nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (LNE-MiNa-raad)

Engelse naam: Flanders Environment and Nature Counsil
Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer (LNE)

Adres:
Kliniekstraat 25
4de verdiep
1070 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-558 01 30
Fax: +32-(0)2-558 0131
E-mail:
 Persoon | Publicaties | Projecten 
 
Type: Andere

Persoon  Top | Publicaties | Projecten 
 • Symens, Katelijne

Voormalig geassocieerde personen (3)
 • David, Hubert
 • Maebe, Martine
 • Uyttendaele, Dirk

Publicaties (14)  Top | Persoon | Projecten 
  opsplitsen filter
 • Uyttendaele, D. (2015). Actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn (MAP5). Minaraad Vlaanderen: Brussel. 43 pp., meer
 • Uyttendaele, D.; Van Nieuwenhove, K. (2014). Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020. MINA-Raad/SALV: Brussel. 33 pp., meer
 • Uyttendaele, D.; Lamote, A.; Van Nieuwenhove, K. (2013). Advies omtrent de wijzigingen van het organisatiebesluit voor uitvoering van het Decreet Integraal Waterbeleid. Minaraad Vlaanderen/SERV/SALV: Brussel. 9 pp., meer
 • Uyttendaele, D.; Lamote, A.; Van Nieuwenhove, K. (2012). Het wijzigingsdecreet van het decreet integraal waterbeleid: ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. Minaraad Vlaanderen/SERV/SALV: Brussel. 20 pp., meer
 • Uyttendaele, D.; Van Guyze, D. (2012). De hervorming van het GVB. Minaraad Vlaanderen/SALV: Brussel. 40 pp., meer
 • (2011). Advies op eigen advies: watertoets, Minaraad, 5 juli 2011 (nr. 2011|32); SERV, 6 juli 2011. Minaraad Vlaanderen/SERV: [s.l.]. 18 pp., meer
 • (2008). Strategisch plan voor de haven van Antwerpen. Minaraad Vlaanderen: [s.l.]. 24 pp., meer
 • MiNa-Raad (2006). Advies op hoofdlijnen van 2 februari 2006 over de Europese Mariene Strategie. MINA-Raad: Brussel. 12 pp., meer
 • (2005). Verslag afscheidscolloquium Em. Prof. Dr. Rudi Verheyen van 26 januari 2005 over "Biodiversiteit: luxe of noodzaak". MINA-Raad: [s.l.]. 44 pp., meer
 • (2005). Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MiNa-Raad): jaarverslag 2004. MINA-Raad: Brussel. 70 pp., meer
 • MiNa-Raad (2003). Advies op hoofdlijnen van 3 juni 2003 over de regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid; Verslag hoorzitting van 9 juli 2002 omtrent de Belgische zeevisserij en de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid; Verslag hoorzitting van 27 januari 2003 omtrent de Belgische zeevisserij en de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen Advies en verslagen, 2003(31). Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen: Brussel. 72 pp., meer
 • Uyttendaele, D.; Casteels, V.; Decanq, I. (2002). Verslag hoorzitting van 9 juli 2002 omtrent de Belgische zeevisserij en de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen Advies en verslagen, 2002. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen: Brussel. 38 pp., meer
 • (2001). Advies van 5 april 2001 over het geïntegreerd beheer van kustgebieden (GBKG). Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen Advies en verslagen, 2001(13). Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen: Brussel. 23 pp., meer
 • Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen Advies en verslagen. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen: Brussel, meer

Projecten (12)  Top | Persoon | Publicaties 
 • Beheersplan voor het Vlaams natuurreservaat 'Het Schipgat, De Doornpanne en De Hoge Blekker', in het kader van een gebiedsvisie voor het gelijknamig strand- en duincomplex te Koksijde
 • Bepalen van het emissiereductiepotentieel voor diverse polluenten naar het compartiment lucht binnen de sector van de raffinaderijen in Vlaanderen. Emissiereductieprogramma 3de Noordzeeconferentie
 • Ecologisch Model Schelde estuarium: beschrijving van nutriëntenfluxen in de slik en schorbodems
 • ESEP: Educatief Schelde Estuarium Project
 • Evaluatie van het reductiepotentieel voor diverse polluentemissies naar het compartiment lucht in een aantal homogene subsectoren van de chemische industrie in Vlaanderen. Emissiereductieprogramma 3de Noordzeeconferentie
 • Identificatie gevaarlijke stoffen in industriële effluenten. Slotverklaring 4de Noordzeeconferentie
 • Ontwerp van een ecosysteemvisie voor de poldergebieden gelegen in het gebied Oostende-Brugge-Knokke
 • Opmaak van een systematiek natuurtypen in Vlaanderen: duinen, heiden, moerassen, graslanden en slikken & schorren
 • Ruimtelijk verbinden t.b.v. natuurherstel D' Heye
 • Studie naar de haalbaarheid van het natuurinrichtingsproject Uitkerkse Polders: ecohydrologische studie
 • Substitutie van hooggechloreerde korte-keten paraffines, trichloorbenzeen, musk-xylenen, nonylfenolen, nonylfenolethoxylaten, gebromeerde vlamvertragers en ftalaten. Slotverklaring 4de Noordzeeconferentie
 • Uitkerkse Polders: archeologische inventaris

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Persoon | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .