nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Soresma nv
Out of use record
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Antea Belgium nv
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Belconsulting nv

Info  Publicaties | Projecten 
Vorige naam: Belconsulting nv, meer
Type: Commercieel

Voormalig geassocieerde personen (15)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Coopman, Alain
 • Janssens, Job
 • Parys, Jan
 • Rombouts, Ann
 • Teurlinck, Rik
 • T'Kindt, Geert
 • Van Alphen, Annelies
 • Van Erdeghem, Dominique
 • Van Malderen, Kris
 • Van Nieuwenhove, Karel
 • Vanden Boer, Edgard
 • Vanderkimpen, Paul
 • Verelst, Nathalie
 • Vos, Gwendy
 • Yseboot, Sven

Publicaties (49)  Top | Projecten 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Verfaillie, E.; Degraer, S.; Schelfaut, K.; Willems, W.; Van Lancker, V. (2009). A protocol for classifying ecologically relevant marine zones, a statistical approach. Est., Coast. and Shelf Sci. 83(2): 175-185. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.03.003, meer
 • Ides, S.J.; Plancke, Y.M.G.; Vos, G.R. (2010). Validation of a 2D hydrodynamic model within a study to propose the optimal disposal strategy in the Western Scheldt, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010 [CD-ROM]. pp. [1-9], meer
 • Plancke, Y.M.G.; Ides, S.J.; Vos, G.R.; Roose, F.; Peters, J.J. (2010). A new disposal strategy for the Western Scheldt, conciliating port accessibility and nature preservation, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX book of abstracts. pp. 173, meer
 • Plancke, Y.M.G.; Ides, S.J.; Vos, G.R.; Roose, F.; Peters, J.J. (2010). A new disposal strategy for the Western Scheldt, conciliating port accessibility and nature preservation, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX papers. pp. [1-11], meer
 • Soresma (2010). Zeeschelde L.O. te Kruibeke: realisatie v.e. gecontroleerd overstromingsgebied - integraal plan oktober 2010. rev06. Waterwegen en Zeekanaal/Agentschap voor Natuur en Bos: [s.l.]. 1 map pp., meer
 • Soresma; ELSCOLAB (2010). Leveren van stroommeters voor meetcampagnes op het Belgisch Continentaal Plateau: verwerking meetdata stroommeters. Meetcampagne Zeebrugge – Rechterdam - locatie 1, 15/12/2009 tot 18/02/2010. Versie 1.1. Vlaamse Overheid. Afdeling Kust: Oostende. 33 + appendices pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Huygens, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Opstellen bresgroeiparameters Vlaamse rivierdijken: deelopdracht 1. Literatuurstudie bresgroeiproces. versie 2.0. WL Rapporten, 706_08c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. VI, 90 pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Verdel, S.; Ysenboot, S.; Vanderkimpen, P.; Huygens, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Opstellen bresgroeiparameters Vlaamse rivierdijken: deelrapport 2. Sterkte/zwakte analyse van bresgroeimodellen. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_08c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. VI, 92 pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Verdel, S.; Peeters, P.; Huygens, M.; Mostaert, F. (2010). Opstellen bresgroeiparameters Vlaamse rivierdijken: deelrapport 3. Opstellen bresgroeiparameters. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_08C. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. VI, 83 + 12 p. appendices, CD-ROM (data) pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Ondersteuning waterkering Antwerpen: deelrapport 2. Scenarioanalyse. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. III, 25 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.J.; Peeters, P.; Deckers, P.J. (2010). The impact of individual buildings on urban flood risk analysis, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010 [CD-ROM]. pp. [1-9], meer
 • Vos, G. (2010). Evaluatie van de morfologische evolutie van de proefstorting op basis van bathymetrische monitoring [PRESENTATIE]. Flanders Hydraulics Research/Soresma: Antwerp. 18 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Peters, J.J.; Vos, G. (2009). Le projet pilote Walsoorden: la première étape dans la gestion morphologique de l'Escaut occidental, reconciliant la préservation de l'écologie et l'accessibilité des ports = The Walsoorden pilot project: a first step in a morphological management of the Western Scheldt, conciliating nature preservation and port accessibility, in: Congrès SHF-31ième Journées de l'hydraulique: "Morphodynamiques et débits solides dans les estuaires, les baies et les deltas" Paris, 22-23 septembre 2009 [CD-ROM]. pp. [1-11], meer
 • Soresma (2009). Haven van Oostende: verwerking data meetcampagne 23 januari 2007. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 33 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Gedetailleerde overstromingsmodellen: deelrapport 2. Gevalstudie Demer. Versie 2.0. WL Rapporten, 704_11. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. 43 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Hoogwaterevaluatie Demerbrug Testelt: deelrapport 3. Correlatie waterstanden Aarschot - Testelt - Zichem. Versie 2.0. WL Rapporten, 704_11. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. 18 pp., meer
 • Verwaest, T.; Van der Biest, K.; Vanpoucke, Ph.; Reyns, J.; Vanderkimpen, P.; De Vos, L.; De Rouck, J.; Mertens, T. (2009). Coastal flooding risk calculations for the Belgian coast, in: McKee Smith, J. (Ed.) Proceedings of the 31st International Conference on Coastal Engineering 2008, Hamburg, Germany, 31 August to 5 September 2008. pp. 4193-4201, meer
 • Verwaest, T.; Vanpoucke, Ph.; Vanderkimpen, P.; Van der Biest, K.; Reyns, J.; Peeters, P.; Kellens, W.; Vanneuville, W.; Mostaert, F. (2008). Overstromingsrisico's aan de Vlaamse kust. Evaluatie van de zeewering: deel 1. Methodologie. WL Rapporten, 718_2A. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent/Soresma/Haecon: Antwerpen. 83 + 142 p. bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma; Resource Analysis (2007). Case study Durmevallei en Prosperpolder: deelopdracht 5: procesondersteunende tools. 2D morfologische modellering van Durme. Versie 3.0. AWZ. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. III, 41 + bijlagen pp., meer
 • Grontmij Belgroma nv; Technum; Soresma (2006). Inventarisatie voor de opmaak van laagwaterscenario's in het bekken van de Grote Nete: deelopdracht 4. Plaatsing van peilbuizen langs de Grote Nete. Eindrapport. Versie 4. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 51 + appendices pp., meer
 • Huygens, M. (2006). Sediment tracing wordt chasing in een dynamisch estuarium [PRESENTATIE]. Soresma: [s.l.]. 24 slides pp., meer
 • Soresma (2006). Aanduiding van sterk veranderde waterlichamen voor de Vlaamse rivieren en overgangswateren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 56 pp., meer
 • Soresma (2006). Voorontwerp zandvang op De Hond te Leuven. Waterwegen & Zeekanaal NV: Willebroek. 19 pp., meer
 • Soresma (2006). Inventarisatie voor de opmaak van laagwaterscenario's in het bekken van de Dender. Definitief eindrapport. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. part 1 (194 p.); part 2 (28 p;); part 3 (26 p.); part 4 (74 p.) pp., meer
 • (2005). Geactualiseerd MER-richtlijnenboek. Discipline fauna en flora. Soresma: Antwerpen. 147 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma (2005). Opstellen van alle randvoorwaarden voor de toepassing van de composiethydrogrammethode in het Leie-, Bovenschelde- en Maasbekken, inclusief het opstellen van overstromingskaarten voor het Leie- en Bovenscheldebekken: eindrapport. Versie 1.2. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 1 file + 1 CD-ROM pp., meer
 • Soresma; DHI Water & Environment (2005). Implementatie van on-line voorspellingsmodellen voor de Dender en de Maas: ontwikkeling nieuwe functionaliteiten. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 9 + figures pp., meer
 • Soresma; DHI Water & Environment (2005). Implementatie van on-line voorspellingsmodellen voor de Dender en de Maas. Eindrapport. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 53 + appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 3: hydrologische en hydraulische modellen: volume 3a. Scenarioanalyse: bijlagen. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. appendices + cd-rom pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan - Integrale verkenning Scheldebekken - Integrale verkenning Rupelbekken - Planstudie rivierherstel project Durme: deelopdracht 3. Hydrologische en hydraulische modellen. Volume 1d: aanvullende statistiek scheldebekken. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. ix, 151 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 4. Maatschappelijke impactstudie: morfologische modelstudie van de Grote Nete: volume 3. Morfologische effecten van een rivierverruiming in de Grote Nete. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. III, 25 + appendices pp., meer
 • Soresma (2004). De Barebeek: naar een ecologisch herstel van waterloop en vallei [BROCHURE]. Thomas,P., Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN), Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting (AMINAL ), Afdeling Water: Brussel. 44 pp., meer
 • (2003). De Wimp: computermodellering als methode, hoogwaterbeheer als doel. Soresma: Antwerpen. 36 pp., meer
 • Soresma (2003). De Ledebeek te Lokeren: computermodellering als methode, hoogwaterbeheer als doel [BROCHURE]. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 28 pp., meer
 • (2002). Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering van de Grote Nete en de Grote Laak. Deelrapport: waterkwaliteitsmodellering. Versie 1.0. IMDC/Soresma/Technum: [s.l.]. II, 60 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Bijlage waterbalans: Schelde. Versie 3.1. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. 39 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Omgevings- en sectorale analyse: Schelde. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Omgevings- en sectorale analyse: Rupel. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma (2002). Opmaak van hydrologische modellen in het IJzerbekken en opstellen van debiet-duur-frequentie (QDF) relaties en composiethydrogrammen: deelrapport 3. QDF-relaties en composiethydrogrammen. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 41 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma (2002). Opmaak van hydrologische modellen in het IJzerbekken en opstellen van debiet-duur-frequentie (QDF) relaties en composiethydrogrammen: deelrapport 2. Hydrologische modellering. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. VI, 145 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma (2002). Opmaak van hydrologische modellen in het IJzerbekken en opstellen van debiet-duur-frequentie (QDF) relaties en composiethydrogrammen: eindrapport. Versie 1.1. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 8; VI, 96 + appendices pp., meer
 • Soresma; Technum-IMDC (2002). De Grote Nete: computermodellering als methode, hoogwaterbeheer als doel [BROCHURE]. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 44 pp., meer
 • (2001). Ecohydrologisch onderzoek van het Vlaams natuurreservaat Hannecartbos en omgeving te Koksijde. Revisie 2. Soresma: Antwerpen. [204] pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma (2001). Opmaak van hydrologische modellen in het IJzerbekken en opstellen van debiet-duur-frequentie (QDF) relaties en composiethydrogrammen: deelrapport 1. Inventarisatie en statistische analyse van de beschikbare tijdreeksen. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. VI, 97 + appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma (2001). Beheerssysteem IJzerbekken: hydrologische modellering Interreg II. Versie 1.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust - Hydrografie: Oostende. 151 pp., meer
 • Soresma (2001). Opmaak van hydrologische modellen in het Leiebekken: eindrapport. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 65 + appendices pp., meer
 • Soresma; Technum; International Marine and Dredging Consultants (2001). Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering perceel 12: stroomgebied van de Grote Nete, Grote Laak, en Molse Nete. Conceptrapport. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 153 pp., meer
 • Soresma Nieuwsbrief. Soresma: Antwerpen, meer
 • Resource Analysis; Soresma [s.d.]. Landbouweffectrapport op planniveau van het Sigmaplan. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 120 pp., meer

Projecten (9)  Top | Publicaties 
 • Aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN - Dijle
 • Alternative disposal strategy Walsoorden - in situ disposal test 2004
 • Floodscape: Creating new landscapes for flood risk management
 • Integrale verkenning van het Scheldebekken in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan
 • Maatschappelijke impactstudie voor de herinrichting van de valleigebieden van de Durme en de Grote Nete
 • Maatschappelijke Kosten-batenanalyse van het Sigmaplan
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004
 • Opmaak Integraal plan voor GOG te Kruibeke
 • Opmaak van hydrologische modellen in het IJzerbekken en opstellen van debiet-duur-frequentie (QDF) relaties en composiethydrogrammen

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .