nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
www.stowa.nl/


Adres:
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Nederland

Tel.: +33-(0)4-60 32 00
E-mail:
 Publicaties | Evenement 
 

Publicaties (23)  Top | Evenement 
  opsplitsen filter
 • Klijn, F.; Maarse, M. (2015). Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico’s in de toekomst? Handelingsperspectieven voor beleid en beheer afgeleid uit het onderzoek naar toekomstbestendige overstromingsrisicobeheersing van Kennis voor Klimaat. Stowa Rapport, 2015-33. STOWA: Amersfoort. ISBN 978-90-5773-721-3. , meer
 • van den Ham, G.A.; Mastbergen, D.R.; Koelewijn, A.R.; Zomer, W.S. (2015). Eindrapport validatie-experiment zettingsvloeiing. Meten aan zettingsvloeiing. STOWA/FloodControl IJkdijk: Amersfoort. ISBN 9789057736728. 93 pp., meer
 • De Vries, G.; ter Brake, C.K.E.; De Bruijn, H.; Koelewijn, A.R.; van Lottum, H.; Langius, E.A.F.; Zomer, W.S. (2013). Dijkmonitoring: beoordeling van meettechnieken en visualisatiesystemen. Stowa Rapport, 2013-09. STOWA: Amersfoort. ISBN 978-90-5773-592-9. 104 pp., meer
 • Bouma, J.; Maasbommel, M.; Schuurman, I. (2012). Handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizen. Stowa Rapport, 50. STOWA: Amersfoort. ISBN 978-90-5773-595-0. 74 pp., meer
 • Sollie, S.; Brouwer, E.; de Kwaadsteniet, Pim; van Weeren, B-J. (2011). Het toepasssen van standplaatsen bij planvorming en ontwerp van natuurvriendelijke oevers: handreiking natuurvriendelijke oevers: een standplaatsbenadering. Stowa Rapport, 2011-19. STOWA: Amersfoort. ISBN 978.90.5773.521.9. 312 pp., meer
 • Hartong, H.; Termes, P. (2009). Handboek debietmeten in open waterlopen. Stowa Rapport, 2009-41. STOWA: Utrecht. ISBN 978-90-5773-450-2. 254 pp., meer
 • Klopstra, D.; Kok, M. (2009). Van neerslag tot schade: eindrapport. Provincie Zuid Holland/Stichting Leven met Water/STOWA/Verbond van Verzekeraars/Waterschap Zuiderzeeland: [s.l.]. ii, 42 pp., meer
 • Muntjewerff, R.; Reijerink, J.G.A.; Prakken, R. (2008). Grond voor kaden: monitoring proefvakken op de Kleikade en de Doespolderkade. Stowa Rapport, 2008-16. STOWA: Utrecht. ISBN 978-90-5773-410-6. 66 + CD-ROM (appendices) pp., meer
 • Swart, L.M.T.; Flos, S.J.; Wouter, W.S. (2008). Laseraltimetrie voor waterkeringbeheer : ontwikkelingen, gewenste specificaties, procesbeschrijving en evaluatie AHN-2-proef. 978-90-5773-395-6. Stowa Rapport, 2008-06. STOWA: Utrecht. 125 pp., meer
 • Flikweert, J.J. (2007). Verbetering inspectie waterkeringen: buitenlandse gidsen voor visuele inspectie. Stowa Rapport, VIW 2007-03. STOWA: Utrecht. ISBN 978-90-5773-361-1. 36 pp., meer
 • Heinis, F.; Evers, C.H.M. (2007). Toelichting op ecologische doelen voor nutriënten in oppervlaktewateren. Stowa Rapport, 2007.18. STOWA: Utrecht. ISBN 978-90-5773-367-3. 49 pp., meer
 • Brouwer, L.; Winters, G.; Zaadnoordijk, W.J. (2002). Relatie grond- en oppervlaktewater: methoden voor het bepalen van gebiedsdrainageweerstanden. Stowa Rapport, 2002-32. STOWA: Utrecht. ISBN 90.5773.186.x. 76 pp., meer
 • Helmyr, S.; van Weeren, B-J. (2002). Naar grondwatergestuurde oppervlaktewatersystemen: samenvatting van het STOWA-programma Waternood. Stowa Rapport, 2002.36. STOWA: Utrecht. ISBN 90-57773-190-8. 20 pp., meer
 • Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (2002). Maatregelenmatrix emissie-/waterkwaliteitsspoor. STOWA: Utrecht. ISBN 90-5773-158-4. 24 + cd-rom (handleiding) pp., meer
 • Roelf Pot onderzoek- en adviesbureau (2000). De grote waternavel: voorkomen is beter dan bestrijden [BROCHURE]. STOWA-publicatie, 2000-21. STOWA: Utrecht. ISBN 90-5773-100-2. 15 pp., meer
 • van Baalen, S.J.A. (1998). PKBS-verdrogingsbestrijding: ketens van modelpakketten in het waterbeheer: onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van een procesketen-beheersysteem voor de verdrogingsbestrijding. NOV-rapport, 13-2. RIZA/STOWA: [s.l.]. ISBN 90-369-516-82. 44 + cd-rom pp., meer
 • Bot, A.P. (1996). Een oriëntatie op maatregelen tegen verdroging. NOV-rapport, 14. STOWA: [s.l.]. ISBN 90-369-45895. different pagination pp., meer
 • van Wezel, H.A.T.M; Clewits, M.R.A (1996). Evaluatie anti-verdrogingsprojecten REGIWA. NOV-rapport, 12-5. STOWA: [s.l.]. ISBN 90-369-45801. iv, 87 pp., meer
 • (1994). Handboek debietmeten in open waterlopen. STOWA-publicatie, 94-13. STOWA: Utrecht. ISBN 90-74476-13-9. vi, 158 pp., meer
 • (1992). Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater: wetenschappelijke verantwoording van het beoordelingssysteem voor stromende wateren. Stowa Rapport, 92-08. STOWA: Utrecht. 86 pp., meer
 • (1992). Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater: beoordelingssysteem voor stromende wateren op basis van macrofauna. Stowa Rapport, 92-07. STOWA: Utrecht. 58 pp., meer
 • Volp, C. (Ed.) (1988). Kwaliteit van meetgegevens: rapport van de gelijknamige SAMWAT-werkgroep. SamWat-rapporten, 3. SAMWAT/STOWA: 's-Gravenhage. 92 pp., meer
 • Blumenthal, K.P. (Ed.) (1987). Meet-, signalerings- en regelsystemen voor het waterbeheer: rapport van de gelijknamige SAMWAT-werkgroep. SamWat-rapporten, 1. SAMWAT/STOWA: 's-Gravenhage. 147 pp., meer

Evenement  Top | Publicaties 
 • 10de Kennisdag Waterkeringen 2013

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Evenement 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .