nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Afdeling Geo-, Archaeo- and Ecopedologie (UGent)

Info  Persoon | Publicaties | Projecten 
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Vakgroep Geologie (UGent)
Adres:
Krijgslaan 281
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 46 20
Fax: +32-(0)9-264 49 91
E-mail:
 
Type: Wetenschappelijk

Persoon  Top | Publicaties | Projecten 
 • Langohr, Roger

Publicaties (5)  Top | Persoon | Projecten 
  opsplitsen filter
 • Moffat Kang'iri, N. (2001). The impact of Recently Introduced Ungulates on the Coastal Dune Soils of the "Westhoek" Nature Reserve, Belgium = Impact van recentelijk geïntroduceerde hoefdieren op de kustduinbodems van het Vlaams natuurreservaat "De Westhoek", België. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 101 pp., meer
 • Adjei-Gyapong, T. (1999). Soil Characterization of Experimental Sites for Nature Management Projects in Coastal Dune Areas: Case Study Westhoek Nature Reserve (West Flanders-Belgium) = Bodemkarakterisering van Proefsites voor Natuurbeheerprojecten in Kustduingebieden: Gevalstudie Westhoek Natuurreservaat (West Vlaanderen, België). MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 188 pp., meer
 • Subagyono, K. (1996). Water use efficiency and available water capacity for irrigated corn in a reclaimed saline soil (Zeebrugge, Belgium) = Efficiënt watergebruik en hoeveelheid beschikbaar water bij geïrrigeerde maïs in een gesaneerde zoutgrond (Zeebrugge, België). MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 72 pp., meer
 • Devnita, R. (1993). Mineralogical and micromorphological characterization of soils on coral reefs in Ambon, Indonesia = Mineralogische en micromorfologische karakterisatie van bodems op koraalriffen van Ambon (Indonesië). MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 47 pp., meer
 • Maseki, N. G. M. (1991). Impact of the edaphic factor on the plant ecology in the Westhoek coastal dune nature reserve, Belgium = Impact van de edafische factor op de plantenecologie in het Westhoek kustduin natuurreservaat, België. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 193 pp., meer

Projecten (4)  Top | Persoon | Publicaties 
 • Bodemevolutie in de kustduinen onder begrazing en andere beheersvormen
 • Een ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust : abiotische aspecten
 • Het Neogeen aan de zuidelijke rand van het Noordzeebekken: stratigrafie en geschiedenis van het sedimentatiebekken
 • Onderzoek naar de invloed van het grondgebruik op het abiotisch milieu in en langs de Maritieme Duinstreek

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Persoon | Publicaties | Projecten 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .