nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

maritieminstituut.ugent.be

Info  Personen | Instituut | Publicaties | Projecten | Evenementen | Dataset 
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht (UGent)

Thesaurustermen (10) : Environmental policy; Havenreguleringen; Internationaal milieurecht; International law of the sea; Kustzonebeheer; Maritiem recht; Natuurbehoud; Vervuiling; Waterbeleid; Zeevisserij

Personen (15)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Evenementen | Dataset 
 • Cliquet, An
 • Maes, Frank
 • Ruys, Tom
 • Somers, Eduard
 • Ballegeer, Kristien
 • Coppens, Jasmine
 • De Mulder, Jan
 • Derudder, Thary
 • Gonsaeles, Gwendoline 2
 • Kyriazi, Zacharoula 2
 • Makgill, Robert 2
 • Nengye, Liu 2
 • Schoukens, Hendrik 2
 • Van Meel, Guido
 • Willekens, Marjan

Voormalig geassocieerde personen (15)
 • Bogaert, Dirk
 • Calewaert, Jan-Bart
 • Coppens, Jessica
 • De Geest, Anthony
 • De Maerteleire, Lydie
 • De Meyer, Pieter
 • De Smedt, Peter
 • De Waen, Dino
 • Goeminne, Gert
 • Lambrecht, Jesse
 • Malfait, Elke 2
 • Queffelec, Betty 2
 • Schrijvers, Jan
 • Van Hooydonk, Eric
 • Willems, Piet

Deelinstituut  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenementen | Dataset 
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Internationaal Publiekrecht; Maritiem Instituut; Permanente Vorming Havenbeheer (UGent)

Publicaties (100)  Top | Personen | Instituut | Projecten | Evenementen | Dataset 
  ( 27 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Kyriazi, Z.; Lejano, R.; Maes, F.; Degraer, S. (2017). A cooperative game-theoretic framework for negotiating marine spatial allocation agreements among heterogeneous players. J. Environ. Manage. 187: 444-455. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jenvman.2016.11.011, meer
 • Peer reviewed article Banousis, D.; Kyriazi, Z.; Bourtzis, T. (2016). Social economy as a key factor for enhancing Blue Growth in Greece. A conceptual perspective. AIMS Environmental Science 3(4): 815-826. https://hdl.handle.net/10.3934/environsci.2016.4.815, meer
 • Peer reviewed article Kyriazi, Z.; Maes, F.; Degraer, S. (2016). Coexistence dilemmas in European marine spatial planning practices. The case of marine renewables and marine protected areas. Energy policy 97: 391-399. hdl.handle.net/10.1016/j.enpol.2016.07.018, meer
 • Peer reviewed article Pecceu, E.; Hostens, K.; Maes, F. (2016). Governance analysis of MPAs in the Belgian part of the North Sea. Mar. Policy 71: 265-274. hdl.handle.net/10.1016/j.marpol.2015.12.017, meer
 • Peer reviewed article Kyriazi, Z.; Lejano, R; Maes, F.; Degraer, S. (2015). Bargaining a net gain compensation agreement between a marine renewable energy developer and a marine protected area manager. Mar. Policy 60: 40-48. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2015.06.005, meer
 • Peer reviewed article Olsen, E; Fluharty, D; Hoel, H; Hostens, K.; Maes, F.; Pecceu, E. (2014). Integration at the round table: marine spatial planning in multi-stakeholder settings. PLoS One 9(10): -. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0109964, meer
 • Peer reviewed article Van Hooydonk, E. (2014). The law of unmanned merchant shipping - an exploration. J. Int. Marit. Law 20(6): 403-423, meer
 • Peer reviewed article Coppens, J. (2013). The essential role of Malta in drafting the new regional agreement on migrants at sea in the Mediterranean basin. J. Marit. Law Commer. 44(89): 22 pp, meer
 • Peer reviewed article Coppens, J. (2013). The Lampedusa disaster: how to prevent further loss of life at sea? TransNav 7(4): 589-598. hdl.handle.net/10.12716/1001.07.04.15, meer
 • Peer reviewed article Kyriazi, Z.; Maes, F.; Rabaut, M.; Vincx, M.; Degraer, S. (2013). The integration of nature conservation into the marine spatial planning process. Mar. Policy 38: 133-139. hdl.handle.net/10.1016/j.marpol.2012.05.029, meer
 • Peer reviewed article Liu, N.; Maes, F. (2012). Legal constraints to the European Union's accession to the International Maritime Organization. J. Marit. Law Commer. 43(2): 279-291, meer
 • Peer reviewed article Makgill, R.A.; Rennie, H.G. (2012). A model for integrated coastal management legislation: a principled analysis of New Zealand’s resource management Act 1991 1. Int. J. Mar. Coast. Law 27(1): 135-165. hdl.handle.net/10.1163/157180812X620667, meer
 • Peer reviewed article Gonsaeles, G. (2011). The EU regulatory framework on criminal sanctions for ship-source pollution: a consumer law perspective in accordance with international law. European Journal of Consumer Law = Revue Européenne de Droit de la Consommation 2011: 209-239, meer
 • Peer reviewed article Liu, N.; Maes, F. (2011). Prevention of vessel-source marine pollution: a note on the challenges and prospects for Chinese practice under international law. Ocean Dev. Int. Law 42(4): 356-367. hdl.handle.net/10.1080/00908320.2011.619373, meer
 • Peer reviewed article Somers, E. (2011). Aansprakelijkheidsbeperking zeeschip, zeegaand vaartuig, binnenschip, estuair schip. NJW 245: 466-470, meer
 • Peer reviewed article Somers, E. (2011). Cognosssement; art. 91 Zeewet; aansprakelijkheid zeevervoerder; ontheffingsgronden. NJW 219: 613-619, meer
 • Peer reviewed article Somers, E.; Maes, F. (2011). The law applicable on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone: The Belgian perspective, in: Chircop, A. et al. (Ed.) Ocean Yearbook 25. Ocean Yearbook, 25: pp. 249-276, meer
 • Peer reviewed article Cliquet, A.; Kervarec, F.; Bogaert, D.; Maes, F.; Queffelec, B. (2010). Legitimacy issues in public participation in coastal decision making processes: case studies from Belgium and France. Ocean Coast. Manag. 53(12): 760-768. dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2010.10.015, meer
 • Peer reviewed article Coppens, J.; Somers, E. (2010). Towards new rules on disembarkation of persons rescued at sea? Int. J. Mar. Coast. Law 25(3): 377-403. hdl.handle.net/ 10.1163/157180810X571006, meer
 • Peer reviewed article Liu, N. (2010). International legal framework on the prevention of vessel-source pollution. COLR 12(2): 238-263, meer
 • Peer reviewed article Bogaert, D.; Cliquet, A.; Maes, F. (2009). Designation of marine protected areas in Belgium: a legal and ecological success? Mar. Policy 33(6): 878-886. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2009.04.020, meer
 • Peer reviewed article Rabaut, M.; Degraer, S.; Schrijvers, J.; Derous, S.; Bogaert, D.; Maes, F.; Vincx, M.; Cliquet, A. (2009). Policy analysis of the MPA-process in temperate continental shelf areas. Aquat. Conserv. 19(5): 596-608. dx.doi.org/10.1002/aqc.985, meer
 • Peer reviewed article De Meyer, P.; Maes, F.; Volckaert, A. (2008). Emissions from international shipping in the Belgian part of the North Sea and the Belgian seaports. Atmos. Environ. (1994) 42(1): 196-206. dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.06.059, meer
 • Peer reviewed article Maes, F. (2008). The international legal framework for marine spatial planning. Mar. Policy 32(5): 797-810. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2008.03.013, meer
 • Peer reviewed article Maes, F. (2008). The international legal framework for marine spatial planning, in: Douvere, F. et al. (Ed.) The role of marine spatial planning in implementing ecosystem-based, sea use management. Marine Policy, 32(Spec. Issue 5): pp. 797-810, meer
 • Peer reviewed article Somers, E. (2008). Twijfelachtige aanvaring. NJW 190: 782-786, meer
 • Peer reviewed article Cliquet, A.; Bogaert, D. (2006). Mariene beschermde gebieden in het Belgisch deel van de Noordzee: een eerste stap in de richting van het behoud van de mariene biodiversiteit? Tijdschr. Milieur. 15: 165-171, meer
 • Missiaen, T.; Pieters, M.; Maes, F.; Kruiver, P.; De Maeyer, P.; Seys, J. (2017). The SeArch project: towards an assessment methodology and sustainable management policy for the archaeological heritage of the North Sea in Belgium, in: Bailey, G.N. et al. (Ed.) Under the sea: archaeology and palaeolandscapes of the continental shelf. Coastal Research Library, 20: pp. 415-424. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-53160-1_27, meer
 • Cliquet, A. (2015). Mariene beschermde gebieden: een druppel in de oceaan?, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 81-113, meer
 • Derudder, T.; Maes, F. (2015). Workshop. The legal protection of underwater cultural heritage 23 April 2015. Final report. Maritime Institute. Ghent University: Ghent. 76 pp., meer
 • Maes, F. (2015). Hernieuwbare energie op zee en scheepvaart: het Belgisch marien ruimtelijk plan, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 55-79, meer
 • Neyts, D.; Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H. (2015). Maritiem transport, scheepvaart en havens, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 77-100, meer
 • Neyts, D.; Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H. (2015). Maritime transport, shipping and ports, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 75-96, meer
 • Maes, F.; Seys, J. (2014). Ruimtelijke planning op zee: waar België goed in is, in: De Grote Rede 39. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 39: pp. 15-21, meer
 • Vanden Eede, S.; Smits, M.; Bolle, A.; Schoukens, H.; Mertens, T.; Degraer, S. (2014). Beach nourishment and the impact on Natura 2000, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 115-116, meer
 • Verleye, T.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Maes, F.; Herman, R. (Ed.) (2014). Vademecum: Mariene beleidsinstrumenten en wetgeving voor het Belgisch deel van de Noordzee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-8-8. 120 pp., meer
 • De Geest, A. (2013). Deep seabed mining, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 127-128, meer
 • Maes, F. (2013). An ecosystem approach in sustainable fisheries management through local ecological knowledge (LECOFISH), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 166-168, meer
 • Maes, F.; Vanhulle, A.; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Mariene Ruimtelijke Planning, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 271-285, meer
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Van Gaever, S.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2013). Raakvlak marien onderzoek en beleid, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 286-323, meer
 • Maes, F.; Vanhulle, A.; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Marine Spatial Planning, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 261-273, meer
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Van Gaever, S.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.J. (2013). The marine science-policy interface, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 274-307, meer
 • Neyts, D.; Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H. (2013). Maritime transport, shipping and ports, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 93-112, meer
 • Neyts, D.; Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H. (2013). Maritiem transport, scheepvaart & havens, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 99-120, meer
 • Olsen, E.; Hoel, A.H.; Fluharty, D.L.; Maes, F.; Pecceu, E. (2013). Integration at the round table – Marine Spatial Planning in multi-­stakeholder settings. CM Documents - ICES, CM 2013(I:31). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 7 pp., meer
 • Pecceu, E.; Cliquet, A.; Maes, F.; Hostens, K. (2013). A decade of marine spatial planning in Belgium: a journey towards integrated management. CM Documents - ICES, CM 2013(I:10). ICES: Copenhagen. 2 pp., meer
 • Pecceu, E.; Hostens, K.; Maes, F. (2013). Marine Protected Areas in the Belgian Part of the North Sea: a governance analysis, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 78, meer
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Cliquet, A.; Volckaert, A. (2012). Inspanningen voor geïntegreerd kustzonebeheer, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 75, meer
 • Cliquet, A.; Schoukens, H.; Lecomte, L. (2012). The conservation of Belgian Marine Natura 2000 sites: the first steps into a brave new world?, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 59-61, meer
 • Maes, F. (2012). Local ecological fisheries knowledge in support of sustainable decision-making through marine spatial planning, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 45, meer
 • Maes, F.; Coppens, J.; Vanhulle, A. (2012). An ecosystem approach in sustainable fisheries management through local ecological knowledge in Belgium (LECOFISH). Vanden Broele: Brugge. ISBN 978-90-4960-719-7. 2 Parts (61 + Atlas) pp., meer
 • Smits, M.; Bolle, A.; Vanden Eede, S.; Schoukens, H.; Mertens, T. (2012). Beach nourishment and the impact on Natura 2000, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 67-69, meer
 • Somers, E. (2012). Juridische context van scheepvaartverkeer op de Westerschelde: oude wijn in nieuwe vaten?, in: Gonsaeles, G. et al. (Ed.) Met have, goed & schip over de Schelde: Vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding. Jumbileumboek Maritiem Symposium. pp. 31-48, meer
 • Somers, E. (2012). Nawoord, in: Gonsaeles, G. et al. (Ed.) Met have, goed & schip over de Schelde: Vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding. Jumbileumboek Maritiem Symposium. pp. 285-286, meer
 • Missiaen, T.; Pieters, M.; Maes, F. (2011). Snelle en kwaliteitsvolle evaluatie van het archeologisch potentieel op zee: Poster abstract, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 169, meer
 • Somers, E.; Maes, F. (2011). National report for Belgium on “The law applicable on the continental shelf and in the Exclusive Economic Zone”, in: Dirix, E. et al. (Ed.) The Belgian reports at the Congress of Washington of the International Academy of Comparative Law = Rapports belges au Congrès de l’Académie Internationale de Droit Comparé à Washington = De Belgische rapporten voor het Congres van de “Académie internationale de Droit Comparé”. pp. 709 -742, meer
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; De Smet, L.; Francken, F.; Haelters, J.; Maes, F.; Malfait, E.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Reyns, J.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.; Willekens, M. (2011). Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR: final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 121 pp., meer
 • Vanhulle, A. (2011). Lokale ecologische kennis van de visserij: pladijs in een ruimer 'plaatje', in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 98-103, meer
 • Van Hooydonk, E. (2010). The law ends where the port area begins: on the anomalies of port law. Inaugural lecture at the launch of Portius, International and EU Port Law Centre. Maklu: Antwerpen. ISBN 978-90-466-0390-1. 62 pp., meer
 • Rabaut, M.; Degraer, S.; Schrijvers, J.; Derous, S.; Bogaert, D.; Maes, F.; Vincx, M.; Cliquet, A. (2009). Policy analysis of the MPA-process in temperate continental shelf areas, in: Rabaut, M. Lanice conchilega, fisheries and marine conservation: Towards an ecosystem approach to marine management. pp. 149-173, meer
 • Rabaut, M.; Cliquet, A. (2009). The dynamics of the marine environment versus the rigid interpretation of nature conservation law, in: Rabaut, M. Lanice conchilega, fisheries and marine conservation: Towards an ecosystem approach to marine management. pp. 175-199, meer
 • Van den Eynde, D.; De Smet, L.; De Sutter, R.; Francken, F.; Maes, F.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.; Willekens, M. (2009). Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR: final report phase 1. Belgian Science Policy: Brussel. 81 pp., meer
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; Rabaut, M. (2008). Implementation of Natura 2000 in the marine environment: a Belgian case study, in: LITTORAL 2008. A Changing Coast: Challenge for the Environmental Policies. Proceedings. 9th International Conference, November 25-28, 2008, Venice, Italy [CD-ROM]. pp. 1-9, meer
 • Rabaut, M.; Cliquet, A.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). Ecological restoration in the Belgian part of the North Sea, in: Proceedings of the 6th European Conference on Ecological Restoration (SER), Ghent (Belgium) 8-12 September 2008. pp. 1-4, meer
 • Calewaert, J.-B.; Maes, F.; Lymbery, G.; Engelen, G.; Van Lancker, V.; Douvere, F.; Vanaverbeke, J.; Collins, M.; Mink, E.; Elliot, M. (2007). Conclusions and recommendations, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 251-305, meer
 • Calewaert, J.-B.; Maes, F.; Schrijvers, J. (2007). Situating the projects, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 13-20, meer
 • Calewaert, J.-B.; Maes, F. (Ed.) (2007). Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. Academia Press: Gent. ISBN 978-90-382-1085-8. X, 328 + cd rom pp., meer
 • Goffin, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J.; Delbare, D.; Demaré, W.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Redant, F.; Mergaert, K.; Vanhooreweder, B.; Maes, F.; De Meyer, P.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Degraer, S.; De Maersschalck, V.; Derous, S.; Gheskiere, T.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Kuijken, E.; Stienen, E.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2007). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 180 pp., meer
 • Maes, F. (2007). Het VN-Waterverdrag (1997) en de wateruitdagingen. Wereldbeeld (Bruss.) 31(141): 26-31, meer
 • Maes, F.; Coene, J.; Goerlandt, F.; De Meyer, P.; Volckaert, A.; Le Roy, D.; De Wachter, B.; van Ypersele, J.P.; Marbaix, P. (2007). ECOSONOS Emissions of CO2, SO2 and NOx from ships: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 223 pp., meer
 • Maes, F.; Calewaert, J.-B.; Schrijvers, J.; Van Lancker, V.; Vanhulle, A.; Vanden Abeele, P.; Verfaillie, E.; Derous, S.; Volckaert, A.; Degraer, S.; De Wachter, B. (2007). GAUFRE: Towards a spatial structure plan for the sustainable management of the Belgian part of the North Sea, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 177-249, meer
 • Maes, F.; Polet, H.; Vincx, M.; Janssen, C.; Scory, S.; Leroy, D. (2007). Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea (BALANS). Belgian Science Policy: Brussel. 200 + annexes, cd-rom pp., meer
 • Maes, F.; Calewaert, J.-B. (2007). Introduction: Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 1-11, meer
 • Schrijvers, J.; Scory, S.; Sutton, V.; Derous, S.; Polet, H.; Volckaert, A.; Calewaert, J.-B.; Maes, F. (2007). BALANS: Policy system thinking for sustainable management, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 137-176, meer
 • Le Roy, D.; Volckaert, A.; Vermoote, S.; De Wachter, B.; Maes, F.; Coene, J.; Calewaert, J.-B. (2006). Risk analysis of marine activities in the Belgian part of the North Sea (RAMA): final report. Belgian Science Policy: Brussel. XIX, 107 + annexes pp., meer
 • Cliquet, A. (2005). International legal possibilities and obligations for nature conservation in ports, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 393-404, meer
 • Douvere, F. (2005). Socio-economic value of the human activities in the marine environment: the Belgian case, in: Maes, F. Marine resource damage assessment: liability and compensation for environmental damage. pp. 253-269. dx.doi.org/10.1007/1-4020-3368-0_10, meer
 • Douvere, F.; Belpaeme, K.; Vanhulle, A.; Maes, F. (2005). Plaats van de visserij in een geïntegreerd marien beleid, in: Redant, F. et al. (Ed.) Studiedag: In het oog van de storm: de Vlaamse zeevisserij op de drempel van de 21e eeuw. Knokke Heist, 17 maart 2005. VLIZ Special Publication, 21: pp. 10-16, meer
 • Douvere, F.; Maes, F. (2005). Commercial fisheries, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 115-123, meer
 • Douvere, F.; Maes, F. (2005). Visserij, in: Wustenberghs, H. et al. (Ed.) Landbouw & visserij en het milieu 2004. Studies en analyses, 1.14: pp. 145-164, meer
 • Maes, F. (2005). Marine resource damage assessment: liability and compensation for environmental damage. Springer: Dordrecht. XVII, 284 pp., meer
 • Maes, F. (2005). Introduction, in: Maes, F. Marine resource damage assessment: liability and compensation for environmental damage. pp. xv-xvii, meer
 • Maes, F. (2005). Stromingen in het juridisch denken over visserij en visserijbeheer, in: Redant, F. et al. (Ed.) Studiedag: In het oog van de storm: de Vlaamse zeevisserij op de drempel van de 21e eeuw. Knokke Heist, 17 maart 2005. VLIZ Special Publication, 21: pp. 3-9, meer
 • Maes, F.; De Batist, M.; Van Lancker, V.; Leroy, D.; Vincx, M. (2005). Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). Belgian Science Policy: Brussel. XIII, 384 + maps (2 volumes) pp., meer
 • Maes, F.; Schrijvers, J.; Vanhulle, A. (Ed.) (2005). Een zee van ruimte: naar een ruimtelijk structuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee (GAUFRE). Belgian Science Policy: Brussel. 204 + cd-rom (maps) pp., meer
 • Schrijvers, J. (2005). Military ammunition, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 95-98, meer
 • Schrijvers, J.; Maes, F. (2005). Shipping, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 99-114, meer
 • Verfaillie, E.; Deleu, S.; Van Lancker, V.; Maes, F.; Schrijvers, J. (2005). Sand and gravel extraction, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 142-149, meer
 • Verfaillie, E.; Du Four, I.; Van Lancker, V.; Maes, F.; Schrijvers, J. (2005). Dredging and disposal of dredged material, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 150-162, meer
 • Verfaillie, E.; Van Lancker, V.; Maes, F. (2005). Cables and pipelines, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 32-42, meer
 • Cliquet, A. (2004). Gevolgen van natuurbehoud in de zeegebieden voor de scheepvaart, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) Zeeverontreiniging: preventie, bestrijding en aansprakelijkheid. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 213-250, meer
 • Maes, F.; Douvere, F. (2004). Afvalstromen van de Belgische zeevisserijvloot. Universiteit Gent, Maritiem Instituut (Vakgroep Internationaal Publiekrecht): Gent. 86 pp., meer
 • Lauwers, L.; Sanders, A.; Lenders, S.; Wustenberghs, H.; Carels, K.; Van Gijseghem, D.; Douvere, F.; Maes, F.; Overloop, S. (2003). Landbouw & visserij, in: Van Steertegem, M. MIRA-T 2003: milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema´s. pp. 85-97, meer
 • Van Hooydonk, E.; Maes, F.; Lavrysen, L. (2003). Het milieurechtelijk statuut van de zeehavens - 7 december 2003. AMINAL: Brussel. 347 pp., meer
 • Cliquet, A. (2002). Juridische bescherming van stranden in België, in: Mees, J. et al. (Ed.) Academische studiedag: 5 Jaar strand-natuurreservaat 'De Baai van Heist' - De Vlaamse stranden: steriele zandbakken of natuurpatrimonium? Zeebrugge, 14 juni 2002. VLIZ Special Publication, 9: pp. 1-9, meer
 • Douvere, F. (2002). De hervormingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, in: De Grote Rede 6. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 6: pp. 7-10, meer
 • Maes, F.; Gonsaeles, G.; Buyse, A. (2000). Studie van de afvalstromen afkomstig van de scheepvaart, binnenvaart en goederenbehandeling in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge: synthese. ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering in Flemish Seaports. Universiteit Gent. Maritiem Instituut: Gent. 130 pp., meer
 • Maes, F.; Gonsaeles, G.; Buyse, A. (2000). Locatie-analyse van havengebonden afval in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge en langs de Vlaamse waterwegen: deelstudie. ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering in Flemish Seaports. Universiteit Gent. Maritiem Instituut: Gent. 28 pp., meer
 • Maes, F.; Gonsaeles, G.; Buyse, A. (2000). Studie van de afvalstromen afkomstig van de scheepvaart, binnenvaart en goederenbehandeling in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge: synthese. ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering in Flemish Seaports. [S.n.]: [s.l.]. 126 pp., meer
 • Maes, F.; Buyse, A. (2000). De afvalstromen, afkomstig van de zeevaart, in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge: de impact van het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende havenontvangstfaciliteiten voor scheepsafval en ladingresiduen. ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering in Flemish Seaports. Universiteit Gent. Maritiem Instituut: Gent. 332 pp., meer

Projecten (59)  Top | Personen | Instituut | Publicaties | Evenementen | Dataset 
 • Administrative and legal grounding for integrated coastal zone management.
 • Adviser for the Research Project: "Legal Aspects of Airports constructed in the Sea"
 • Analysis of the Belgian policy with respect to nature conservation in the North Sea
 • Analysis of the Belgian policy with respect to the protection of the North Sea against pollution
 • BALANS: Afweging van de menselijke activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (BALANS)
 • Beleidsvoorbereidend onderzoek inzake de implementatie van de afspraken gemaakt tijdens de Vierde Noordzeeconferentie met betrekking tot gevaarlijke stoffen, exclusief pesticiden
 • BENCORE: Belgian Network for Coastal Reseach
 • Bestuurlijke verankering geïntegreerd kustzonebeheer
 • CLIMAR: Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten
 • Concordance of the text in French/Dutch of the Council of State on the draft law on the protection of the marine environment in the marine areas under Belgian jurisdiction
 • COREPOINT: Coastal Research Policy Integration
 • De ontwikkeling van een beheersmodel voor het duurzaam gebruik van het stroomgebied van de Schelde
 • Decree on Integral Water Policy - extension of the Decree of 18 July 2003 on Integral Water Policy
 • Development of a Codex for transport and treatment of dangerous goods in Port of Ghent
 • Development of a regional academic network in ocean law and marine studies
 • Drafting in Dutch of the explanatory memorandum of the draft law on the EEZ of Belgium
 • Drafting in Dutch of the law and the explanatory memorandum of the draft law on the protection of the marine environment in the marine areas under Belgian jurisdiction
 • ECOSONOS: Emissies van CO2, SO2 en NOx van schepen
 • ECOWARE: Ecologische cluster voor algemene afvalverwerking
 • Education in port and marine sciences, especially port management at the University of Ho Chi Minh City (Vietnam)
 • External Advisor Flemish Government on delimitation of marine areas between Belgium and the Netherlands
 • Federal state structure and organisation of education: a Flemish-Russian cooperation project on comparative federalism and regionalism, with special attention for the educational implications
 • GAUFRE: Naar een ruimtelijk structuurplan voor duurzaam beheer van de zee (GAUFRE)
 • Hoofdstuk 1.4. Landbouw: deel visserij in MIRA-T 2003
 • IMCORE: Innovative Management for Europe's Changing Coastal Resource
 • IRAM: Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade (I.R.A.M.)
 • Juridische Codex voor de kustzone
 • Juridische inventarisatie van de kustzone
 • LECOFISH: An ecosystem approach in sustainable fisheries management through local ecological knowledge
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea
 • MARE-DASM: Marine Resources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea
 • Marine@Ugent: UGent Marine Sciences Center of Excellence
 • MIMAc: Marine Incidents Management cluster - MIMAc
 • NCSCP: Project on elaboration and implementation of a national chemical spill contigency plan for Latvia
 • Onderzoek naar het afval van de Belgische visserijsector in het kader van de ten uitvoerlegging van de EG-richtlijn scheepsafvalstoffen en de aanpassing van de Vlaamse wetgeving
 • Onderzoeksproject over substitutie van gevaarlijke stoffen
 • Ontwikkeling en implementatie van een integraal waterbeleid in het Vlaamse overheidsbeleid : het decreet integraal waterbeleid
 • Ontwikkeling van een regelgeving voor de bescherming van het marien milieu in Letland en toepassing van milieubeheer voor havens
 • Ontwikkeling van een regionaal academisch netwerk in Oost Afrika inzake internationaal zeerecht en mariene studies
 • OSPAR: Policy research concerning the implementation of OSPAR measures related to dangerous substances
 • Partner programme with the "Escuela Superior Politécnica del Litoral" (ESPOL) in Guayaquil (Ecuador)
 • Police Regulation Port of Ghent
 • Policy analysis for the modernization of the maritime accessibility of the ports of Ghent and Terneuzen
 • Policy oriented analysis and proposals for optimising legal and social instruments for nature development projects
 • Policy oriented research towards the implementation of the Fourth North Sea Conference by the Flemish government concerning hazardous substances
 • Project on emission trading in Flanders
 • RAMA: Risico analyse van mariene activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee
 • Regulation for hazardous and noxious substances in the Port of Ghent
 • Research and Training on the Law of the Sea, Marine Policy and Ocean Management
 • Scheepvaart binnen de exclusieve economische zone: een vrijheid in gevaar of eerder een gevaarlijke vrijheid?
 • SeArch: Archeologisch erfgoed in de Noordzee
 • Study of the quantity, the storage and the disposal of operational waste streams and cargo residues from various transportmodi and from port-related companies in the port of Ghent
 • SUMANOS: Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee
 • Survey of the reglementations applicable to the inland navigation in the Flemish Region
 • The application of modern IT for education in aquaculture and international law of the sea in South Africa and the SADC region
 • The Competence of Coastal States with respect to Marine Pollution by Ships: The Belgian and South-African Experience and Possible Lessons to be learned from recent European Initiatives
 • The possible effects of the draft of the multilateral Agreement on Investments (MAI) on the Flemish environmental legislation and on the Flemish environmental policy to be developed
 • Towards a future Belgian policy for protecting the North Sea. Social and economic consequences
 • Uitschrijven van K.B.'s ter uitvoering van de Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

Evenementen (9)  Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • 12de Maritiem Symposium - E-Maritime : doeltreffend of niet ?
 • CLIMAR - kustverdediging, visserij en toerisme: klimaatadaptatie warm aanbevolen?
 • De Implementatie van de richtlijn Scheepsafvalstoffen in België
 • IMCORE/CLIMAR Workshop : Hoe dynamisch is ons kustoerisme in tijden van klimaatverandering?.
 • LECOFISH Workshop
 • Studiedag archeologie en onderwaterlandschap (SeArch)
 • Studiedag integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland
 • UGent aan ZEE
 • Working on marine spatial planning: The making of a plan

Dataset  Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten | Evenementen | Dataset 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .