nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Gedragsecologie en Ecofysiologie (UA)
www.uantwerpen.be/en/research-groups/behavioural-ecology-ecophysiology
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Onderzoeksgroep Ethologie (UA-BECO)

Engelse naam: Behavioural Ecology and Ecophysiology
Overkoepelend instituut: Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie (UA)

Adres:
Campus Drie Eiken
Gebouw C
Universiteitsplein 1
2640 Antwerpen
België

Tel.: +32-(0)32-65 22 59
 Personen | Publicaties 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (13)  Top | Publicaties 
 • Eens, Marcel
 • Baert, Jan
 • Costantini, David
 • Dauwe, Tom
 • Dehnhard, Nina
 • Demongin, Laurent
 • Kavelaars, Marwa Maria
 • Lopez Antia, Ana
 • Müller, Wendt 2
 • Pinxten, Rianne (Annie) 2
 • Poisbleau, Maud 2
 • Sebastiano, Manrico
 • Sun, Jiachen

Voormalig geassocieerde personen (2)
 • Van Camp, Jeff
 • Van den Steen, Evi

Abstract:
De belangrijkste onderzoeksinteresse van de onderzoeksgroep Gedragsecologie en Ecofysiologie is de studie van de oorzaken en gevolgen van de variatie in gedragskenmerken bij individuen. Een belangrijke uitdaging in de biologie is het begrijpen van de interacties tussen een organisme en zijn omgeving. Gedrag bevindt zich in de kern van deze associatie, aangezien het van invloed is op en beïnvloed wordt door ontwikkeling, fysiologie, ecologische dynamiek, omgevingskeuze en evolutie. Daarom kan gedrag worden beschouwd als een belangrijke component van de integratieve biologie in een door de mens veranderde wereld. We bestuderen gedrag vanuit vier perspectieven (mechanismen, ontwikkeling, adaptieve functie, fylogenie) tegelijk, en gebruiken daarbij een geïntegreerd en interdisciplinair kader. We passen theoretische en methodologische inzichten uit de dierengedrags- en gedragsecologie toe in de conservatiebiologie en global change biologie. Het overkoepelende doel van ons onderzoek is uit te leggen en idealiter te voorspellen hoe individuen en soorten reageren op door de mens veroorzaakte snelle milieuveranderingen. Het meeste onderzoek heeft betrekking op terrestrische vogels, hoewel steeds meer studies zich richten op mariene soorten. Wat marien onderzoek betreft, wordt de voortplantings- en foerageerecologie bestudeerd bij kleinere mantelmeeuwen, verschillende pinguïnsoorten en Noorse stormvogels met behulp van veldproeven en GPS-traceringstechnologieën. We bestuderen ook de rol van verschillende zeevogelsoorten als biomonitor van vervuiling en milieuveranderingen. We onderzoeken zowel de indicatoren als de gevolgen van blootstelling, met inbegrip van immuunfunctie, endocrinologie, reproductie en de expressie van visuele en akoestische eigenschappen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het gebruik van vogelveren als niet-destructieve indicator van zowel blootstelling aan als effecten (stresshormonen) van verontreinigende stoffen. Met behulp van gearchiveerde verencollecties uit musea worden temporele trends in een breed scala van verontreinigende stoffen bestudeerd.

Publicaties (79)  Top | Personen 
  ( 71 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Dehnhard, N.; Achurch, H.; Clarke, J.; Michel, L.N.; Southwell, C.; Sumner, M.D.; Eens, M.; Emmerson, L. (2020). High inter- and intraspecific niche overlap among three sympatrically breeding, closely related seabird species: generalist foraging as an adaptation to a highly variable environment? J. Anim. Ecol. 89(1): 104-119. https://hdl.handle.net/10.1111/1365-2656.13078, meer
 • Peer reviewed article Martín-Vélez, V.; Mohringa, B.; van Leeuwen, C.H.A.; Shamoun-Baranes, J.; Thaxter, C.B.; Baert, J.M.; Camphuysen, C.J.; Green, A.J. (2020). Functional connectivity network between terrestrial and aquatic habitats by a generalist waterbird, and implications for biovectoring. Sci. Total Environ. 705: 135886. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2019.135886, meer
 • Peer reviewed article Salas, R.; Müller, W.; Vercruijsse, H.; Lens, L.; Stienen, E. (2020). Forced nest site relocations negatively affect reproductive investment in a colonial seabird species. Biol. Conserv. 246: 108550. https://hdl.handle.net/10.1016/j.biocon.2020.108550, meer
 • Peer reviewed article Kavelaars, M.M.; Lens, L.; Müller, W. (2019). Sharing the burden: on the division of parental care and vocalizations during incubation. Behav. Ecol. 30(4): 1062-1068. https://hdl.handle.net/10.1093/beheco/arz049, meer
 • Peer reviewed article Mays, H.L.; Oehler, D.A.; Morrison, K.W.; Morales, A.E.; Lycans, A.; Perdue, J.; Battley, P.F.; Cherel, Y.; Chilvers, B.L.; Crofts, S.; Demongin, L.; Fry, W.R.; Hiscock, J.; Kusch, A.; Marin, M.; Poisbleau, M.; Quillfeldt, P.; Rey, A.R.; Steinfurth, A.; Thompson, D.R.; Weakley, L.A. (2019). Phylogeography, population structure, and species delimitation in rockhopper penguins (Eudyptes chrysocome and Eudyptes moseleyi). J. Hered. 110(7): 801-817. https://hdl.handle.net/10.1093/jhered/esz051, meer
 • Peer reviewed article Murphy, D.W.; Olsen, D.; Kanagawa, M.; King, R.; Kawaguchi, S.; Osborn, J.; Webster, D.R.; Yen, J. (2019). The three dimensional spatial structure of Antarctic krill schools in the laboratory. NPG Scientific Reports 9(1): 12 pp. https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-018-37379-9, meer
 • Peer reviewed article Santos, C.S.A.; Loureiro, S.; Sotillo, A.; Müller, W.; Stienen, E.W.M.; de Neve, L.; Lens, L.; Monteiro, M.S. (2019). Assay optimisation and age-related baseline variation in biochemical markers in Lesser Black-backed gulls. Ecotoxicol. Environ. Saf. 172: 246-254. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoenv.2019.01.084, meer
 • Peer reviewed article Sebastiano, M.; Eens, M.; Pineau, K.; Chastel, O.; Costantini, D. (2019). Food supplementation protects Magnificent frigatebird chicks against a fatal viral disease. Conserv. Lett. 12(3): e12630. https://hdl.handle.net/10.1111/conl.12630, meer
 • Peer reviewed article Sotillo, A.; Baert, J.M.; Müller, W.; Stienen, E.W.M.; Soares, A.M.V.M.; Lens, L. (2019). Time and energy costs of different foraging choices in an avian generalist species. Movement Ecology 7(1): 41. https://hdl.handle.net/10.1186/s40462-019-0188-y, meer
 • Peer reviewed article Sotillo, A.; Baert, J.M.; Müller, W.; Stienen, E.W.M.; Soares, A.M.V.M.; Lens, L. (2019). Recently-adopted foraging strategies constrain early chick development in a coastal breeding gull. PeerJ 7: e7250. https://hdl.handle.net/10.7717/peerj.7250, meer
 • Peer reviewed article Sun, J.; Bustnes, J.O.; Helander, B.; Bårdsen, B.-J.; Boertmann, D.; Dietz, R.; Jaspers, V.L.B.; Labansen, A.L.; Lepoint, G.; Schulz, R.; Søndergaard, J.; Sonne, C.; Thorup, K.; Tøttrup, A.P.; Zubrod, J.P.; Eens, M.; Eulaers, I. (2019). Temporal trends of mercury differ across three northern white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) subpopulations. Sci. Total Environ. 687: 77-86. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2019.06.027, meer
 • Peer reviewed article Sun, J.; Bossi, R.; Bustnes, J.O.; Helander, B.; Boertmann, D.; Dietz, R.; Herzke, D.; Jaspers, V.L.B.; Labansen, A.L.; Lepoint, G.; Schulz, R.; Sonne, C.; Thorup, K.; Tøttrup, A.P.; Zubrod, J.P.; Eens, M.; Eulaers, I. (2019). White-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) body feathers document spatiotemporal trends of perfluoroalkyl substances in the northern environment. Environ. Sci. Technol. 53(21): 12744-12753. https://hdl.handle.net/10.1021/acs.est.9b03514, meer
 • Peer reviewed article van den Bosch, M.; Baert, J.M.; Müller, W.; Lens, L.; Stienen, E. (2019). Specialization reduces foraging effort and improves breeding performance in a generalist bird. Behav. Ecol. 30(3): 792-800. https://hdl.handle.net/10.1093/beheco/arz016, meer
 • Peer reviewed article Vanermen, N.; Courtens, W.; Daelemans, R.; Lens, L.; Müller, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2019). Attracted to the outside: a meso-scale response pattern of lesser black-backed gulls at an offshore wind farm revealed by GPS telemetry. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer fsz199: 10. https://hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsz199, meer
 • Peer reviewed article Baert, J.M.; Stienen, E.W.M.; Heylen, B.C.; Kavelaars, M.M.; Buijs, R.-J.; Shamoun-Baranes, J.; Lens, L.; Müller, W. (2018). High-resolution GPS tracking reveals sex differences in migratory behaviour and stopover habitat use in the Lesser Black-backed Gull Larus fuscus. NPG Scientific Reports 8(1): 5391. https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-018-23605-x, meer
 • Peer reviewed article Costantini, D.; Angeletti, D.; Strinati, C.; Trisolino, P.; Carlini, A.; Nascetti, G.; Carere, C.; Costantini, D. (2018). Dietary antioxidants, food deprivation and growth affect differently oxidative status of blood and brain in juvenile European seabass (Dicentrarchus labrax). Comp. Biochem. Physiol., Part A Mol. Integr. Physiol. 216: 1-7. https://hdl.handle.net/10.1016/j.cbpa.2017.10.032, meer
 • Peer reviewed article Kavelaars, M.M.; Stienen, E.; Matheve, H.; Buijs, R.-J.; Lens, L.; Müller, W. (2018). GPS tracking during parental care does not affect early offspring development in lesser black-backed gulls. Mar. Biol. (Berl.) 165(5): 87. https://hdl.handle.net/10.1007/s00227-018-3347-6, meer
 • Peer reviewed article Keogan, K.; Daunt, F.; Wanless, S.; Phillips, R.A.; Walling, C.A.; Agnew, P.; Ainley, D.G.; Anker-Nilssen, T.; Ballard, G.; Barrett, R.T.; Barton, K.J.; Bech, C.; Becker, P.H.; Berglund, P.-A.; Bollache, L.; Bond, A.L.; Bouwhuis, S.; Bradley, R.W.; Burr, Z.M.; Camphuysen, C.J.; Catry, P.; Chiaradia, A.; Christensen-Dalsgaard, S.; Cuthbert, R.; Dehnhard, N.; Déscamps, S.; Diamond, T.; Divoky, G.; Drummond, H.; Dugger, K.M.; Dunn, M.J.; Emmerson, L.; Erikstad, K.E.; Fort, J.; Fraser, W.R.; Genovart, M.; Gilg, O.; González-Solis, J.; Granadeiro, J.P.; Gremillet, D.; Hansen, J.; Hanssen, S.A.; Harris, M.; Hedd, A.; Hinke, J.; Igual, J.M.; Jahncke, J.; Jones, I.; Kappes, P.J.; Lang, J.; Langset, M.; Lescroël, A.; Lorentsen, S.-H.; Lyver, P.O.; Mallory, M.; Moe, B.; Montevecchi, W.A.; Monticelli, D.; Mostello, C.; Newell, M.; Nicholson, L.; Nisbet, I.; Olsson, O.; Oro, D.; Pattison, V.; Poisbleau, M.; Pyk, T.; Quintana, F.; Ramos, J.A.; Ramos, R.; Reiertsen, T.K.; Rodríguez, C.; Ryan, P.; Sanz-Aguilar, A.; Schmidt, N.M.; Shannon, P.; Sittler, B.; Southwell, C.; Surman, C.; Svagelj, W.S.; Trivelpiece, W.Z.; Warzybok, P.; Watanuki, Y.; Weimerskirch, H.; Wilson, P.R.; Wood, A.G.; Phillimore, A.B.; Lewis, S. (2018). Global phenological insensitivity to shifting ocean temperatures among seabirds. Nat. Clim. Chang. 8(4): 313-318. https://hdl.handle.net/10.1038/s41558-018-0115-z, meer
 • Peer reviewed article Padget, O.; Bond, S.L.; Kavelaars, M.M.; van Loon, E.; Bolton, M.; Fayet, A.L.; Syposz, M.; Roberts, S.; Guilford, T. (2018). In situ clock shift reveals that the sun compass contributes to orientation in a pelagic seabird. Curr. Biol. 28(2): 275-279. https://hdl.handle.net/10.1016/j.cub.2017.11.062, meer
 • Peer reviewed article Costantini, D.; Sebastiano, M.; Müller, M.S.; Eulaers, I.; Ambus, P.; Malarvannan, G.; Covaci, A.; Massa, B.; Dell'Omo, G. (2017). Individual variation of persistent organic pollutants in relation to stable isotope ratios, sex, reproductive phase and oxidative status in Scopoli's shearwaters (Calonectris diomedea) from the Southern Mediterranean. Sci. Total Environ. 598: 179-187. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2017.04.014, meer
 • Peer reviewed article Dehnhard, N. (2017). Comment on population trends of southern rockhopper penguins (Eudyptes chrysocome chrysocome) on Isla Pinguino, Santa Cruz, Argentina. Polar Biol. 40(8): 1493-1496. https://hdl.handle.net/10.1007/s00300-017-2085-4, meer
 • Peer reviewed article Dehnhard, N.; Jaspers, V.L.B.; Demongin, L.; Van den Steen, E.; Covaci, A.; Pinxten, R.; Crossin, G.T.; Quillfeldt, P.; Eens, M.; Poisbleau, M. (2017). Organohalogenated contaminants in plasma and eggs of rockhopper penguins: does vitellogenin affect maternal transfer? Environ. Pollut. 226: 277-287. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2017.03.071, meer
 • Peer reviewed article Garnier, R.; Ramos, R.; Sanz-Aguilar, A.; Poisbleau, M.; Weimerskirch, H.; Burthe, S.; Tornos, J.; Boulinier, T. (2017). Interpreting ELISA analyses from wild animal samples: some recurrent issues and solutions. Funct. Ecol. 31(12): 2255-2262. https://hdl.handle.net/10.1111/1365-2435.12942, meer
 • Peer reviewed article Hanssen, S.A.; Sonne, C.; Bustnes, J.O.; Schnug, L.; Bourgeon, S.; Ballesteros, M.; Eulaers, I.; Moum, T.; Johnsen, T.V.; Kjelgaard-Hansen, M.; Herzke, D.; Jaspers, V.L.B.; Covaci, A.; Eens, M.; Halley, D.J.; Erikstad, K.E.; Ims, R.A. (2017). Anti-parasite treatment and blood biochemistry in raptor nestlings. Can. J. Zool. 95(9): 685-693. https://hdl.handle.net/10.1139/cjz-2016-0040, meer
 • Peer reviewed article Lopez-Antia, A.; Dauwe, T.; Meyer, J.; Maes, K.; Bervoets, L.; Eens, M. (2017). High levels of PFOS in eggs of three bird species in the neighbourhood of a fluoro-chemical plant. Ecotoxicol. Environ. Saf. 139: 165-171. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoenv.2017.01.040, meer
 • Peer reviewed article Poisbleau, M.; Beaulieu, M.; Dehnhard, N.; Demongin, L.; Lepoint, G.; Sturaro, N.; Eens, M. (2017). Extreme intra-clutch egg size dimorphism is not coupled with corresponding differences in antioxidant capacity and stable isotopes between eggs. Comp. Biochem. Physiol., Part A Mol. Integr. Physiol. 205: 77-85. https://hdl.handle.net/10.1016/j.cbpa.2016.12.028, meer
 • Peer reviewed article Santos, C.S.A.; Blondel, L.; Sotillo, A.; Müller, W.; Stienen, E.W.M.; Boeckx, P.; Soares, A.M.V.M.; Monteiro, M.S.; Loureiro, S.; de Neve, L.; Lens, L. (2017). Offspring Hg exposure relates to parental feeding strategies in a generalist bird with strong individual foraging specialization. Sci. Total Environ. 601-602: 1315-1323. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2017.05.286, meer
 • Peer reviewed article Sebastiano, M.; Bustamante, P.; Eulaers, I.; Malarvannan, G.; Mendez-Fernandez, P.; Churlaud, C.; Blévin, P.; Hauselmann, A.; Covaci, A.; Eens, M.; Costantini, D.; Chastel, O. (2017). Trophic ecology drives contaminant concentrations within a tropical seabird community. Environ. Pollut. 227: 183-193. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2017.04.040, meer
 • Peer reviewed article Sebastiano, M.; Eens, M.; Abd Elgawad, H.; de Thoisy, B.; Lacoste, V.; Pineau, K.; Asard, H.; Chastel, O.; Costantini, D. (2017). Oxidative stress biomarkers are associated with visible clinical signs of a disease in frigatebird nestlings. NPG Scientific Reports 7: 1599. https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-017-01417-9, meer
 • Peer reviewed article Sebastiano, M.; Eens, M.; Angelier, F.; Pineau, K.; Chastel, O.; Costantini, D. (2017). Corticosterone, inflammation, immune status and telomere length in frigatebird nestlings facing a severe herpesvirus infection. Conservation Physiology 5(1): cow073. https://hdl.handle.net/10.1093/conphys/cow073, meer
 • Peer reviewed article Dehnhard, N.; Eens, M.; Sturaro, N.; Lepoint, G.; Demongin, L.; Quillfeldt, P.; Poisbleau, M. (2016). Is individual consistency in body mass and reproductive decisions linked to individual specialization in foraging behavior in a long-lived seabird? Ecol. Evol. 6(13): 4488-4501. https://hdl.handle.net/10.1002/ece3.2213, meer
 • Peer reviewed article Dehnhard, N.; Ludynia, K.; Masello, J.F.; Voigt, C.C.; McGill, R.A.R.; Quillfeldt, P. (2016). Plasticity in foraging behaviour and diet buffers effects of inter-annual environmental differences on chick growth and survival in southern rockhopper penguins Eudyptes chrysocome chrysocome. Polar Biol. 39(9): 1627-1641. https://hdl.handle.net/10.1007/s00300-015-1887-5, meer
 • Peer reviewed article Espin, S.; Garcia-Fernandez, A.J.; Herzke, D.; Shore, R.F.; Van Hattum, B.; Martinez-Lopez, E.; Coeurdassier, M.; Eulaers, I.; Fritsch, C.; Gómez-Ramírez, P.; Jaspers, V.L.B.; Krone, O.; Duke, G.; Helander, B.; Mateo, R.; Movalli, P.; Sonne, C.; Van den Brink, N.W. (2016). Tracking pan-continental trends in environmental contamination using sentinel raptors-what types of samples should we use? Ecotoxicology 25(4): 777-801. https://hdl.handle.net/10.1007/s10646-016-1636-8, meer
 • Peer reviewed article Gupta, T.; Santos, C.S.A.; Sotillo, A.; De Neve, L.; Stienen, E.W.M.; Müller, W.; Lens, L. (2016). Nutritional stress causes heterogeneous relationships with multi-trait FA in Lesser black-backed gull chicks: an aviary experiment. Symmetry 8(11): a133 [1-12]. https://hdl.handle.net/10.3390/sym8110133, meer
 • Peer reviewed article Sebastiano, M.; Bustamante, P.; Costantini, D.; Eulaers, I.; Malarvannan, G.; Mendez-Fernandez, P.; Churlaud, C.; Blévin, P.; Hauselmann, A.; Dell'Omo, G.; Covaci, A.; Eens, M.; Chastel, O. (2016). High levels of mercury and low levels of persistent organic pollutants in a tropical seabird in French Guiana, the Magnificent frigatebird, Fregata magnificens. Environ. Pollut. 214: 384-393. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2016.03.070, meer
 • Peer reviewed article Stienen, E.W.M.; Desmet, P.; Aelterman, B.; Courtens, W.; Feys, S.; Vanermen, N.; Verstraete, H.; Van de walle, M.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Houthoofdt, R.; Vanhoorne, B.; Bouten, W.; Buijs, R.-J.; Kavelaars, M.; Müller, W.; Herman, D.; Matheve, H.; Sotillo, A.; Lens, L. (2016). . ZooKeys 555(555): 115-124. https://hdl.handle.net/10.3897/zookeys.555.6173, meer
 • Peer reviewed article Dehnhard, N.; Eens, M.; Demongin, L.; Quillfeldt, P; Poisbleau, M. (2015). Individual consistency and phenotypic plasticity in rockhopper penguins: female but not male body mass links environmental conditions to reproductive investment. PLoS One 10(6): e0128776. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0128776, meer
 • Peer reviewed article Dehnhard, N.; Eens, M.; Demongin, L.; Quillfeldt, P.; Suri, D.; Poisbleau, M. (2015). Limited individual phenotypic plasticity in the timing of and investment into egg laying in southern rockhopper penguins under climate change. Mar. Ecol. Prog. Ser. 524: 269-281. dx.doi.org/10.3354/meps11154, meer
 • Peer reviewed article Dehnhard, N.; Pinxten, R.; Demongin, L.; Van Camp, J.; Eens, M.; Poisbleau, M. (2015). Relationships between female quality, egg mass and eggshell blue-green colouration in southern rockhopper penguins: a test of the sexual signalling hypothesis. Polar Biol. 38(11): 1805-1811. https://dx.doi.org/10.1007/s00300-015-1742-8, meer
 • Peer reviewed article Larsen, T.R.; Fairhurst, G.D.; De Baere, S.; Croubels, S.; Müller, W.; De Neve, L.; Lens, L. (2015). Novel insights into relationships between egg corticosterone and timing of breeding revealed by LC-MS/MS. J. Avian Biol. 46(6): 643-647. https://dx.doi.org/10.1111/jav.00735, meer
 • Peer reviewed article Poisbleau, M.; Dehnhard, N.; Demongin, L.; Quillfeldt, P; Eens, M. (2015). Two eggs, two different constraints: a potential explanation for the puzzling intraclutch egg size dimorphism in Eudyptes penguins. Ecol. Evol. 5(14): 2827-2838. dx.doi.org/10.1002/ece3.1543, meer
 • Peer reviewed article Thiebot, J.; Bost, C.; Dehnhard, N.; Demongin, L.; Eens, M.; Lepoint, G.; Cherel, Y.; Poisbleau, M. (2015). Mates but not sexes differ in migratory niche in a monogamous penguin species. Biol. Lett. 11(9): 20150429. https://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2015.0429, meer
 • Peer reviewed article Dehnhard, N.; Poisbleau, M.; Demongin, L.; Ludynia, K; Quillfeldt, P (2014). High juvenile annual survival probabilities in Southern Rockhopper penguins Eudyptes chrysocome are independent of individual fledging traits. Ibis 156(3): 548-560. dx.doi.org/10.1111/ibi.12167, meer
 • Peer reviewed article Eulaers, I.; Jaspers, V.L.B.; Halley, J; Lepoint, G.; Nygard, T; Pinxten, R.; Covaci, A.; Eens, M. (2014). Brominated and phosphorus flame retardants in White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla nestlings: bioaccumulation and associations with dietary proxies (d13C, d15N and d34S). Sci. Total Environ. 478: 48-57. dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.01.051, meer
 • Peer reviewed article Catry, P; Poisbleau, M.; Lecoq, M; Phillips, A (2013). Differences in the timing and extent of annual moult of black-browed albatrosses Thalassarche melanophris living in contrasting environments. Polar Biol. 36(6): 837-842. dx.doi.org/10.1007/s00300-013-1309-5, meer
 • Peer reviewed article Dehnhard, N; Ludynia, K; Poisbleau, M.; Demongin, L.; Quillfeldt, P (2013). Good days, bad days: wind as a driver of foraging success in a flightless seabird, the Southern rockhopper penguin. PLoS One 8(11): -. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0079487, meer
 • Peer reviewed article Dehnhard, N.; Poisbleau, M.; Demongin, L.; Ludynia, K.; Lecoq, M.; Masello, J.F.; Quillfeldt, P. (2013). Survival of rockhopper penguins in times of global climate change. Aquat. Conserv. 23(5): 777-789. dx.doi.org/10.1002/aqc.2331, meer
 • Peer reviewed article Demongin, L.; Poisbleau, M.; Eens, M. (2013). Parental behavior controls asynchronous hatching, but not incubation period, in the Magellanic Penguin: a commentary on Rebstock and Boersma (2011). Condor 115(1): 1-4. dx.doi.org/10.1525/cond.2012.120026, meer
 • Peer reviewed article Ludynia, K.; Dehnhard, N.; Poisbleau, M.; Demongin, L.; Masello, J.F.; Voigt, C.C.; Quillfeldt, P. (2013). Sexual segregation in rockhopper penguins during incubation. Anim. Behav. 85(1): 255-267. dx.doi.org/10.1016/j.anbehav.2012.11.001, meer
 • Peer reviewed article Poisbleau, M.; Demongin, L.; Eens, M.; Quillfeldt, P. (2013). Sex-biased disruptive behaviour in breeding crested penguins. Polar Biol. 36(2): 177-183. https://dx.doi.org/10.1007/s00300-012-1248-6, meer
 • Peer reviewed article Poisbleau, M.; Dehnhard, N.; Demongin, L.; Parenteau, C.; Quillfeldt, P.; Eens, M. (2013). Females paired with new and heavy mates reduce intra-clutch differences in resource allocation. PLoS One 8(8): e72136. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0072136, meer
 • Peer reviewed article Poisbleau, M.; Demongin, L.; Hardouin, L.A.; Carslake, D.; Eens, M.; Quillfeldt, P. (2013). Hatching vocalisations in free-living Rockhopper Penguins. Ardea 101(1): 39-44, meer
 • Peer reviewed article Crossin, G.; Poisbleau, M.; Demongin, L.; Chastel, O.; Williams, T.; Eens, M.; Quillfeldt, P. (2012). Migratory constraints on yolk precursors limit yolk androgen deposition and underlie a brood reduction strategy in rockhopper penguins. Biol. Lett. 8(6): 1055-1058. https://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2012.0476, meer
 • Peer reviewed article Ludynia, K.; Dehnhard, N.; Poisbleau, M.; Demongin, L.; Masello, J.; Quillfeldt, P. (2012). Evaluating the impact of handling and logger attachment on foraging parameters and physiology in Southern rockhopper penguins. PLoS One 7(11): e50429. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0050429, meer
 • Peer reviewed article Poisbleau, M.; Müller, W.; Carslake, D.; Demongin, L.; Groothuis, T.G.G.; Van Camp, J.; Eens, M. (2012). Penguin chicks benefit from elevated yolk androgen levels under sibling competition. PLoS One 7(7): 1-8. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0042174, meer
 • Peer reviewed article Sonne, C.; Bustnes, J.O.; Herzke, D.; Jaspers, V.L.B.; Covaci, A.; Eulaers, I.; Halley, D.J.; Moum, T.; Ballesteros, M.; Eens, M.; Ims, R.A.; Hanssen, S.A.; Erikstad, K.E.; Johnsen, T.V.; Riget, F.F.; Jensen, A.L.; Kjelgaard-Hansen, M. (2012). Blood plasma clinical-chemical parameters as biomarker endpoints for organohalogen contaminant exposure in Norwegian raptor nestlings. Ecotoxicol. Environ. Saf. 80: 76-83. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoenv.2012.02.012, meer
 • Peer reviewed article Dehnhard, N.; Poisbleau, M.; Demongin, L.; Chastel, O.; van Noordwijk, H.; Quillfeldt, P. (2011). Leucocyte profiles and corticosterone in chicks of southern rockhopper penguins. J. Comp. Physiol. (B Biochem. Syst. Environ. Physiol.) 181(1): 83-90. https://dx.doi.org/10.1007/s00360-010-0508-4, meer
 • Peer reviewed article Dehnhard, N.; Poisbleau, M.; Demongin, L.; Quillfeldt, P. (2011). Do leucocyte profiles reflect temporal and sexual variation in body condition over the breeding cycle in Southern Rockhopper Penguins? Journ. Ornithol. 152(3): 759-768. dx.doi.org/10.1007/s10336-011-0658-5, meer
 • Peer reviewed article Dehnhard, N.; Voigt, C.; Poisbleau, M.; Demongin, L.; Quillfeldt, P. (2011). Stable isotopes in southern rockhopper penguins: foraging areas and sexual differences in the non-breeding period. Polar Biol. 34(11): 1763-1773. https://dx.doi.org/10.1007/s00300-011-1026-x, meer
 • Peer reviewed article Poisbleau, M.; Demongin, L.; Strange, I.J.; Eens, M.; Quillfeldt, P. (2011). Is the reduced incubation time for B-eggs in Rockhopper Penguins Eudyptes chrysocome linked to egg density variation? Journ. Ornithol. 152(1): 137-142. https://dx.doi.org/10.1007/s10336-010-0558-0, meer
 • Peer reviewed article Poisbleau, M.; Demongin, L.; Chastel, O.; Eens, M.; Quillfeldt, P. (2011). Yolk androgen deposition in rockhopper penguins, a species with reversed hatching asynchrony. Gen. Comp. Endocrinol. 170(3): 622-628. https://dx.doi.org/10.1016/j.ygcen.2010.11.027, meer
 • Peer reviewed article Poisbleau, M.; Demongin, L.; Parenteau, C.; Eens, M. (2011). Intra-clutch ratio of yolk progesterone level changes with laying date in rockhopper penguins: a strategy to influence brood reduction? PLoS One 6(11): e27765. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0027765, meer
 • Peer reviewed article Poisbleau, M.; Carslake, D.; Demongin, L.; Eens, M.; Chastel, O.; Quillfeldt, P. (2011). Yolk androgen deposition without an energetic cost for female rockhopper penguins: a compensatory strategy to accelerate brood reduction? Biol. Lett. 7(4): 605-607. dx.doi.org/10.1098/rsbl.2010.1134, meer
 • Peer reviewed article Quillfeldt, P.; Poisbleau, M.; Parenteau, C.; Trouve, C.; Demongin, L.; van Noordwijk, H.; Mostl, E. (2011). Measuring corticosterone in seabird egg yolk and the presence of high yolk gestagen concentrations. Gen. Comp. Endocrinol. 173(1): 11-14. https://dx.doi.org/10.1016/j.ygcen.2011.05.005, meer
 • Peer reviewed article Van den Steen, E.; Poisbleau, M.; Demongin, L.; Covaci, A.; Dirtu, A.C.; Pinxten, R.; van Noordwijk, H.; Quillfeldt, P.; Eens, M. (2011). Organohalogenated contaminants in eggs of rockhopper penguins (Eudyptes chrysocome) and imperial shags (Phalacrocorax atriceps) from the Falkland Islands. Sci. Total Environ. 409(14): 2838-2844. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.04.002, meer
 • Peer reviewed article Demongin, L.; Poisbleau, M.; Strange, I.; Quillfeldt, P. (2010). Effects of severe rains on the mortality of Southern Rockhopper Penguin (Eudyptes chrysocome) chicks and its impact on breeding success = Efectos de severas lluvias en la mortalidad de los pichones de Pingüino Penacho Amarillo(Eudyptes chrysocome) y su impacto en el éxito reproductivo. Ornitologia Neotropical 21(3): 439-443, meer
 • Peer reviewed article Demongin, L.; Poisbleau, M.; Rey, A.R.; Schiavini, A.; Quillfeldt, P.; Eens, M.; Strange, I.J. (2010). Geographical variation in egg size dimorphism in rockhopper penguins. Polar Biol. 33(4): 469-476. dx.doi.org/10.1007/s00300-009-0722-2, meer
 • Peer reviewed article Demongin, L.; Poisbleau, M.; Strange, G.; Strange, I. (2010). Second and third records of Snares penguins (Eudyptes robustus) in the Falkland Islands. Wilson J. Ornithol. 122(1): 190-193. dx.doi.org/10.1676/09-043.1, meer
 • Peer reviewed article Poisbleau, M.; Demongin, L.; Chastel, O.; Eens, M.; Quillfeldt, P. (2010). Reversed hatching order, body condition and corticosterone levels in chicks of southern rockhopper penguins (Eudyptes chrysocome chrysocome). Gen. Comp. Endocrinol. 169(3): 244-249. https://dx.doi.org/10.1016/j.ygcen.2010.09.007, meer
 • Peer reviewed article Poisbleau, M.; Demongin, L.; van Noordwijk, H.; Strange, I.; Quillfeldt, P. (2010). Sexual dimorphism and use of morphological measurements to sex adults, immatures and chicks of Rockhopper penguins. Ardea 98(2): 217-224. dx.doi.org/10.5253/078.098.0212, meer
 • Peer reviewed article Demongin, L.; Poisbleau, M.; Matias, R.; Granadeiro, J. (2009). Adoption of a Southern Rockhopper Penguin (Eudyptes chrysocome) chick by a Black-Browed Albatross (Thalassarche melanophris). Ornitologia Neotropical 20(4): 629-632, meer
 • Baert, J.; Stienen, E.; Heylen, B.; Kavelaars, M.; Buijs, R.-J.; Shamoun-Baranes, J.; Lens, L.; Müller, W. (2018). Migratory routes and stopover sites of the Lesser Black-backed Gull: where to go if your options are endless?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 73, meer
 • Dehnhard, N.; Achurch, H.; Clarke, J.; Kawaguchi, S.; Michel, L; Southwell, C.; Walters, A.; Eens, M. (2018). Foraging distribution, habitat preferences and diet of Antarctic petrels, cape petrels and southern fulmars - inter-specific overlap as a consequence of high environmental variability?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 34, meer
 • Heylen, B.C.; Baert, J.M.; Stienen, E.W.M.; Müller, W.; Lens, L. (2018). Where to go during winter? Habitat use does not shape variation in migratory strategies in lesser black-backed gulls, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 80, meer
 • Heylen, B.C.; Nachtsheim, D.A. (2018). Bio-telemetry as an essential tool in movement ecology and marine conservation, in: Jungblut, S. et al. (Ed.) YOUMARES 8 – Oceans Across Boundaries: Learning from each other: Proceedings of the 2017 conference for YOUng MARine RESearchers in Kiel, Germany. pp. 83-107. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-93284-2_7, meer
 • Salas, R.; Deneudt, K.; Lens, L.; Stienen, E.W.M.; Baert, J.; Kavelaars, M.M.; Shamoun-Baranes, J.; Müller, W. (2018). Time investment and territorial behaviour of lesser black-backed gulls (Larus fuscus) during the pre-laying period, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 88, meer
 • Sotillo, A.; Baert, J.; Müller, W.; Stienen, E.; Soares, A.; Lens, L. (2018). Fish or garbage: do diet and foraging choices of an avian scavenger impact on its breeding performance?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 57, meer
 • Dehnhard, N.; Achurch, H.; Clarke, J.; Michel, L.; King, R.; Walters, A.; Southwell, C.; Eens, M.; Emmerson, L. (2017). Foraging distribution, habitat preferences and diet of breeding Antarctic fulmarine petrels in East Antarctica, in: Van de Putte, A. (Ed.) Book of Abstracts: XIIth SCAR Biology Symposium, Leuven, Belgium, 10-14 July 2017. pp. 122, meer
 • Stienen, E.; Desmet, P.; Hernandez, F.; Lens, L.; Müller, W. (2017). GPS tracking network of Lesser Black-backed Gulls and Herring Gulls breeding at the southern North Sea coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 81, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .