nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

West-Vlaamse Intercommunale (WVI)
www.wvi.be


Thesaurustermen (7) : Ecosysteem management; Kustduinen; Kustzonebeheer; Licenties; Milieumonitoring; Milieuvergunning; Natuurbehoud
Adres:
Baron Ruzettelaan 35
8310 Assebroek
België

Tel.: +32-(0)50-36 71 71
Fax: +32-(0)50-35 68 49
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten | Dataset 
 
Type: Commercieel

Personen (11)  Top | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Cosyns, Eric
 • De Meyer, Ann
 • Garré, Nathalie
 • Huyghe, Eveline
 • Proot, Johan
 • Sanders, Geert
 • Tack, Ann
 • Van Ackere, Ann
 • Vancleemput, Marianne
 • Zutterman, Patrick
 • Zwaenepoel, Arnout

Abstract:
De West-Vlaamse Intercommunale - wvi - staat voor een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak van de planning en projectontwikkeling in opdracht van 54 West-Vlaamse gemeenten en de Provincie West-Vlaanderen. Wij ontwikkelen bedrijfshuisvesting, realiseren woonprojecten en leveren studiewerk en advies op het vlak van ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu en natuur.

De cel Milieu en Natuur van wvi staat de gemeenten bij in het opmaken van beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende studies. Op vlak van milieu worden gemeenten ondersteund bij de toepassing van wetgeving, de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en Vlaams Gewest alsook de planning inzake integraal waterbeleid. Op gebied van natuur worden monitoringsprojecten, gebiedsvisies, herstelplannen en beheerplannen uitgewerkt.

Publicaties (13)  Top | Personen | Projecten | Dataset 
  ( 4 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Leten, M.; Cosyns, E.; Zwaenepoel, A.; Van Nieuwenhuyse, H.; Herrier, J.-L. (2011). Naar een nieuwe 'association végétale curieuse'? Herstel van historisch duinvalleigrasland in de Doolaeghe. Natuur.Focus 10(3): 110-121, meer
 • Peer reviewed article Leten, M.; Cosyns, E.; Zwaenepoel, A. (2010). 'Une association végétale curieuse' als uitgangspunt voor herstel van historisch duinvalleigrasland in Oostduinkerke. Natuur.Focus 9(1): 20-28, meer
 • Peer reviewed article Vandenbohede, A.; Lebbe, L.; Adams, R.; Cosyns, E.; Durinck, P.; Zwaenepoel, A. (2010). Hydrogeological study for improved nature restoration in dune ecosystems–Kleyne Vlakte case study, Belgium. J. Environ. Manage. 91(11): 2385-2395. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jenvman.2010.06.023, meer
 • Peer reviewed article Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2005). Horse dung germinable seed content in relation to plant species abundance, diet composition and seed characteristics. Basic appl. ecol. (Print) 6(1): 11-24. dx.doi.org/10.1016/j.baae.2004.09.012, meer
 • Van Nieuwenhuyse, H.; Cosyns, E.; Provoost, S. (2016). Het nieuwe Zwin 2019: groter, veiliger en waardevoller, in: De Grote Rede 45. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 45: pp. 2-9, meer
 • Cosyns, E.; Zwaenepoel, A. (2015). Vegetation succession in the Zwin estuary 2010-2014. Effects of natural processes and naturemanagement, in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: programme and abstracts book. pp. 27-28, meer
 • Provoost, S.; Vercruysse, W.; Van Gompel, W.; Zwaenepoel, A. (2015). Flora en vegetatie, in: Cosyns, E. et al. Monitoring van het natuurherstel in het Zwin 2011-2015. Eindrapport. pp. 25-84, meer
 • Van Uytvanck, J.; Provoost, S.; Cosyns, E.; Zwaenepoel, A. (2015). Effects of grazing and habitat use of cattle in the restoration management of the Zwin salt marsh (Belgium), in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: proceedings. pp. [1-3], meer
 • Cosyns, E.; Leten, M.; Provoost, S.; Zwaenepoel, A.; Hoffmann, M. (2010). Management of transition zones between coastal dunes and salt marsh or polder area: experiences from the Belgian coast, in: Dewulf, E. et al. (Ed.) International workshop on the management of dune polder and dune marshland transition zones: Proceedings. Knokke-Heist (Belgium) 7 October 2010. pp. 23-83, meer
 • West-Vlaamse Intercommunale (2006). Koksijde - Monitoring Feydra - Vegetatiekaart Ter Yde (KAART). [S.n.]: [s.l.]. 2 pp., meer
 • West-Vlaamse Intercommunale (2006). Koksijde - Monitoring FEYDRA - Structuurkaart Ter Yde (KAART). [S.n.]: [s.l.]. 2 pp., meer
 • Zwaenepoel, A.; Termote, J.; Libbrecht, D. (2003). Natuurherstelplan Oud Fort Isabella. WVI: Brugge. 218 pp., meer
 • Vandenbussche, V.; T'Jollyn, F.; Zwaenepoel, A.; Van den Balck, E.; Hoffmann, M. (2002). Systematiek van natuurtypen voor de biotopen heide, moeras, duin, slik en schor: Deel 5: Slik en schor. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2002.16. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 121 pp., meer

Projecten (4)  Top | Personen | Publicaties | Dataset 
 • Buffergebied Heist-West (Knokke-Heist): opmaak van een plan ten behoeve van natuurontwikkeling, landschappelijke inkleding en passief recreatieve ontsluiting
 • Een gewenst planologisch kader voor een geïntegreerd kustzonebeheer
 • Een integrale gebiedsvisie voor het Vlaams natuurreservaat 'De Zwinduinen en -polders' te Knokke-Heist
 • Natuurherstelplan voor het Oud Fort Isabella en omgeving, te Knokke-Heist

Dataset  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Waarnemingen.be - Plant occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Dataset 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .