nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)
www.ovam.be


Adres:
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
België

Tel.: +32-(0)15-28 42 84
Fax: +32-(0)15-20 32 75
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten | Evenement 
 
Type: Andere

Personen (6)  Top | Publicaties | Projecten | Evenement 
 • Huysentruyt, Roland
 • Janssens, Gudrun
 • Meeuws, Ortwin
 • Van Den Dries, Peter
 • Verhulst, Jiska
 • Vervoort, Jozef

Publicaties (13)  Top | Personen | Projecten | Evenement 
  opsplitsen filter
 • OVAM (2019). Planaanpassing Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 mei 2019. OVAM: Mechelen. 138 + bijlagen pp., meer
 • (2018). Huishoudelijk afavl en gelijkaardig bedrijfsafval 2017: opvolging van de indicatoren in het uitvoeringsplan. OVAM: [s.l.]. 101 pp., meer
 • (2017). Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil. Tweede Draft: Opgemaakt in navolging van resolutie 866, aangenomen door het Vlaams Parlement op 5 oktober 2016. OVAM/Vlaamse Overheid: [s.l.]. 150 pp., meer
 • (2016). Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. OVAM: Mechelen. 141 pp., meer
 • De Groof, M.; Pieters, J. (2012). Kwaliteit van het strandwater, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 34, meer
 • Janssens, G. (2012). Verminderde bijdrage voor schepen die op een milieuvriendelijke brandstof varen (marine diesel, gasoil). OVAM: Mechelen. 1 pp., meer
 • (2009). Methodiek voor de prioritering van te onderzoeken waterbodems in Vlaanderen. Versie 2 na technische aanpassing: Handleiding. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)/OVAM/VMM: [s.l.]. 30 pp., meer
 • Caers, T. (2005). Beleid t.a.v. verontreinigde waterbodems [PRESENTATIE]. OVAM: [s.l.]. 28 slides pp., meer
 • (2003). Ontwerp uitvoeringsplan bagger- en ruimingsspecie. OVAM: Mechelen. XLVII, 159 pp., meer
 • (1998). Kustactieplan. OVAM: [s.l.]. 20 + bijlagen pp., meer
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement LIN; Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest; Technische Dienst Haven van Antwerpen (1995). Beleidsplan sanering waterbodem Beneden-Zeeschelde. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur: Brussel. 154 pp., meer
 • AMINAL; Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest; Vlaamse Landmaatschappij; Vlaamse Milieumaatschappij (1994). Strategisch Stuurplan Milieudatabank. Milieu Info Stuurgroep: Brussel. 401, xvi pp., meer
 • Van Herpe, P.; AMINAL; Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen; Vlaamse Milieumaatschappij; Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest; Instituur voor Hygiëne en Epidemologie (1993). Milieuproblematiek in de omgeving van het kanaal Gent-Terneuzen: stand van zaken en aanzet tot gecoördineerd aktieplan. AMINAL: Brussel. 115 pp., meer

Projecten (8)  Top | Personen | Publicaties | Evenement 
 • Afvalstoffenbeheersplan voor de Vlaamse zeehavens
 • Evaluatie effectiviteit reductie restfractie in kustgemeenten : massabalansonderzoek
 • Handleiding afvalstoffenbeheer Vlaamse zeehavens
 • Inventarisatie van de productie van afvalstoffen in de Vlaamse havens
 • Onderzoek naar het afgiftegedrag van zeeschepen in Vlaamse havens na de implementatie van richtlijn 200/59/EG m.i.v. eventuele suggesties voor de verbetering van deze afgifte
 • Ontwikkeling computerprogramma voor prognoses inzake havengebonden afvalstromen
 • Overeenkomst voor de expertisebegeleiding bij de finalisatie van het ontwerpplan bagger- en ruimingsspecie
 • Uitbouw van het handhavingsnetwerk voor de controle op de internationale afvaltrafieken via de Vlaamse zeehavens

Evenement  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Dioxins in the Air

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenement 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .