nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Haecon NV (HAECON NV)
www.haecon.be
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Kantoor Gent


Thesaurustermen (7) : Baggerwerk; Haveninfrastructuur; Havenontwerp; Kustverdedigingen; Kustwaterbouwkunde; Pijpleidingen; Sedimentologie
Adres:
Deinsesteenweg 110
9031 Drongen
Belgiƫ

Tel.: +32-(0)9-216 63 63
Fax: +32-(0)9-227 61 05
 Publicaties | Projecten | Evenement 
 
Type: Commercieel

Abstract:
Core Business: (1) Maritime and coastal engineering, including hydraulic and oceanographic studies, port planning and design, quay walls, tunnels, coast protection works, sedimentology, dredging and environmental matters; (2) Pipeline and infrastructure projects involving all kinds of buried services; (3) Information technologies and the development of total solutions

Publicaties (78)  Top | Projecten | Evenement 
  ( 7 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Charlier, R.H.; De Meyer, C.P. (2000). Ask nature to protect and build-up beaches. J. Coast. Res. 16(2): 385-390, meer
 • Peer reviewed article Charlier, R.H.; Decroo, D.; De Meyer, C.P.; Lahousse, B. (1998). To feed or not to feed, that is often the question. Int. J. Environ. Stud. 55(1-2): 1-23. https://dx.doi.org/10.1080/00207239808711163, meer
 • Peer reviewed article Charlier, R.H. (1995). Of geocide, ecocide and related matters - a viewpoint. Int. J. Environ. Stud. 48(3-4): 181-186. hdl.handle.net/10.1080/00207239508710988, meer
 • Peer reviewed article Charlier, R.H.; De Meyer, C.P. (1992). Tourism and the coastal zone: the case of Belgium. Ocean Coast. Manag. 18(2-4): 231-240. hdl.handle.net/10.1016/0964-5691(92)90026-H, meer
 • Peer reviewed article Charlier, R.H (1989). Coastal zone: occupance, management and economic competitiviness. Ocean Shorel. Manag. 12(5-6): 383-402. hdl.handle.net/10.1016/0951-8312(89)90020-9, meer
 • Peer reviewed article Charlier, R.H; De Meyer, C.P. (1989). Coastal defense and beach renovation. Ocean Shorel. Manag. 12(5-6): 525-543. hdl.handle.net/10.1016/0951-8312(89)90029-5, meer
 • Peer reviewed article Beavis, A.; Charlier, R.H (1987). An economic appraisal for the onshore cultivation of Laminaria spp. Hydrobiologia 151/152: 387-398. hdl.handle.net/10.1007/978-94-009-4057-4_58, meer
 • Verwaest, T.; Vanpoucke, Ph.; Vanderkimpen, P.; Van der Biest, K.; Reyns, J.; Peeters, P.; Kellens, W.; Vanneuville, W.; Mostaert, F. (2008). Overstromingsrisico's aan de Vlaamse kust. Evaluatie van de zeewering: deel 1. Methodologie. WL Rapporten, 718_2A. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent/Soresma/Haecon: Antwerpen. 83 + 142 p. bijlagen pp., meer
 • Dujardin, A.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Haven van Zeebrugge: invloedsfactoren op de ligging van de top van de sliblaag in het CDNB. WL Rapporten, 643_10. Waterbouwkundig Laboratorium/Haecon: Antwerpen. IV, 22 + 61 p. bijlagen, cd-rom pp., meer
 • HAECON; SumResearch; Taken Landschapsplanning (2007). Studie ontwikkelingsplan Demer. Hydrodynamische modellering van het Demerbekken: bestaande toestand. Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos/Vlaamse Milieumaatschappij. Afdeling Water: [s.l.]. IV, 56 + appendices, 1 map pp., meer
 • HAECON; SumResearch; Taken Landschapsplanning (2007). Studie ontwikkelingsplan Demer. Hydrogeologische modellering. Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos/Vlaamse Milieumaatschappij. Afdeling Water: [s.l.]. X, 171 + appendices pp., meer
 • HAECON; SumResearch; Taken Landschapsplanning (2007). Studie ontwikkelingsplan Demer. Hydrodynamische modellering van het Demerbekken: scenarioanalyse. Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos/Vlaamse Milieumaatschappij. Afdeling Water: [s.l.]. 47 + bijlagen pp., meer
 • Gemoets, N.; Mathys, P.; Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2006). Haven van Nieuwpoort: inventarisatie bestaande literatuur en data. WL Rapporten, 643_9-B. Waterbouwkundig Laboratorium/Haecon: Antwerpen. V, 70 + 9 p. bijl. pp., meer
 • HAECON (2006). Prioriteiten uitbouw monitoring case study waterkwaliteit. Vlaamse Overheid. Afdeling Milieu- Natuur- en Energiebeleid: Brussel. 44 pp., meer
 • HAECON (2006). Actualisatie van de zandbalans van de Zee-en Westerschelde. Proses2010: Bergen op Zoom. 90 + annexes pp., meer
 • HAECON; SumResearch; Taken Landschapsplanning (2006). Studie ontwikkelingsplan Demer. Hydrologie van de Demer tussen Diest en Werchter. Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos/Vlaamse Milieumaatschappij. Afdeling Water: [s.l.]. I, 25 + appendices pp., meer
 • Ronsyn, J.; De Rouck, K.; Viaene, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2006). Hydrologische en hydraulische studie van de Tangebeek en de Zenne (Pand Vilvoorde-Walem). WL Rapporten, 713_5. Waterbouwkundig Laboratorium/Haecon/Universiteit Antwerpen: Antwerpen. vi, 49 + tab., fig. pp., meer
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. Ecolas: Antwerpen. 209 + 1 cd-rom pp., meer
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: algemene samenvatting, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 14, meer
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: 1. Doelstellingen en methodiek, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 44, meer
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: 2. Procesanalyse en selectie van de indicatoren, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 165, meer
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: 3. Indicatorfiches, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 240, meer
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: 4. Invulling indicatorfiches, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 107, meer
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang; Ecolas; HAECON; HKV Lijn in Water (2005). Beoordelingskader Schelde-estuarium: 5. Socio-economische kentallen, in: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Toegang et al. Beoordelingskader Schelde-estuarium: rapport opgesteld in het kader van het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands onderzoeks- en montoringprogramma van de lange termijn visie voor het Schelde-estuarium. pp. 68, meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 3. Hydrologische en hydraulische modellen: volume 3a. Scenarioanalyse: bijlagen. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. bijlagen + cd-rom pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan - Integrale verkenning Scheldebekken - Integrale verkenning Rupelbekken - Planstudie rivierherstel project Durme: deelopdracht 3. Hydrologische en hydraulische modellen. Volume 1d: aanvullende statistiek scheldebekken. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. ix, 151 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 4. Maatschappelijke impactstudie: morfologische modelstudie van de Grote Nete: volume 3. Morfologische effecten van een rivierverruiming in de Grote Nete. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. III, 25 + appendices pp., meer
 • Ronsyn, J.; Viaene, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2004). Modellering van de Barbierbeek: detailontwerp. WL Rapporten, 717_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Haecon: Antwerpen. v, 55 pp., meer
 • HAECON (2003). Ontwerp van strandsuppletie tussen Middelkerke en Oostende: stap 1. Toetsing veiligheid actuele zeewering. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 65 + 2 maps pp., meer
 • HAECON (2003). Ontwerp van strandsuppletie tussen Middelkerke en Oostende: stap 2. Ontwerp van kustverdediging. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 119 + 8 p. appendices pp., meer
 • Malherbe, B. (2003). EUROSION Case Study. Zeebrugge - Knokke Heist (Belgium). Haecon: Belgium. 13 pp., meer
 • (2002). Studie aangaande de impact van windturbineparken in zee op de Schelderadarketen: Fase 4: opmaken budgetraming. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 10 pp., meer
 • (2002). Studie aangaande de impact van windturbineparken in zee op de Schelderadarketen: Fase 5: management samenvattingrapport. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 32 pp., meer
 • (2002). Studie aangaande de impact van windturbineparken in zee op de Schelderadarketen: Fase 3: aanbevelingen en remedies voor de problematiek van rapport Fase 2 'het uitvoeren van een theoretische studie'. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 27 pp., meer
 • (2002). Studie aangaande de impact van windturbineparken in zee op de Schelderadarketen: Fase 2: het uitvoeren van een theoretische studie. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 102 pp., meer
 • (2002). Studie aangaande de impact van windturbineparken in zee op de Schelderadarketen: Fase 1: inventaris en herformulering studieopdracht. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 11 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Bijlage waterbalans: Schelde. Versie 3.1. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. 39 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Omgevings- en sectorale analyse: Schelde. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Omgevings- en sectorale analyse: Rupel. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , meer
 • Jacobs, P.; Louwye, S.; Polfliet, T.; Adams, R.; Vermeire, S. (2002). Quartairgeologische kaart Vlaams Gewest Kaartblad (15) Antwerpen. Universiteit Gent/Haecon N.V.: Gent. 1 kaart pp., meer
 • Afdeling Waterwegen Kust; HAECON; Probabilitas nv (2001). Hydro Meteo Atlas: meetnet Vlaamse Banken [CD-ROM]. Versie 2001/11. [S.n.]: [s.l.]. 1 cd-rom pp., meer
 • De Moor, G.; HAECON (2000). Toelichting bij de Quartairgeologische Kaart: 22 kaartblad Gent. Quartairgeologische Kaart. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie: Brussel. 68 pp., meer
 • HAECON (2000). Leveren van technisch-wetenschappelijke bijstand bij het ontwikkelen in het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout van een golfmodel voor de kustzone: golfberekeningen langs de Belgische kust. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen: [s.l.]. 30 + 46 figures pp., meer
 • HAECON (2000). Leveren van technisch-wetenschappelijke bijstand aan het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout: numerieke simulaties voor studie van toegang tot haven van Oostende. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. verschillende paginering pp., meer
 • HAECON (2000). Haven van Oostende - studie haventoegang: kustlijnberekeningen. Conceptversie. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 32 + bijl. pp., meer
 • HAECON (2000). Studie over het structureel herstel van de kustverdediging te Oostende-centrum: hydraulische ontwerpvoorwaarden. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 22 + bijl. pp., meer
 • HAECON (2000). K2005 WSmond: zandbalans WS-mond Belgisch gedeelte. Rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. Dl.1. (52 p.); Dl. 2 (bijl.) pp., meer
 • HAECON (1999). Literatuurstudie morfologie Belgische kust: rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 157 + 12 maps pp., meer
 • HAECON (1999). Ontwikkeling hydrodynamisch-numeriek model voor studie van toegang tot haven van Oostende. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 12 + figures pp., meer
 • HAECON (1999). Ontwikkeling hydrodynamisch-numeriek model voor Belgische kuststrook. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 15 + figures pp., meer
 • HAECON (1998). Beneden Zeeschelde: uitwerken opeenvolgende peilreeksen van de Drempel van Frederik - Verschilkaarten. Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 4 + bijlagen pp., meer
 • HAECON (1998). Ontwerp van een natuurtechnisch strandhoofd te bouwen in Lombardsijde: Verslag van de studie. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Drongen. 59, figs. pp., meer
 • HAECON (1998). Studie over het structureel herstel van de kustverdediging te Oostende-centrum: eindrapport. Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 71 + bijl. pp., meer
 • HAECON (1997). Onderzoek naar stortplaatsen, stortplaatsinrichting en herbruik van baggerspecie ter verhoging van het globaal rendement van onderhoudsbaggerwerken: haalbaarheidsonderzoek inzake stortplaatslocatie en stortplaatsinrichting - Rapport schetsontwerp der oplossingen. Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. Dl. 1 (68 p.); Dl. 2 (fig.) pp., meer
 • Troch, P.; De Somer, M.; De Rouck, J.; Van Damme, L.; Vermeir, D.; Martens, J.-P.; Van Hove, C. (1997). Full scale measurements of wave attenuation inside a rubble mound breakwater, in: Edge, B.L. (Ed.) Coastal Engineering 1996: Proceedings of the 25th International Conference, September 2-6, 1996, Orlando, Florida. pp. 1916-1929. hdl.handle.net/10.1061/9780784402429.149, meer
 • HAECON (1995). Slufterontwikkeling in de Westhoek: haalbaarheidsstudie naar de kustveilighied. Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, AMINAL, Afdeling Natuur: Brussel. 29, XII pl. pp., meer
 • HAECON (1994). Technisch kwaliteitshandboek: inrichting en exploitatie van baggerstorttereinen. Gentse Zeehavendienst: Gent. 150 + appendices pp., meer
 • HAECON (1992). Technisch kwaliteitshandboek: inrichting en exploitatie van baggerstorttereinen. Eerste concept t.b.v consultatie. Gentse Zeehavendienst: Belgium. 119 pp., meer
 • Belgische geologische dienst (1990). Kartografie en themakartering: eindrapport. Haecon: [s.l.]. 6, 4 maps pp., meer
 • De Meyer, C.P. (1990). Possible engineering solutions and a case study, in: Paepe, R. et al. (Ed.) Greenhouse Effect, Sea Level and Drought. Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Geohydrological Management of Sea Level and Mitigation of Drought, Fuerteventura, Canary Islands (Spain), March 1-7, 1989. NATO ASI Series C: Mathematical and Physical Sciences, 325: pp. 637-640. hdl.handle.net/10.1007/978-94-009-0701-0_40, meer
 • HAECON (1989). Atlas hydro-meteo waarnemingen voor de Vlaamse kust. Dienst der Kust: [s.l.]. different pagination pp., meer
 • HAECON (1988). Klassifikatiestudie baggerspecie. Ministerie van openbare werken. Dienst van het Stroomgebied der Schelde: Antwerpen. 1 map (8 deelrapp.) pp., meer
 • HAECON (Ed.) (1988). Buitenhaven Zeebrugge: inventaris nota's DD. 30.04.1988. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: [s.l.]. 147 pp., meer
 • HAECON (1987). Bepaling nautische bodem: verwerking en interpretatie der slibverkenningsmetingen gedurende de prototype-meetvaarten: 1e interim rapport. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: [s.l.]. 16 + bijlagen pp., meer
 • HAECON (1987). Operationele kartering van de nautische bodem: verslag van de slibverkenningscampagnes van 26/10/87 en 09/11/87. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: [s.l.]. 4 + plannen en figuren pp., meer
 • Malherbe, B. (1986). Verslag eerste meetkampagne eolisch zandtransport. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust/Haecon: Brussel. 41 + figures pp., meer
 • HAECON (1985). Golf-, wind-, en getijmetingen: meerjarig overzicht periode 1977-1982. Deel 1. Basisgegevens. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: Oostende. , meer
 • HAECON (1985). Golf-, wind-, en getijmetingen: meerjarig overzicht periode 1977-1982.Deel 3. Statistische verwerkingen. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: Oostende. , meer
 • HAECON (1985). Golf-, wind-, en getijmetingen: meerjarig overzicht periode 1977-1982. Deel 4. Statistische verwerkingen. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: Oostende. , meer
 • HAECON (1983). Projects made by HAECON in the transportation sector in Zeebrugge (Belgium). Haecon: Gent. , meer
 • (1982). Oeverbekleding met hydro-beton: technisch-economische studie. Haecon: Gent. 68 + appendices pp., meer
 • (1981). Coastal protection engineering: reprints of literature. Haecon N.V.: Gent. , meer
 • Tijdelijke Vereniging Zeebouw Zeezand; HAECON (1979). Diffraktie onderzoek: buitenhaven met LNG haven. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: Oostende. 61 + bijl. pp., meer
 • Tijdelijke Vereniging Zeebouw Zeezand; HAECON (1978). Refraktieberekeningen huidige situatie haven Zeebrugge. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: Oostende. 5 + bijl. (tab., fig.) pp., meer
 • Bastin, A. (1977). Algemeen onderzoek sedimentologie van de Noordzee. Haecon: [s.l.]. 20 pp., meer
 • (1973). Studie over de gebruiksmogelijkheden van het Leopoldkanaal voor de watervoorziening in het gebied van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling (T.M.V.W.): deel 1. Tekst. Harbour and Engineering Consultants (HAECON): Gent. 65 pp., meer
 • Coastal Engineering Survey Consultants (CESCO) (1973). Geofysisch onderzoek de Panne. Haecon: Gent. 16 + krtn. pp., meer
 • (S.d.). Haecon liste et description des etudes. Haecon N.V.: [s.l.]. , meer

Projecten (2)  Top | Publicaties | Evenement 
 • Alternative disposal strategy Walsoorden - in situ disposal test 2004
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004

Evenement  Top | Publicaties | Projecten 
 • E-conferentie: Beoordelingskader Schelde estuarium

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Evenement 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .