nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW)
www.inbo.be

Info  Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 
Nederlandse naam: Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
Adres:
Gaverstraat 4
9500 Geraardsbergen
België

Tel.: +32-(0)54-43 71 11
Fax: +32-(0)54-41 08 96
E-mail:
 
Type: Wetenschappelijk

Voormalig geassocieerde personen (2)  Top | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 
 • Van De Kerkhove, Kris
 • Van Den Berge, Koen

Publicaties (241)  Top | Projecten | Evenementen | Datasets 
  ( 12 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Bilau, M.; Sioen, I.; Matthys, C.; De Vocht, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Willems, J.L.; De Henauw, S. (2007). Probabilistic approach to polychlorinated biphenyl (PCB) exposure through eel consumption in recreational fishermen vs. the general population. Food Addit. Contam. 24(12): 1-8. dx.doi.org/10.1080/02652030701459848, meer
 • Peer reviewed article Vandecasteele, B.; Buysse, C.A.; Tack, F.M.G. (2006). Metal uptake in maize, willows and poplars on impoldered and freshwater tidal marshes in the Scheldt estuary. Soil use manage. 22(1): 52-61. dx.doi.org/10.1111/j.1475-2743.2005.00007.x, meer
 • Peer reviewed article Bilau, M.; Sioen, I.; Matthys, C.; Goemans, G.; Belpaire, C.; De Vocht, A.; De Henauw, S. (2005). PCB exposure through eel consumption in sport fishers as compared to the general population: a probabilistic approach. Organohalogen Compounds 67: 1737-1740, meer
 • Peer reviewed article Maes, G.E.; Raeymaekers, J.A.M.; Pampoulie, C.; Seynaeve, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Volckaert, F.A.M.J. (2005). The catadromous European eel Anguilla anguilla (L.) as a model for freshwater evolutionary ecotoxicology: relationship between heavy metal bioaccumulation, condition and genetic variability. Aquat. Toxicol. 73(1): 99-114. DX.doi.org/10.1016/j.aquatox.2005.01.010, meer
 • Peer reviewed article Breine, J.; Simoens, I.; Goethals, P.; Quataert, P.; Ercken, D.; Van Liefferinghe, C.; Belpaire, C. (2004). A fish-based index of biotic integrity for upstream brooks in Flanders (Belgium). Hydrobiologia 522(1-3): 133-148. dx.doi.org/10.1023/B:HYDR.0000029991.42922.a4, meer
 • Peer reviewed article Morris, S.; Allchin, C.R.; Zegers, B.N.; Haftka, J.J.H.; Boon, J.P.; Belpaire, C.; Leonards, P.E.; Van Leeuwen, S.P.J.; de Boer, J. (2004). Distribution and fate of HBCD and TBBPA brominated flame retardants in North Sea estuaries and aquatic food webs. Environ. Sci. Technol. 38(21): 5497-5504. hdl.handle.net/10.1021/es049640i, meer
 • Peer reviewed article Audenaert, V.; Huyse, T.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Volckaert, F.A.M.J. (2003). Spatio-temporal dynamics of the parasitic nematode Anguillicola crassus in Flanders, Belgium. Dis. Aquat. Org. 56(3): 223-233. dx.doi.org/10.3354/dao056223, meer
 • Peer reviewed article Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Tack, F.M.G. (2003). Temporal-spatial trends in heavy metal contents in sediment-derived soils along the Sea Scheldt river (belgium). Environ. Pollut. 122(1): 7-18. hdl.handle.net/10.1016/S0269-7491(02)00282-8, meer
 • Peer reviewed article Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Tack, F.M.G. (2003). Temporal-spatial trends in heavy metal contents in sediment-derived soils along the Sea Scheldt river (belgium). Environ. Pollut. 122(1): 7-18, meer
 • Peer reviewed article Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Tack, F.M.G. (2002). Heavy metal contents in surface soils along the Upper Scheldt river (Belgium) affected by historical upland disposal of dredged materials. Sci. Total Environ. 290(1-3): 1-14. dx.doi.org/10.1016/S0048-9697(01)00966-4, meer
 • Peer reviewed article Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Tack, F.M.G. (2002). Identification of dredged sediment-derived soils in the alluvial plains of the leie and the upper and sea scheldt rivers (belgium) based on physico-chemical soil properties. J. Environ. Monit. 4(2): 306-312. hdl.handle.net/10.1039/b108881e, meer
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; Smolders, R.; Vanden Auweele, I.; Ercken, D.; Breine, J.; Van Thuyne, G.; Ollevier, F.P. (2000). An index of biotic integrity characterizing fish populations and the ecological quality of Flandrian water bodies. Hydrobiologia 434(1-3): 17-33. dx.doi.org/10.1023/A:1004026121254, meer
 • Bilau, M.; Sioen, I.; Matthys, C.; De Vocht, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Willems, J.; De Henauw, S. (2008). Polychlorinated biphenyl exposure through eel consumption in recreational fishermen, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 301-315, meer
 • (2006). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer IBW Activiteitenverslag 2005. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 94 pp., meer
 • (2006). Bosreservatennieuws. Bosreservatennieuws, 6. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 16 pp., meer
 • (2006). Publicatielijst 15 jaar instituut voor bosbouw en wildbeheer (1991-2006). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 82 pp., meer
 • Goethals, P.L.M.; Breine, J.; Simoens, I.; Belpaire, C. (2006). Ontwikkelen van een index voor het biologisch kwaliteitselement vis voor de Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'REFCOND' voor het kwaliteitselement vis in Vlaanderen. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 79 pp., meer
 • Stevens, M.; Van Acker, J.; De Boever, L.; Vansteenkiste, D.C.; De Wilde, M.; De Rycke, R.; Willen, S. (2006). Boom- en houtkwaliteitsonderzoek voor de vlaamse bos-houtkolom : tussentijds rapport : 8 december 2005 : ibw/1/2005 : 01.03.2005 - 28.02.2006. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 26 pp., meer
 • (2005). Bosreservatennieuws. Bosreservatennieuws, 5. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 16 pp., meer
 • Audenaert, V.; Huyse, T.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Volckaert, F.A.M.J. (2005). Spatio-temporal dynamics of the parasitic nematode Anguillicola crassus in Flanders, Belgium, in: VLIZ Coll. Rep. 33-34(2003-2004). VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 33-34: pp. chapter 4, meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2005). Visbestandopnames op de Rupel en Durme (2005). Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, R.2005.147. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 8 pp., meer
 • Cools, N. (2005). Evaluation of the manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests : part iiia : sampling and analysis of soil and recommendations. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2005(0113). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 53 pp., meer
 • Genouw, G.; Neirynck , J.; Roskams, P. (2005). Intensieve monitoring van het bosecosysteem in het vlaamse gewest : technisch rapport : eindverslag 2005 : meetjaar 2004. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2005(012). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 88 pp., meer
 • Goris, R.; Vandenbroucke, P.; Vandekerkhove, K.; Verheyen, K. (2005). Natuurvriendelijke houtexploitatiewijzen voor bossen op kwetsbare bodems : volume 2 : kwetsbaarheidskaart bosexploitatie. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 75 pp., meer
 • Goris, R.; Vandenbroucke, P.; Vandekerkhove, K.; Verheyen, K. (2005). Natuurvriendelijke houtexploitatiewijzen voor bossen op kwetsbare bodems : volume 1 : literatuurstudie en de uitgangstoestand van bosexploitatie in Vlaanderen en in relevante buurlanden. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 161 pp., meer
 • Goris, R.; Vandenbroucke, P.; Vandekerkhove, K.; Verheyen, K. (2005). Natuurvriendelijke houtexploitatiewijzen voor bossen op kwetsbare bodems : volume 3 : goede praktijk bosexploitatie. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 278 pp., meer
 • Govaere, L.; Vandekerkhove, K. (2005). Biotoopkartering : specifiek biotoop- en soortenbeheer in bossen : methodologische ondersteuning : deel 3 : gedocumenteerde soortenlijsten. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2005(007). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 62 pp., meer
 • Govaere, L.; Vandekerkhove, K. (2005). Specifiek biotoop- en soortenbeheer in bossen : methodologische ondersteuning : deel 2 : beschrijvende fiches. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2005(007). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 6-151 pp., meer
 • Govaere, L.; Vandekerkhove, K. (2005). Specifiek biotoop- en soortenbeheer in bossen : methodologische ondersteuning : deel 1 : methodieken voor evaluatie van de bestandsstructuur en inventarisatie van bijzondere biotopen en soorten. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2005(007). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 90 pp., meer
 • Maes, G.E.; Raeymaekers, J.A.M.; Pampoulie, C.; Seynaeve, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Volckaert, F.A.M.J. (2005). The catadromous European eel Anguilla anguilla (L.) as a model for freshwater evolutionary ecotoxicology: relationship between heavy metal bioaccumulation, condition and genetic variability, in: Maes, G.E. Evolutionary consequences of a catadromous life-strategy on the genetic structure of European eel (Anguilla anguilla L.). pp. 139-160, meer
 • Maes, J.; Breine, J.; Stevens, M.; Ollevier, F. (2005). New perspectives for fish in the Scheldt Estuary, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 637-639, meer
 • Maes, J.; Geysen, B.; Stevens, M.; Ollevier, F.; Breine, J.; Belpaire, C. (2005). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2004. Studierapport in opdracht van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven. 43 pp., meer
 • Neirynck, J.; Roskams, P. (2005). Meetstation voor luchtverontreiniging Brasschaat : jaarverslag 2004. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2005(8). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 31 pp., meer
 • Simoens, I.; Breine, J.; Belpaire, C. (2005). Monitoringsproject visfauna: afleiden en beschrijven van systeemeigen referentieomstandigheden en/of maximaal ecologisch potentieel voor visgemeenschappen in elk Vlaams oppervlaktewaterlichaamtype, vanuit de - overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde beoordelingssystemen op basis van vismonitoring. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 109 pp., meer
 • Sioen, G.; Roskams, P. (2005). Bosvitaliteitsinventaris 2004 : kroontoestand van de bomen in het bosvitaliteitsmeetnet. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2005(006). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 21 pp., meer
 • Sioen, G.; Roskams, P. (2005). Bosvitaliteitsinventaris 2004 : resultaten van de kroonbeoordelingen in het level I meetnet. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2005(005). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 52 pp., meer
 • Stevens, M.; Van Acker, J.; De Boever, L.; Vansteenkiste, D.C.; De Wilde, M.; De Rycke, R.; Willen, S. (2005). Boom- en houtkwaliteitsonderzoek voor de vlaamse bos-houtkolom : jaarrapport : ibw/1/2004 : 01.03.2004 - 28.02.2005. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 25 pp., meer
 • Stuyck, J.; Verbeylen, G.; Baert, K.; Lens, B. (2005). Onderzoeksgroep rattenbestrijding : jaarverslag 2004. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 31 pp., meer
 • Van den Bergh, E.; Buysse, D.; Coeck, J.; Gyselings, R.; Mertens, W.; Van Braeckel, A.; Breine, J.; Vandecasteele, B.; Muylaert, K.; Du Laing, G.; Maes, J.; Soetaert, K.; Van Damme, S. (2005). Zeeschelde, in: Dumortier, M. et al. (Ed.) Natuurrapport 2005: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 24: pp. 153-161, meer
 • (2004). Bosreservatennieuws. Bosreservatennieuws, 4. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 12 pp., meer
 • (2004). Onderzoeksplanning 2004 : ontwerp : invulling van de actiefiches uit de middellange termijnplanning 2004-2005 voor het werkjaar 2004. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 150 pp., meer
 • Baert, P.; Vercammen, J.; Neukermans, A.; Casaer, J. (2004). Onderzoek naar de mogelijkheden van een geleide populatiedynamica voor reeën : rapport 2 : overzicht resultaten jaar 1 (augustus 2002 - augustus 2003). Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie wildbeheer, 2004(001). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Belpaire, C. (2004). Scheldevissen anno 1900. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 33 slides pp., meer
 • Breine, J. (2004). De ecologische kwaliteit van de Schelde en de Kaderrichtlijn Water. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: [s.l.]. 43 pp., meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2004). Visbestandopnames op de Rupel en Durme (2004). Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, R.2004.109. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. 8 pp., meer
 • Casaer, J.; Baert, P.; Neukermans, A.; Vercammen, J.; Lepez, I. (2004). Draaiboek voor het opmaken van een wildbeheerplan. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie wildbeheer, 2004(2). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 59 pp., meer
 • Crêvecoeur, L.; Van De Kerckhove, P.; Vandekerkhove, K. (2004). De keverfauna van het Jongenbos (Kortessem Vliermaalroot). Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2004(1). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 28 pp., meer
 • Genouw, G.; Neirynck , J.; Roskams, P. (2004). Intensieve monitoring van het bosecosysteem in het vlaamse gewest: meetjaar 2003. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2004(017). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 51 pp., meer
 • Goemans, G. (2004). Verontreinigende stoffen in de Schelde(vissen). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: [s.l.]. 17 pp., meer
 • Leyman, A.; Vandekerkhove, K. (2004). Inventaris van potentieel ecologisch waardevolle bossen in vlaanderen : een gis-analyse : beleidsondersteunend onderzoek rond 'zonevreemde' bossen, bosuitbreiding en a-locaties. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2004(013). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 201 pp., meer
 • Leyman, A.; Vandekerkhove, K. (2004). Beleidsondersteunend onderzoek rond 'zonevreemde' bossen, bosuitbreiding en A-locaties : inventaris van potentieel ecologisch waardevolle bossen in vlaanderen - een gis-analyse. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2004(013). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 201 pp., meer
 • Neirynck , J.; Genouw, G.; Coenen, S.; Roskams, P. (2004). Depositie en luchtkwaliteit in vlaamse bosgebieden. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 71 pp., meer
 • Neirynck , J.; Roskams, P. (2004). Meetstation voor luchtverontreiniging Brasschaat : jaarverslag 2003 : monitoring van de gasvormige luchtverontreiniging in het level-ii proefvlak te Brasschaat. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2004(016). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 26 pp., meer
 • Sioen, G.; Roskams, P. (2004). Bosvitaliteitsinventaris 2003 : resultaten van de kroonbeoordelingen in het bosvitaliteitsmeetnet. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2004(008). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 18 pp., meer
 • Sioen, G.; Roskams, P. (2004). Bosvitaliteitsinventaris 2003 : resultaten van de kroonbeoordelingen in het level i meetnet. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2004(007). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 40 pp., meer
 • Smets, K.; Vandekerkhove, K. (2004). Domeinbos pijnven : wetenschappelijke ondersteuning van het uitgebreid bosbeheerplan 2005-2025. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2004(011). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 60 pp., meer
 • Thomaes, A.; Vandekerkhove, K. (2004). Een vergelijking van beheerrichtlijnen voor bossen en invulling van verschillende beschermingsstatuten aan de hand van bosbeheerrichtlijnen. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2004(014). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 94 pp., meer
 • Thomaes, A.; Vandekerkhove, K. (2004). Ecologie en verspreiding van Vliegend Hert in Vlaanderen. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2004(15). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 17 pp., meer
 • Thomaes, A.; Vander Mijnsbrugge, K.; De Cock, K. (2004). Taxonomie, ecologie en verspreiding van inheemse rozen in vlaanderen. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2004(020). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 79 pp., meer
 • van Vessem, J.; Van der Aa, B. (2004). Werkprogramma 2005. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Brussel. 341 pp., meer
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Buysse, C.; Van Ham, R.; Dauwe, W. (2004). Baggergronden in vlaanderen : bodemkwaliteit van de alluviale gebieden en gecontroleerde overstromingsgebieden langs de zeeschelde en bijrivieren. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2004(003). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 130 pp., meer
 • Vander Mijnsbrugge, K.; Cox, K.; Van Slycken, J. (2004). Afbakening van vlaamse herkomstgebieden. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2004(001). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 7 pp., meer
 • Verbeylen, G. (2004). Verslag 4th european vertebrate pest management conference. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Verbeylen, G. (2004). Verslag 3rd international wildlife management congress. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Viaene, P.; Mostaert, F.; Quataert, P.; Verbiest, H.; De Charleroy, D. (2004). Fish migration in polder areas: evaluation of a De Wit fishpass, in: de Jalón Lastra, D.G. et al. (Ed.) Proceedings of the Fifth International Symposium on Ecohydraulics. Aquatic Habitats: Analysis & Restoration, September 12-17, 2004, Madrid, Spain. IAHR Congress Proceedings, : pp. 1046-1051, meer
 • (2003). Bosreservatennieuws. Bosreservatennieuws, 3. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 16 pp., meer
 • Baert, P.; Neukermans, A.; Casaer, J. (2003). Onderzoek naar de mogelijkheden van een geleide populatiedynamica voor reeën : samenvatting en doelstellingen. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie wildbeheer, 2003(002). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 19 pp., meer
 • Baert, P.; Neukermans, A.; Casaer, J. (2003). Onderzoek naar de mogelijkheden van een geleide populatiedynamica voor reeën : rapport 1 : theoretische achtergrond en probleemstelling. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie wildbeheer, 2003(001). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 81 pp., meer
 • Baert, P.; Neukermans, A.; Casaer, J. (2003). Onderzoek naar de mogelijkheden van een geleide populatiedynamica voor reeën : handleiding bij het formulier : opname formulier reewild observatie. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie wildbeheer, 2003(003). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Casaer, J.; Baert, P.; Van Den Berge, K. (2003). Edelherten in het kempenbroek; voorbereiding voor de aanvraag realisatie pilootproject in het kader van een goedgekeurd interreg iii project. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie wildbeheer, 2003(004). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 22 pp., meer
 • Geeraerts, C.; De Charleroy, D. (2003). Visstandonderzoek en onderzoek naar vismigratie doorheen sluizen op het kanaal naar charleroi en het zeekanaal brussel-schelde. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. 111 pp., meer
 • Genouw, G.; Neirynck , J.; Roskams, P. (2003). Intensieve monitoring van het bosecosysteem in het vlaamse gewest : technisch rapport : eindrapport 2003 : meetjaar 2002. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2003(020). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 40 pp., meer
 • Goemans, G.; Belpaire, C.; Raemaekers, M.; Guns, M. (2003). Het Vlaamse palingpolluentenmeetnet, 1994-2001: gehalten aan polychloorbifenylen, organochloorpesticiden en zware metalen in paling. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 59 + bijlagen pp., meer
 • Goemans, G.; Belpaire, C.; Raemaekers, M.; Guns, M. (2003). Het Vlaamse palingpolluentenmeetnet, 1994-2001: gehalten aan polychloorbifenylen, organochloorpesticiden en zware metalen in paling. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 34 maps pp., meer
 • Goossens, B. (2003). 29th annual iamslic conference : navigating the shoals : evolving user services in aquatic and marine science libraries. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 14 pp., meer
 • Leyman, A.; Vandekerkhove, K. (2003). Beleidsondersteunend onderzoek rond 'zonevreemde' bossen, bosuitbreiding en A-locaties : deelrapport luik 1 : opstellen van een rangorde voor gewestplanwijzigingen van 'zonevreemde' bossen. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2003(007). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 33 pp., meer
 • Neirynck , J.; Roskams, P. (2003). Meetstation voor luchtverontreiniging Brasschaat : jaarverslag 2002 : monitoring van de gasvormige luchtverontreiniging in het level-ii-proefvlak te Brasschaat. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2003(18). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 23 pp., meer
 • Parren, P.; De Charleroy, D. (2003). Visstandsonderzoek en studie naar vismigratie doorheen de sluizen op het kanaal leuven-dijle : oktober 2001 - juli 2002. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 2003(98). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 78 pp., meer
 • Sioen, G.; Roskams, P. (2003). Bosvitaliteitsinventaris 2002 : resultaten van de kroonbeoordelingen in het bosvitaliteitsmeetnet. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2003(015). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 18 pp., meer
 • Sioen, G.; Roskams, P. (2003). Bosvitaliteitsinventaris 2002 : resultaten van het onderzoek in het level i meetnet. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2003(016). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Thuyne, G. (2003). Visbestanden op het kanaal Charleroi-Brussel-Schelde (2002). Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 2003(139). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 10 pp., meer
 • Van Thuyne, G. (2003). Visbestanden op het kanaal Charleroi-Brussel-Schelde (2002). Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 2003.139. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart-Groenendaal. 11 pp., meer
 • Van Thuyne, G. (2003). Visbestanden op het kanaal van Ieper naar de IJzer (2002). IBW.Wb.V.IR., 2003.144. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart-Groenendaal. 11 pp., meer
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Buysse, C.; Van Ham, R. (2003). Baggergronden in vlaanderen. Opname van metalen door wilgen op baggergronden, schorren en alluviale gebieden. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2003(2). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 96 pp., meer
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Buysse, C.; Van Ham, R. (2003). Baggergronden in vlaanderen : ecosysteemeffecten van bodemverontreiniging, concepten van veilig beheer en een aanzet tot een geïntegreerd sedimentbeheer. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2003(1). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 20 pp., meer
 • Verstraeten, A.; De Keersmaeker, L.; Vandekerkhove, K.; De Bruyn, L.; Smets, K.; Willems, L. (2003). Evaluatie van beheersmaatregelen om de ecologische waarde van populierenaanplantingen te optimaliseren : tussentijds verslag 01/04/2003. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 116 pp., meer
 • Vrielynck, S.; Belpaire, C.; Stabel, A.; Breine, J.; Quataert, P. (2003). De visbestanden in Vlaanderen anno 1840-1950: een historische schets van de referentietoestand van onze waterlopen aan de hand van de visstand, ingevoerd in een databank en vergeleken met de actuele toestand. IBW.Wb.V.R., 2002.89. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 271 + annexes, 1 cd-rom pp., meer
 • Walleyn, R.; Vandeven, E. (2003). Inventaris en status in vlaanderen en het brussels hoofdstedelijk gewest van de bedreigde paddestoelen voorgesteld ter opname in bijlage 1 van de conventie van bern. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2003(008). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 17 pp., meer
 • (2002). Ibw activiteiten verslag 2001. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraarsbergen. 99 pp., meer
 • (2002). Studiedag. Vismigratie en visdoorgangen in Vlaanderen: naar het herstel van een vrije migratie van vissen in onze waterlopen, Hadewych-auditorium (Hendrik Consciencegebouw, Brussel), 14 juni 2002. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer/Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 1 file pp., meer
 • (2002). Wetenschappelijke ondersteuning met betrekking tot de methodologie voor profilering van bosbouw en bosbeleid in landinrichtingsprojecten : landinrichtingsproject brugse veldzone : deel 1 : situatieschets. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2002(013). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • (2002). Wetenschappelijke ondersteuning met betrekking tot de methodologie voor profilering van bosbouw en bosbeleid in landinrichtingsprojecten : landinrichtingsproject brugse veldzone : kaartbijlagen. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2002(013). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • (2002). Wetenschappelijke ondersteuning met betrekking tot de methodologie voor profilering van bosbouw en bosbeleid in landinrichtingsprojecten : landinrichtingsproject brugse veldzone : conceptinrichting groenhove. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2002(005). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • (2002). Wetenschappelijke ondersteuning met betrekking tot de methodologie van bosbouw en bosbeleid in landinrichtingsprojecten: landinrichtingsproject brabants plateau: deel i: situatieschets. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2002(012). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 133 pp., meer
 • (2002). Wetenschappelijke ondersteuning met betrekking tot de methodologie van bosbouw en bosbeleid in landinrichtingsprojecten : landinrichtingsproject brabants plateau : deel 3 : conceptinrichting 'hogenbos-bertembos'. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2002(012). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 236 pp., meer
 • (2002). Wetenschappelijke ondersteuning met betrekking tot de methodologie van bosbouw en bosbeleid in landinrichtingsprojecten : landinrichtingsproject brabants plateau : kaartenbijlage. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2002(012). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 236 pp., meer
 • (2002). Wetenschappelijke ondersteuning met betrekking tot de methodologie van bosbouw en bosbeleid in landinrichtingsprojecten: landinrichtingsproject brabants plateau : deel 2 : methodiek en visievorming. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2002(012). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 236 pp., meer
 • (2002). Bosreservatennieuws. Bosreservatennieuws, 2. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Adriaenssens, V.; Goethals, P.L.M.; Breine, J.J.; Maes, J.; Simoens, I.; Ercken, D.; Belpaire, C.; Ollevier, F.; De Pauw, N. (2002). Referenties voor een visindex. Landschap 19(1): 59-61, meer
 • Adriaenssens, V.; Goethals, P.; De Pauw, N.; Breine, J.; Simoens, I.; Belpaire, C.; Maes, J.; Ercken, D.; Ollevier, F. (2002). Ontwikkeling van een estuariene visindex in Vlaanderen. Water Nieuwsbrief 2: 1-13, meer
 • Belpaire, C. (2002). Monitoring van de glasaalrekrutering in Belgie. IBW.Wb.V.WR., 2002(87). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal-Hoeilaart. 22 pp., meer
 • Belpaire, C. (2002). Monitoring van de glasaalrekrutering in België. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal-Hoeilaart. 22 pp., meer
 • Belpaire, C. (2002). Verslag van de ICES/EIFAC vergadering: Working Group on Eel (WG EEL), Nantes (Frankrijk), 2-7 september. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Brussel. 92 pp., meer
 • Breine, J.; Verreycken, H.; Simoens, I.; Beier, U.; Degerman, E.; Wirlöf, H. (2002). Development of fish community databases in Flanders (V.I.S.) and Europe (FIDES), in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 13, meer
 • Casaer, J.; Neukermans, A.; Bogataj, T. (2002). Afschotstatistieken 1999 : cijfers voor het beleid : verwerking van de basisgegevens van de wildbeheereenheden in vlaanderen. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie wildbeheer, 2002(001). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 44 pp., meer
 • Cox, K.; Haelterman, S.; De Cuyper, B.; Van Slycken, J. (2002). Ter beschikking stellen van bosbouwkundig teeltmateriaal : rapport over de periode 17-06-2000 tot 17-06-2002. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 42 pp., meer
 • Goethals, P.L.M.; Adriaenssens, V.; Maes, J.; Ercken, D.; Breine, J.; Simoens, I.; van Liefferinge, C.; Verhaegen, G.; Ollevier, F.; De Pauw, N.; Belpaire, C. (2002). Assessment of fish communities in the Scheldt estuary in Flanders (Belgium) by means of an Index of Biotic Integrity, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 43, meer
 • Neirynck , J.; Roskams, P. (2002). Meetstation voor luchtverontreiniging Brasschaat : jaarverslag 2001 : monitoring van de gasvormige luchtverontreiniging in het level-ii-proefvlak te Brasschaat. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2002(010). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 27 pp., meer
 • Van Den Berge, K. (Ed.) (2002). Nieuwsbrief ibw. Nieuwsbrief ibw, 5(4). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Den Berge, K. (Ed.) (2002). Nieuwsbrief ibw. Nieuwsbrief ibw, 5(1). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Den Berge, K. (Ed.) (2002). Nieuwsbrief ibw. Nieuwsbrief ibw, 5(3). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Den Berge, K. (Ed.) (2002). Nieuwsbrief ibw. Nieuwsbrief ibw, 5(2). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Verschelde, T.; Sioen, G..; Roskams, P. (2002). Bosvitaliteitsinventaris 2001 : resultaten van de kroonbeoordelingen in het level-i meetnet. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2002(004). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 13 pp., meer
 • Verschelde, T.; Sioen, G.; Roskams, P. (2002). Bosvitaliteitsinventaris 2001 : resultaten van het level i meetnet. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2002(003). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 30 pp., meer
 • Verstraeten, A.; De Keersmaeker, L.; Vandekerkhove, K.; De Bruyn, L.; Smets, K.; Willems, L. (2002). Evaluatie van beheersmaatregelen om de ecologische waarde van populierenaanplantingen te optimaliseren : tussentijds verslag 01/10/2002. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 133 pp., meer
 • Viaene, P.; Verbiest, H.; Quataert, P.; De Charleroy, D.; Mostaert, F.; Van Slycken, J. (2002). Evaluatie van een de Wit - vispassage. WL Rapporten, 630. Waterbouwkundig Laboratorium/Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Antwerpen. IV, 51 + appendices pp., meer
 • Vrielynck, S.; Belpaire, C.; Stabel, A.; Breine, J.; Quataert, P. (2002). De visbestanden in vlaanderen anno 1840-1950 : een historische schets van de referentietoestand van onze waterlopen aan de hand van de visstand, ingevoerd in een databank en vergeleken met de actuele toestand. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, R.2002.89. Instituut voor Natuurbehoud: Groenendaal. 271 pp., meer
 • Walleyn, R.; Vandekerkhove, K. (2002). Diversiteit, ecologie en indicatorwaarde van paddestoelen op groot dood beukenhout in het bosreservaat kersselaerspleyn (zoniënwoud). Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2002(9). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 94 pp., meer
 • (2001). Bosreservatennieuws. Bosreservatennieuws, 1. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 12 pp., meer
 • (2001). Ecosysteemvisie bos vlaanderen : ruimtelijke uitwerking van de natuurlijke bostypes op basis van bodemgroeperingseenheden en historische boskaarten : vlina c97/06b : eindrapport versie 29/01/2001. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2000(3). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Anoniem, A. (2001). Vlaams impulsprogramma natuurontwikkeling: historische en recente bosontwikkeling in Vlaanderen: Habitatkarakterisatie en niet-destructief conservatiegenetisch onderzoek bij loopkevers. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), Departement Entomologie/Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: [s.l.]. 122+bijlagen pp., meer
 • Breine, J.; Goethals, P.; Simoens, I.; Ercken, D.; van Liefferinge, C.; Verhaegen, G.; Belpaire, C.; De Pauw, N.; Meire, P.; Ollevier, F.P. (2001). De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren. Eindverslag van project VLINA 9901, studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 173, appendices pp., meer
 • Casaer, J.; Bogotaj, T. (2001). Reewilddensiteiten in 't couthof (west-vlaanderen). Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie wildbeheer, 2001(002). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 14 pp., meer
 • Neirynck , J.; de Ridder, K.; Langouche, D.; Wiedeman, T.; Kowalski, A.; Ceulemans, R.; Mensink, C.; Roskams, P.; van Ranst, E. (2001). Bepaling van de verzurings- en mestgevoeligheid van vlaamse bosgebieden met gemodelleerde depositiefluxen : eindverslag van project vlina 98/01. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2001(005). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 112 pp., meer
 • Neirynck , J.; Roskams, P. (2001). Meetstation voor luchtverontreiniging Brasschaat : jaarverslag 2000 : monitoring van de gasvormige luchtverontreiniging in het level-ii-proefvlak te Brasschaat. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2001(004). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 24 pp., meer
 • Van Den Berge, K. (Ed.) (2001). Nieuwsbrief ibw. Nieuwsbrief ibw, 4(3). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Den Berge, K. (Ed.) (2001). Nieuwsbrief ibw. Nieuwsbrief ibw, 4(1). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Den Berge, K. (Ed.) (2001). Nieuwsbrief ibw. Nieuwsbrief ibw, 4(4). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Den Berge, K. (Ed.) (2001). Nieuwsbrief ibw. Nieuwsbrief ibw, 4(2). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Den Meersschaut, D.; Vandekerkhove, K.; Van De Kerckhove, P.; Delbecque, F.; Van Slycken, J. (2001). Selectie en evaluatie van indicatoren en uitwerking van een praktisch bruikbare methodologie voor de beoordeling van biodiversiteit in bossen. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2001(009). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 117 pp., meer
 • Van Thuyne, G.; Breine, J. (2001). Visbestandopnames op de Ijzer (2001). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. 8 pp., meer
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Buysse, C.; Lauriks, R. (2001). Baggergronden langs de zeeschelde stroomopwaarts van dendermonde en langs de durme : baggergronden in vlaanderen : kaartenatlas. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2001(010). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Buysse, C.; Lauriks, R. (2001). Baggergronden langs de zeeschelde stroomopwaarts van dendermonde en langs de durme : baggergronden in vlaanderen. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2001(010). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 94 pp., meer
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Lauriks, R.; Buysse, C. (2001). Baggergronden in Vlaanderen. Baggergronden langs de Zeeschelde stroomopwaarts van Dendermonde en langs de Durme. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2001(10). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 94 pp., meer
 • Verstraeten, A.; Vandekerkhove, K.; De Keersmaeker, L. (2001). Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden : deel 2 : kansen van spontane verbossing versus actieve bosaanplant : eindverslag van project vlina 99/02, studie uitgevoerd voor rekening van de vlaamse gemeenschap binnen het kader van het vlaams impulsp. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2001(011). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 152 pp., meer
 • Verstraeten, A.; Vandekerkhove, K.; De Keersmaeker, L. (2001). Praktijkgericht onderzoek naar kansen en belangrijke stuurvariabelen voor natuurontwikkeling op gronden met voormalig intensief landbouwgebruik : deel iii. Kansen van verbossing versus actieve bosaanplant. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2001(012). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 152 pp., meer
 • (2000). Activiteitenverslag 1999. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 86 pp., meer
 • (2000). Activiteitenverslag 2000. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 91 pp., meer
 • Belpaire, C.; Van Thuyne, G.; Cooreman, K.; De Cooman, W. (2000). Polluenten in paling in vlaanderen : 2. Polychloorbiphenylen en pesticiden (1994-1999). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. 19 pp., meer
 • Belpaire, C.; Smolders, R.; Vanden Auweele, I.; Ercken, D.; Breine, J.; Van Thuyne, G.; Ollevier, F.P. (2000). An index of biotic integrity characterizing fish populations and the ecological quality of Flandrian water bodies, in: VLIZ Coll. Rep. 30(2000). VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 30: pp. chapter 3, meer
 • De Charleroy, D.; Coeck, J.; Huybrechts, W. (2000). Hoe "groen" is hydro-elektriciteit? Nota betreffende de ecologishce effecten van de productie van hydro-elektriciteit op waterlopen in het Vlaamse Gewest. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer/Instituut voor Natuurbehoud: [s.l.]. 16 pp., meer
 • Van Den Berge, K. (Ed.) (2000). Nieuwsbrief ibw. Nieuwsbrief ibw, 3(4). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Den Berge, K. (Ed.) (2000). Nieuwsbrief ibw. Nieuwsbrief ibw, 3(2). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Den Berge, K. (Ed.) (2000). Nieuwsbrief ibw. Nieuwsbrief ibw, 3(1). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Den Berge, K. (Ed.) (2000). Nieuwsbrief ibw. Nieuwsbrief ibw, 3(3). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Thuyne, G.; Belpaire, C. (2000). Visbestandsopnames op de Spuikom te Oostende (1998). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart-Groenendaal. 4, 1 map pp., meer
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Lauriks, R.; Buysse; Mergaert, K. (2000). Baggergronden langs de Bovenschelde: resultaten van de terreininventarisatie naar de geografische omvang en verontreiniging. Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 8(1). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 60 pp., meer
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Lauriks, R.; Buysse, C. (2000). Baggergronden in vlaanderen : baggergonden langs de bovenschelde : eindrapport. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2000(005). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 104 pp., meer
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Buysse, C.; Lauriks, R. (2000). Baggergronden in vlaanderen : baggergonden langs de bovenschelde : eindrapport : kaarten. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2000(005). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Vandekerkhove, K.; De Keersmaeker, L.; Van Den Meersschaut, D. (2000). Overzicht van de natuurwaarden in het domein de overheide met enkele preliminaire adviezen betreffende het beheer van het gebied. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2000(002). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • (1999). Landbouw, bos en natuur op baggergronden. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 40 pp., meer
 • (1999). Onderzoeksprogramma 1999 (concept) : instituut voor bosbouw en wildbeheer. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 114 pp., meer
 • (1999). Visbestandsopnames op de ijse (1998). Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 1999(073). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. 10 pp., meer
 • Breine, J.; Belpaire, C. (1999). Waterverontreiniging. Visindex. MIRA-T 1999. IBW.Wb.BR., 99.39. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Monden, S.; De Charleroy, D.; Denayer, B. (1999). Studie naar de mogelijkheden van bevordering van vismigratie op prioritaire waterlopen in het ijzerbekken en het bekken van de Brugse polders. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. , meer
 • Overloop, S. (Ed.) (1999). Mededelingen 1999/1. Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 135 pp., meer
 • Overloop, S.; Kowalski, A.; Ceulemans, R. (1999). Bepaling van de verzuring- en de vermestingsgevoeligheid van vlaamse bossen met gemodelleerde depositiefluxen : jaarverslag 1/11/1998 - 31/10/1999 : vlina-project 9801. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 1999(007). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 44 pp., meer
 • Overloop, S.; Roskams, P. (1999). Meetstation voor luchtverontreiniging Brasschaat : jaarverslag 1998 : monitoring van de gasvormige luchtverontreiniging in het level-ii-proefvlak te Brasschaat. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 1999(005). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 21 pp., meer
 • Sioen, G..; Roskams, P. (1999). Bosvitaliteitsinventaris 1998: resultaten van het level I meetnet. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 1. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting/Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: [s.l.]. 36+bijlagen pp., meer
 • Van Den Berge, K. (Ed.) (1999). Nieuwsbrief ibw. Nieuwsbrief ibw, 2(3). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Den Berge, K. (Ed.) (1999). Nieuwsbrief ibw. Nieuwsbrief ibw, 2(4). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Den Berge, K.; Samyn, J. (Ed.) (1999). Nieuwsbrief ibw. Nieuwsbrief ibw, 2(2). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Den Meersschaut, D.; Van De Kerckhove, P.; Delbecque, F.; Durwael, L. (1999). Floristische en bosbouwkundige inventaris van de bodemfauna-plots. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 1999(10). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 137 pp., meer
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Buysse, C.; Lauriks, R. (1999). Baggergronden in vlaanderen : baggergronden langs de leie, zeeschelde en ijzer : eerste resultaten : derde tussentijds rapport. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 1999(004). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 60 pp., meer
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Buysse, C.; Lauriks, R. (1999). Baggergronden in vlaanderen : baggergronden langs de leie, zeeschelde en ijzer : eerste resultaten : kaarten. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 1999(004). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 004 pp., meer
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Buysse, C. (1999). Baggergronden in vlaanderen: zeeschelde in gentbrugge, baggergronden in de gentbrugse meersen. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 1999(002). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 16 pp., meer
 • (1998). Visbestandsopnames op de Bovenvliet en de Edegemse beek, Antwerpen (mei 1996). Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 1997(35). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. 4 pp., meer
 • Coart, E.; Vanden Broeck, A.; Van Slycken, J. (1998). Behoud van autochtone bomen en struiken : een verkenning. Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1998(001). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 92 pp., meer
 • Denayer, B (1998). Ontwikkelingsplan voor de openbare visserij in het bekken van de Bovenschelde: kaartenatlas. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 1998(060). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 15 pp., meer
 • Monden, S.; De Charleroy, D.; Denayer, B.; Van Thuyne, G. (1998). Het visbestand op de Ringvaart rond Gent. Administratie Waterwegen en Zeewezen/Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Brussel. 34 + appendices pp., meer
 • Roskams, P. (1998). Trainingscursus bosvitaliteitsbeoordeling : handleiding. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 21 pp., meer
 • Roskams, P.; Sioen, G. (1998). Bosvitaliteitsinventaris 1997: resultaten van het level i meetnet. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 43 pp., meer
 • Van Den Berge, K. (Ed.) (1998). Nieuwsbrief ibw. Nieuwsbrief ibw, 1(4). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Samsoen, L. (1998). Visbestandopnames op de Barbierbeek en de polders van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, Oost-Vlaanderen - juni 1996. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. 6 pp., meer
 • Vandekerkhove, K. (1998). Criteria voor de selectie van bosreservaten in functie van een betere kadering van de vlaamse bosreservaten in een europees netwerk. Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1998(3). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 113 pp., meer
 • Vanden Auweele, I.; De Charleroy, D.; Beyens, J. (1998). Studie naar de mogelijkheden van de bevordering van vismigratie op prioritaire waterlopen in het maasbekken. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 1998(061). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 153 pp., meer
 • (1997). Studiedag : het wildbeheersplan en het wildbiologisch onderzoek in vlaanderen. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 69 pp., meer
 • Overloop, S.; Van Liefferinge, N. (1997). Activiteitenverslag 1995-1996. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 176 pp., meer
 • Sioen, G.; Roskams, P. (1997). Bosvitaliteitsinventaris 1996: resultaten van het level 1 meetnet. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 1997(1). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 42 pp., meer
 • Van Slycken, J. (1997). Nota aan de heer secretaris-generaal ir. F. Desmyter : naar aanleiding van zijn bezoek aan het ibw. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Vanden Auweele, I.; De Charleroy, D.; Beyens, J. (1997). Studie naar de mogelijkheden van de bevordering van vismigratie op prioritaire waterlopen in het demerbekken. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 1997(056). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. , meer
 • Vanden Auweele, I.; De Charleroy, D. (1997). Waterrechten en vismigratie. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 1997(055). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 11 pp., meer
 • Vandenabeele, P.; Janssens, L.; Claus, K.; De Vlieger, V.; Verbiest, H. (1997). Natuurtechnische milieubouw langs waterlopen binnen het departement leefmilieu en infrastructuur (LIN) 1990-1997. Water 16(95): 120-130, meer
 • Verbiest, H.; De Charleroy, D.; Yseboodt, R. (1997). Evaluatie van een paaivijver langs het Netekanaal te Duffel. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 21 + 11 appendices pp., meer
 • Verbiest, H.; Denayer, B.; De Charleroy, D. (1997). Concept vispassages Boven-Schelde: Asper-Oudenaarde-Kerkhove. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal-Hoeilaart. 10 pp., meer
 • De Vlieger, V. (1996). Studie naar de efficiëntie van aanplantingen in het kader van de aanleg van miieuvriendelijke oevers : 5 april '96 - 5 juli '96 : aanvangsverslag. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 1996(045). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 6 pp., meer
 • Denayer, B (1996). Cursus bosbouwbekwaamheid : vak planmatig visstandbeheer. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 34 pp., meer
 • Overloop, S.; Roskams, P. (1996). Infrastruktuur van het meetstation voor luchtverontreiniging te brasschaat. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 1996(001). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 14 pp., meer
 • Overloop, S.; Roskams, P. (1996). Meetstation voor luchtverontreiniging Brasschaat : jaarverslag 1995. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 1996(002). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 46 pp., meer
 • Roskams, P.; Overloop, S.; Neirynck , J. (1996). Monitoring of meteorological parameters in 2 plots for the intensive monitoring of forest ecosystems in the flemish region. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 10 pp., meer
 • Roskams, P.; Sioen, G. (1996). Bosvitaliteitsinventarisatie 1996: trainingscursus voor de beoordelingsteams van het vlaamse gewest. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Sioen, G.; Roskams, P. (1996). Bosvitaliteitsinventaris 1995: resultaten van het level 1 meetnet. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 1996(003). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 40 pp., meer
 • Vandekerkhove, K. (1996). Invulling van de statutaire opdracht inzake bosontwikkeling, bosecologie, natuurontwikkeling in bossen aan het instituut voor bosbouw en wildbeheer: overzicht activiteiten 1996, concrete invulling voor werkjaar 1997. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 12 pp., meer
 • Vandekerkhove, K. (1996). Research on forest ecology in belgium: national report: prepared for the second meeting of cost action e 4, forest reserves research network. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 16 pp., meer
 • Vandekerkhove, K. (1996). Bosomvorming met de mozaiekmethode en praktische organisatie van het bosreservatenonderzoek in nederland. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 11, 15 pp., meer
 • Vanden Broeck, A. (Ed.) (1996). Aktiviteitenverslag 1993-1994. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 126 pp., meer
 • Verbiest, H.; De Charleroy, D. (1996). Verslag internationaal congres 'Fish Migration & Fish Bypass-Channels', 24-26 september 1996, Wenen (Oostenrijk). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 43 pp., meer
 • Denayer, B (1995). Preliminair verslag visstand poperingse vaart en vleterbeek 1995 : inrichtings- en beheersvoorstellen. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 1995(21). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. , meer
 • Overloop, S. (1995). Mededelingen 1995/1. Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1995(005). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 114 pp., meer
 • Roskams, P. (1995). Inventaris van de toestand van de bosbodem in het vlaamse gewest (project eg 93.60.bl.001.0). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 30 pp., meer
 • Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Guns, M.; Denayer, B. (1995). Monitoring van de vispopulaties en visvleeskwaliteit op het Boudewijnkanaal. IBW.Wb.V.R., 95.31. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart-Groenendaal. 87 + bijlagen (tab., fig., maps) pp., meer
 • Denayer, B.; Belpaire, C. (1994). Palingbestanden in het ijzerbekken: periode 1991, 1992 en 1993. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 1994(023). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. 15 pp., meer
 • Roskams, P. (1994). International cooperative programme on assessment and monitoring of air pollution effects on forests : 2nd meeting of the expert panel on foliar analysis : verslag. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Roskams, P. (1994). International cooperative programme on assessment and monitoring of air pollution effects on forests : 10 task force meeting : versrlag. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Van Slycken, J. (1994). Naar een verdere uitbouw van het wetenschappelijk onderzoek aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (discussietekst). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • (1993). Werkgroep voor bosboomveredeling : werkprogramma 1993. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 14 pp., meer
 • Gilson, P. (1993). Visbestandsopname en natuurtechnische voorstellen voor de Warmbeek (Limburg). Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 1993(014). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. 26 pp., meer
 • Smets, P. (1993). Aktiviteitenverslag 1991-1992. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 124 pp., meer
 • Michiels, B. (1992). Werkgroep voor bosboomveredeling : activiteitenverslag 1992. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 9 pp., meer
 • Van Slycken, J. (1992). Boomsoortenkeuze in valleigebieden. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 23 pp., meer
 • (1991). Werkprogramma 1992. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 96 pp., meer
 • Belpaire, C.; De Charleroy, D. (1991). Onderzoek naar anguillicola crassus besmetting bij uitgezette pootaal anguilla anguilla. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 1991(001). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. 6 pp., meer
 • De Cuyper, B. (1991). Voorstel van programma voor wetenschappelijk onderzoek. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. , meer
 • Roskams, P. (1991). Voorstel van programma voor wetenschappelijk onderzoek. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. , meer
 • Steenackers, V.; Michiels, B. (1991). Werkgroep voor bosboomveredeling : activiteitenverslag 1991. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 10 pp., meer
 • Steenackers, V.; Smets, P. (1990). Proceeding of the joint meeting of the i.e.a.-task 5 activity groups on exchange of genetic material : joint trials of alnus, populus and salix pest/disease management. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 199 pp., meer
 • Steenackers, V.; Smets, P. (1990). Proceedings. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 207 pp., meer
 • Van Slycken, J.; Baeyens, L. (1989). Associaties in Vlaanderen met eik als basis. Boomsoortensamenstelling, verspreiding, bodem en produktie.. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 27 pp., meer
 • (S.d.). Middellange termijnplanning 2001-2005 : ontwerp. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: [s.l.]. 265 pp., meer
 • Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie wildbeheer. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen, meer
 • (S.d.). Onderzoeksprogramma 1997 (concept). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. xxii, 114 pp., meer
 • Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie wildbeheer. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen, meer
 • Nieuwsbrief ibw-in. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen, meer
 • Rapporten buiten reeks van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart, meer
 • Populatie en conservatiegenetische aspecten van snoek (esox lucius) in europa en in het vlaamse gewest. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: [s.l.]. , meer
 • Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen, meer
 • (S.d.). De belgische populierenklonen : de unal-klonen e.a. : cultuurtechnische en houttechnologische fiches. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 41 pp., meer
 • Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart, meer
 • Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart, meer
 • Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen, meer
 • IBW.Wb.V.R. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, meer
 • IBW.Wb.V.IR. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, meer
 • IBW Nieuwsbrief. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. ISSN 1781-118X, meer
 • IBW.Wb.BR. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen, meer
 • Schoonjans, L. [s.d.]. Importance of the aquatic vegetation for the fish populations. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. , meer
 • Van Slycken, J.; De Boever, L.; Ponseele, K. [s.d.]. Naar een toekomst voor populier in vlaaanderen?! (het belang van populier in vlaanderen). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: [s.l.]. 21 pp., meer
 • Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Guns, M. [s.d.]. Zware metalen in paling als indicator van de immissietoestand in het aquatisch milieu. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. 12 pp., meer
 • Vandekerkhove, K. [s.d.]. Ecological management of forests for their substainable development. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 14 pp., meer
 • Vandekerkhove, K. [s.d.]. Bosomvorming met de mozaiekmethode en praktische organisatie van het bosreservatenonderzoek in nederland. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 11 pp., meer
 • Vandekerkhove, K. [s.d.]. Adviezen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer aangaande het beheer van de bosreservaten: tweede rapport. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , meer
 • Vanongeval, L.; Vandendriessche, H.; Geypens, M. [s.d.]. Project Bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest Opvolging van de minerale stikstof in de strooisellaag en de minerale bodem op het proefvlak Gontrode 2: eindrapport. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 1994(4). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen . 9 pp., meer

Projecten (5)  Top | Publicaties | Evenementen | Datasets 
 • Burbot (Lota lota), a neglected predator fish in Flanders (Belgium) - a case study for its restoration
 • Creating and maintaining a database on data about fish, fish stocks and fisheries in Flanders (Belgium)
 • Ontwikkelen van een index voor het biologisch kwaliteitselement vis voor de Vlaamse rivieren, meren en overgangswateren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond' voor het kwaliteitselement vis
 • Ontwikkeling van een gedocumenteerde gegevensbank over uitheemse vissoorten in Vlaanderen met bijkomend onderzoek naar de blauwbandgrondel
 • Polluenten in vis en waterbodem van de Weerdse visvijver

Evenementen (2)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Informatienamiddag: het visbestand van de Zeeschelde
 • Landbouw, bos en natuur op baggergronden

Datasets (3)  Top | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 • Databank vismigratieknelpunten
 • Meetnet zoetwatervis Vlaanderen
 • Meetnet zoetwatervis Vlaanderen; Zeeschelde

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .