nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Royal Haskoning
www.royalhaskoning.com/nl-NL/Pages/default.aspx


Adres:
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
Nederland
 Personen | Instituut | Publicaties 
 

Personen (10)  Top | Instituut | Publicaties 
 • De Vriend, Marnix Cyriel
 • Evers, Niels
 • Ietswaart, Thomas
 • Knoben, Roel
 • Mooyaart, Leslie
 • Peters, Dirk Jan
 • Van den Broek, Tom
 • van Ginkel, Marloes
 • van Lanen, Ronald
 • Visser, Chris

Geassocieerd aan een deelinstituut (3)
 • McMillan, Alastair
 • Van Eyckeren, David
 • Vercoutere, Bart

Voormalig geassocieerde personen (2)
 • Everts, James William
 • Speets, Rob

Deelinstituut  Top | Personen | Publicaties 
 • Royal Haskoning; Haskoning UK Ltd.

Publicaties (25)  Top | Personen | Instituut 
  opsplitsen filter
 • Maronier, V.; Drenth, R.; den Held, S.; van de Poll, T.; de Haan, M.; Bouthoorn, A.; Nieborg, R. (2018). PlanMER Omgevingsplan Zeeland 2018. Royal Haskoning DHV: Amersfoort. 82 + bijlagen pp., meer
 • Hillen, M. (2013). Stormvloedwaarschuwing in New Orleans: lessen voor de lage landen [PRESENTATIE]. Royal Haskoning: [s.l.]. 15 slides pp., meer
 • (2012). Environmental Impact Assessment (EIA) and Appriopriate Assessment (AA). Evaluation of assessment tools and methods. Lot 1: legal and procedural aspects of the EU Directives. Royal Haskoning: Goes. 207 pp., meer
 • (2012). Environmental Impact Assessment (EIA) and Appropriate Assessment (AA). Evaluation of assessment tools and methods. Lot 2: analysis of case studies of port development projects in European estuaries. Royal Haskoning: Goes. 121 pp., meer
 • van Ginkel, M.; Mooyaart, L. (2012). Projectplan: aanpassing waterkering Perkpolder. Royal Haskoning: Rotterdam. 52 + bijlagen pp., meer
 • (2011). Dynamische Delta 2020-2040. Royal Haskoning: Rotterdam. 77 pp., meer
 • van Ginkel, M. (2011). Milieueffectrapportage: aanpassing waterkering Perkpolder. Royal Haskoning: Rotterdam. 154 pp., meer
 • Visser, C.; van Son, B.; Van Dijk, C.; Hillen, M.; Van der Zwan, C.; Bouma, J. (2011). Welvarend Westerschelde: Duurzame havenontwikkeling als impuls voor natuur- en gebiedsontwikkeling. Royal Haskoning/WUR: Goes. 10 pp., meer
 • Vanderhaeghe, F.; Belmans, S. (2010). Ecologische visie voor de bovenstroomse Molenbeekvallei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest + figuren. Royal Haskoning: Mechelen. 38 pp., meer
 • Mooyaart, L. (2009). De energiepolder: haalbaarheidsstudie naar een getijcentrale langs de Westerschelde. MSc Thesis. TU Delft/Royal Haskoning: Delft. xx, 135 + bijlagen pp., meer
 • Speets, R.; van Ginkel, M. (2009). Startnotitie milieueffectrapportage: aanpassing waterkering Perkpolder. Royal Haskoning: Rotterdam. 31 + bijlagen pp., meer
 • (2008). Verkenning maritieme toegankelijkheid Kanaal Gent-Terneuzen: Onderzoek nautische veiligheidseffecten: Eindrapportage. Royal Haskoning: Nijmegen. 194 pp., meer
 • de Graaf, P.J.F.; Marencic, H.; Burdon, D.; Simoens, I.; Knaack, H. (2007). Harbasins Report: Water Framework Directive and North Sea coastal areas and estuaries HARBASINS phase 1: Legislation and administration. Royal Haskoning: The Netherlands. 57 pp., meer
 • Enserink, G.; Dommering, A.; Knoben, R.A.E.; van Nieuwerburgh, L.; Coumans, C. (2007). Document analysis: comparison of WFD Article 5 implementation in estuaries and coastal zones in Belgium, Denmark, Germany, the Netherlands and United Kingdom. HARBASINS WP1. HARBASINS Working Document, 9S1158. Royal Haskoning: Groningen. 25 + annexes pp., meer
 • Evers, N. (2007). Getalswaarden bij de goede ecologische toestand voor oppervlaktewater voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen temperatuur, zuurgraad, doorzicht, zoutgehalte en zuurstof. Stowa Rapport, 2007-01. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA): Utrecht. ISBN 90-5773-347-1. 82 pp., meer
 • Pijpers, M.D. (2005). Zoute natuur in Waterdunen: Onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen voor het creëren van zoute natuur in Waterdunen. Thesis. Royal Haskoning: Nijmegen. 43; bijlagen pp., meer
 • Raadgever, T. (2004). Schademodellering laagwater Maas: een onderzoek naar de omvang en de opbouw van de schade ten gevolge van lage Maasafvoeren in de huidige situatie en in een aantal scenario's voor autonome ontwikkelingen en beheer. Royal Haskoning/Universiteit Twente: Enschede. 96 + appendices pp., meer
 • Royal Haskoning (2004). Marine aggregate extraction: approaching good practice in environmental impact assessment. Royal Haskoning: UK. Diff. pag. pp., meer
 • Knoben, R.A.E.; Limbeek, M.C.E.; Ietswaart, T.; Van der Vegte, J.W. (2003). Belasting en effecten van menselijke activiteiten in de Nederlandse Kustwateren: eindrapport. Royal Haskoning: Rotterdam. 85 + bijlagen pp., meer
 • Dam, G. (2002). Modelsimulaties NCP Westerschelde Slikken van Waarde: definitief rapport. Royal Haskoning: Rotterdam. 13 + figuren pp., meer
 • Dam, G.; Jansen, M. (2002). Verbeteren van het SCALWEST model: eindrapport deel 1. Royal Haskoning: Rotterdam. 54 pp., meer
 • Dommering, A.E.; Knoben, R.A.E.; Ietswaart, T.; Jansen, M.H.P.; Wagemaker, F. (2002). Kaderrichtlijn Water Pilot Westerschelde eindrapport: proefrapportage menselijke belasting. RIZA-Rapport, 2002(48). Royal Haskoning: 's-Hertogenbosch. ISBN 90-3695-477-0. 98 + annexes pp., meer
 • (2001). High-density concrete in armour layers of rubble mound breakwaters [VIDEO]. Minelco/Royal Haskoning/TU Delft/WL | Delft Hydraulics: [s.l.]. 1 video file (6'45'') pp., meer
 • Jansen, M.H.P. (2001). Berekeningen NCP Westerschelde: eindrapport. Royal Haskoning: Rotterdam. 13 + figuren pp., meer
 • HARBASINS Working Document. Royal Haskoning: The Netherlands, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituut | Publicaties 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .