nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Dienst Zeeland (RWS-DZL)
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Zee en Delta (RWS)

Info  Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 
Overkoepelend instituut: Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS)
Type: Administratief

Voormalig geassocieerde personen (54)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 
 • Adan, Eric
 • Adriaanse, Leo
 • Allewijn, Roeland
 • Bakker, M.
 • Bijleveld, Mariska
 • Blommaert, Theo
 • Bosland, Jan
 • Brasser, Simon
 • de Bruijne, Rini
 • De Groot, Koos
 • De Jong, Aat
 • de Jong, Dick
 • De Jong, Loes
 • de Ruijter, Aad
 • de Wilder, Ben
 • De Winder, Ben
 • Dekker, Leen
 • Erkman, Aylin
 • Harpe, Leen
 • Hollaers, Jeroen
 • Jacobs, J.H.G.
 • Jentink, Robert
 • Jonker, Pieter
 • Joosse, Cornelis
 • Koedijk, Otto
 • Kortsmit, Bert
 • Luca, Eric
 • Meeuwenoord, Josée
 • Mol, Frans
 • Oorthuijzen, W.
 • Parée, Edwin
 • Persijn, Annemiek
 • Prins, J.W.P.
 • Saeijs, Henricus
 • Schep, Imre
 • Schrijver, Marco
 • Sterrenburg, Pieter Gerrit
 • Storm, Kees
 • Stout, Jan
 • Turkstra, Eelke
 • Van Berchum, Anton
 • van der Horst, Jaap
 • van der Kluit, Rein
 • Van der Togt, Hans
 • Van der Zwan, Hans
 • van Doorn, L.
 • van Kleef, Onno
 • Van Maldegem, Dirk
 • van Westenbrugge, Kees
 • van Woudenberg, Gerius
 • Verbeek, Harm
 • Vriezekolk, Gert
 • Wetsteijn, Bert
 • Zwarter, Hella

Deelinstituten (4)  Top | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Afdeling Waterbeheer (RWS)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Dienstkring Deltakust (RWS)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Hoofdafdeling Verkeer en Vervoer (RWS-VVA)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Meetadviesdienst (RWS-WVM)

Publicaties (13)  Top | Instituten | Projecten | Evenementen | Datasets 
  opsplitsen filter
 • Plancke, Y.; Beirinckx, K.; Liek, G.-J.; Vos, G.; Schrijver, M. (2014). A new disposal strategy in the Westerschelde, conciliating port accessibility and nature, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-13], meer
 • Beirinckx, K.; Liek, G.-J. (2011). Flexibel storten [PRESENTATIE]. Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 12 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Schrijver, M. (2011). Flexibel storten. Het meten en modelleren van stroomsnelheden langs en op plaatranden in het kader van flexibel storten [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 15, meer
 • Schrijver, M.; Jentink, R.; Dekker, L. (2011). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2010. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 343 pp., meer
 • Coosen, J.; de Jong, L.; van Pagee, H. (2009). Deltaverbanden: Waterhuishoudkundige samenhang en interacties in de Zuidwestelijke Delta: Kansen voor synergie. Stuurgroep Zuidwestelijke Delta: [s.l.]. 42 pp., meer
 • Paulus, P.; Goossen, J.; Klippel, M.J.; Korteweg, A.E.; Maaskant, G.C.; Prins, T.C.; Meeuse, C.J.; Wijga, A.; van de Linden, P.; Bil, M.; Bommele, M.; van de Berg, V. (2008). Achtergrondrapport werkgroep Waterkwaliteit; Probleemstoffen en bronnen in het Scheldestroomgebied. [S.n.]: The Netherlands. 23 + annexes pp., meer
 • Schrijver, M.; Plancke, Y. (2008). Uitvoeringsplan MONEOS-T 2008 - 2018. Rijkswaterstaat Zeeland/Vlaamse Overheid. Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: Middelburg. 44 pp., meer
 • van der Togt, H. (2008). Monitoring. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 21 slides pp., meer
 • Donk, P. (2004). Hoe zal de Scheldedelta zich wapenen tegen klimaatsveranderingen?, in: De Schelde in 2050: Studiedag, Provinciehuis Antwerpen 6 oktober 2004: abstractboek. pp. [1-2], meer
 • Turkstra, E. (1995). Het verdrag inzake de bescherming van de Schelde. Basis voor samenwerking in een stroomgebied. Otar 80(9): 263, 265, 267, 269, 271, meer
 • Santbergen, L.L.P.A. (1994). Water quality management in the Scheldt basin: interim progress report 1993. Internationale Scheldewerkgroep: Middelburg. 129 pp., meer
 • Saeijs, H.L.F.; Turkstra, E. (1991). Naar een Europese watersysteembenadering: naar een duurzame ontwikkeling van het Scheldestroomgebied gezien vanuit een Nederlandse invalshoek. Water 10(60): 204-209, meer
 • Iedema, C.W.; Coosen, J.; Stronkhorst, J.; van Haperen, A.; Mooij, R.; Beijersbergen, J. (1987). Werkgroep waterbeheer Westerschelde: natuur en ecologie van de Westerschelde. [S.n.]: Middelburg. 40 + bijlagen pp., meer

Projecten (43)  Top | Instituten | Publicaties | Evenementen | Datasets 
 • Automatisch Identificatie Systeem (AIS)
 • Baten van natuur
 • Beleidsanalytische studie modernisering maritieme toegang tot de havens Gent en Terneuzen
 • Bijkomend onderzoek naar de effecten van de verzilting en specieberging in functie van de modernisering maritieme toegang tot de havens Gent en Terneuzen
 • Biologische monitoring van het benthos van het Nederlandse kustgebied
 • Deelprojecten WESP
 • Dioxineonderzoek Westerschelde
 • Duingebied Neeltje Jans
 • EDSS: Estuarium Decision Support System
 • ESAC: European Solutions by Co-operation and Planning in Emergencies (for coastal flooding)
 • Gemeenschappelijk nautisch beheer
 • Het effect van ingrepen op de slibhuishouding
 • Het Zwin; Herstelmaatregelen slufter
 • Kaderrichtlijn Water: Stroomgebieddistrict Schelde
 • Koppeling slib-ecologie
 • KUST2005/K2005*Westerscheldemond
 • Management milieu-effectrapportage Baggerspeciestort Westerschelde
 • MONEOS-T: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid
 • MONEOS-V: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Veiligheid
 • Monitoring Nautische Veiligheid Westerschelde
 • Morfologisch Beheer Westerschelde
 • MOVE: MOnitoring VErruiming Westerschelde
 • NCP: Natuurcompensatieprogramma Verruiming Westerschelde
 • Neeltjte Jans Buitenslufter
 • Numeriek modelonderzoek dwarsstromingen ten oosten van de Plaat van Ossenisse
 • Onderzoek en inventarisatie van mogelijke herstelmaatregelen
 • Onderzoek recreatievaart Westerschelde
 • Oosterscheldekering Damaanzet (Broedgelegenheid kustbroedvogels)
 • Opleiding & Training Vessel Traffic Services (VTS)-personeel
 • Procesbegeleiding, onderzoek en beleidsanalyse in kader van een Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium
 • Projectbureau Zeeweringen
 • Schelde Electronic Chart System (Schelde-ECS)
 • SCHELDEMONITOR: Het ontwikkelen en realiseren van de derde fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M)
 • SCHELDEMONITOR: Het ontwikkelen en realiseren van de eerste fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M)
 • Schelphoek, vogeleiland 't Heertje (Broedgelegenheid kustbroedvogels)
 • Slib-model Schelde-estuarium
 • SNMS: Schelde Navigator Marginale Schepen (SNMS)
 • Verkenning kleine vaartuigen op de Schelde
 • Verruiming van de vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde
 • Vessel Traffic Management and Information Services
 • Vogeleiland Neeltje Jans (broedgelegenheid kustbroedvogels)
 • WESP: Westerscheldeplanner
 • Zandexport Westerschelde

Evenementen (11)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • 3e Internationaal Schelde-symposium : Integraal waterbeheer Schelde-estuarium
 • 4e Scheldesymposium : De sterke schouders van het Scheldebekken
 • 5de Maritiem Symposium : Schelde: ecologie of economie, nieuwe kand of nieuwe kwestie?
 • 5de Scheldesymposium
 • Congrès ENIMSA
 • First international symposium on fish otoliths : research and application, in January 1993
 • Flooding, the next Generation. Final Escape Conference
 • Oceans 2000 MTS/IEEE
 • The Threatened World of Fish: 7th International Ichthyology Congress
 • WestBanks kick-off meeting
 • Zeezoogdieren in de Schelde: een historisch overzicht

Datasets (11)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 • Bodemdieren Westerschelde (MOVE)
 • Dioxines Westerschelde
 • Meetnet Zeeuwse getijdewateren (ZEGE), part. Westerschelde: waterstanden en meteo
 • MONEOS - Ecologisch Functioneren in het Schelde-Estuarium
 • MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium
 • MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium
 • Monitoring bodemhoogten en vaklodingen op de Westerschelde
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Microfytobenthos
 • Recreatietellingen Westerschelde
 • RWS monitoring scheepvaartongevallen
 • Zwemwater kwaliteit meetnet Provincie Zeeland

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .