwe biotechnologie, energiewinning op zee, milieuaspecten
 • Studiedag archeologie en onderwaterlandschap (SeArch)

Dataset  Top | Personen | Projecten | Evenementen 
 • HINBOD: HIstorische NatuurBOdem Databank Vlaanderen

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Projecten | Evenementen | Dataset 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .