nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

SumResearch
www.sum.be


Thesaurustermen (3) : MER; Regionale planning; Sustainable development
Adres:
Sint-Jacobsstraat 68
8000 Brugge
België

Tel.: +32-(0)50-33 19 66
Fax: +32-(0)50-33 52 43
E-mail:
 Publicaties | Project 
 
Type: Commercieel

Abstract:
Sum (vroeger Groep Planning) is reeds lang één van de toonaangevende ontwerp- en studiebureaus met een uitgesproken bijdrage tot het architecturaal en het ruimtelijk debat. Vandaag bouwen wij voor privé en publieke opdrachtgevers in Vlaanderen en Brussel. Onze studies dragen bij in het ruimtelijk beleid van meer dan 100 gemeenten, steden en hogere overheden, binnen en buiten België. Als gereputeerd team, blijven wij een duurzame groei doorzetten.

Binnen Sum wordt er een onderscheid gemaakt tussen SumProject en SumResearch. SumProject biedt specifieke expertise en professionele kwaliteit. Het vertrekpunt is de permanente opdracht om de vorm van architectuur te definiëren en te realiseren. SumResearch heeft als permanente opgave het opmaken van wetenschappelijk gedragen maar beleidsgerichte studies binnen een toekomstperspectief, en deze te zelfdertijd te vertalen in herkenbare, praktische en communicatieve interventies op Vlaams, Brussels en Europees niveau.

Onze ervaring, creativiteit en onderzoeksgerichtheid laten toe om hoogwaardig antwoord te bieden aan de meest veeleisende klanten. Meer dan ooit bouwen wij de disciplines architectuur, stedenbouw, mobiliteit en stabiliteit, ecologische en sociale planning uit. Indien het project dit vraagt, brengen wij in huis deze competenties samen. Opdrachten worden binnen Sum zowel op macro- als microschaal ontleed. Aan de hand van duidelijke projectvoorstellen wordt een inhoudelijke dialoog met de opdrachtgever uitgebouwd. Wij streven ernaar, binnen de randvoorwaarden, de hoogst mogelijke kwaliteit af te leveren en een hoge meerwaarde te realiseren voor elke opdrachtgever.

Publicaties (2)  Top | Project 
    opsplitsen filter
  • Volckaert, E.; De Luyck, N.; De Decker, P.; De Witte, N.; Vandekerckhove, B. (2016). Ook de aangespoelden blijven, in: De Grote Rede 44. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 44: pp. 8-11, meer
  • De Baerdemaeker, M.; Vastmans, F.; Vandekerckhove, B.; Buyst, E.; Lievevrouw, P. (2011). De sociaal-economische impact van het onroerend erfgoed(beleid) in Vlaanderen. SumResearch: Brussel. 110 pp., meer

Project  Top | Publicaties 
  • Plan-MER voor het strategisch plan van de haven van Antwerpen

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Project 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .