nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Monitoring Biodiversiteitsbeleid (LNE)

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu (LNE)


Personen (20)  Top | Projecten | Datasets 
 • Adams, Yves
 • Adriaens, Dries
 • Bosch, Hans
 • De Knijf, Geert
 • De Saeger, Steven
 • Denys, Luc
 • Erens, Gabriël
 • Guelinckx, Robin
 • Leyssen, An
 • Louette, Gerald
 • Oosterlynck, Patrik
 • Packet, Jo
 • Paelinckx, Desiré
 • Spanhove, Toon
 • Van Dam, Guy
 • Van Hove, Martine
 • Vanden Borre, Jeroen
 • Verheirstraeten, Mark
 • Vriens, Lieve
 • Weyembergh, Gisèle

Voormalig geassocieerde persoon
 • Adriaens, Peter

Projecten (5)  Top | Personen | Datasets 
 • ECOPOT: Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor de zeventien Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren - tweede deel, partim Blokkersdijk, Schulensmeer, Grote Vijver en het Vinne.
 • Herstel van stilstaande wateren in Vlaanderen
 • Indicatieve situering van het Natura 2000 habitattype 3260 in Vlaanderen
 • kwaliteitscontrole habitatkaart 5.2
 • Standplaatsonderzoek van Luronium natans in Vlaanderen

Datasets (19)  Top | Personen | Projecten 
 • Ad hoc planteninventarisaties in percelen van de Biologische Waarderingskaart
 • Biologische data van de Kraenepoel
 • ECOPOT: Biologische en abiotische data ten behoeve van het bepalen van het ecologisch potentieel van grotere stilstaande wateren in Vlaanderen
 • FytobII: Fytobenthosgegevens Vlaamse Waterlichamen
 • Ganzengegevens monitoring poldercomplex
 • Graslandmonitoringproject; Partim Grashoppers/ Orthoptera
 • Graslandmonitoringproject; Partim vegetatieopname in Vlaanderen en aan de kust
 • Herstel van stilstaande wateren in Vlaanderen (Enquete)
 • kwalcontrolhab5.2: Quality control Habitatmap 5.2
 • Langdonken: Water- en oevervegetatiedata herstel Zuiderkempen (Biotiek & Abiotiek)
 • LSVI BIM: Lokale staat van instandhouding BIM LSVI
 • Macrof_I_REFCOND: Macrofytendatabank MF1
 • Macrof_II: Macrofytendatabank MF2 Macrofyten 2004stromend en Macrofyten 2004stilstaand
 • PQ' s Dudzele, Pompje, Klemskerke Vlissegem
 • Standplaatsonderzoek van Luronium natans in Vlaanderen
 • TestWat: Ecologische Typologie en Onderzoek naar een geïntegreerde evaluatiemethode voor stilstaande wateren op regionale schaal: hoekstenen voor ontwikkeling, herstel en opvolging van natuurwaarden
 • TyHaWaSt: Typologie en habitats van stilstaande wateren
 • Verspreidingsonderzoek van het habitattype 3260 in Vlaanderen
 • Watervlooien verspreiding in Vlaamse stilstaande wateren

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Projecten | Datasets 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ, voor meer informatie contacteer .